Pin It
THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC MDS1101-LT ( T7&CN) THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC MDS1101-LT ( T7&CN)5 (100%) 5 votes THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC MDS1101-LT ( T7&CN) Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào 1/ Giáo dục...

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC MDS1101-LT ( T7&CN)


  Ngày viết : 17/05/2018 11:07          Lượt xem : 304


THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC MDS1101-LT ( T7&CN)
5 (100%) 5 votes

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC MDS1101-LT ( T7&CN)

Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30.

Lưu ý: Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào

1/ Giáo dục quốc phòng – An ninh – HT5

– Sáng 16/6, Chiều 16/6 , Sáng 17/6 , Chiều 17/6

2. Môn Sinh học di truyền – Phòng HT5
Sáng 23/6, Chiều 23/6, Sáng 24/6, Chiều 24/6, Sáng 30/6, Chiều 30/6 , Sáng 01/7, Chiều 01/7/2018

3. Giáo dục thể chất – Phòng HT5

Sáng 07/7, Chiều 07/7, Sáng 08/07, Chiều 08/7/2018

4. Tin học – HT5

Sáng 14/7, Chiều 14/7, Sáng 15/7, Chiều 15/7/2018

5. Hóa học đại cương vô cơ(Hoá học I) – HT5

Sáng 21/7, Chiều 21/7, Sáng 22/7, Chiều 22/7, Sáng 28/7, Chiều 28/7

6. THỰC HÀNH Hóa học đại cương vô cơ(Hoá học I) – X8

Sáng 29/7, Chiều 29/7

7. Giải phẫu sinh lý – HT5

Sáng 04/8, Chiều 04/8, Sáng 05/8, Chiều 05/8, Sáng 11/8, Chiều 11/8, Sáng 12/8, Chiều 12/8

8. THỰC HÀNH giải phẫu sinh lý – X6

Sáng 18/8, Chiều 18/8, Sáng 19/8, Chiều 19/8


Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất