Pin It
THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC MDS1201- CĐVB2( T7&CN) THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC MDS1201- CĐVB2( T7&CN)Bình chọn bài viết THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC MDS1201- CĐVB2( T7&CN) Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. 1/ Chính trị – X2 Sáng 29/9, Chiều 29/9, Sáng 30/9, Chiều 30/9 2/ Giáo dục thể chất –...

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC MDS1201- CĐVB2( T7&CN)


  Ngày viết : 18/09/2018 14:15          Lượt xem : 147


THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC MDS1201- CĐVB2( T7&CN)
Bình chọn bài viết

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC MDS1201- CĐVB2( T7&CN)

Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30.

1/ Chính trị – X2

Sáng 29/9, Chiều 29/9, Sáng 30/9, Chiều 30/9

2/ Giáo dục thể chất – X2

Sáng 06/10, Chiều 06/10, Sáng 07/10, Chiều 07/10

3/ Sinh học di truyền – X2

Sáng 13/10, Chiều 13/10, Sáng 14/10, Chiều 14/10, Sáng 20/10, Chiều 20/10

4/ Tin Học – X2

Sáng 21/10, Chiều 21/10, Sáng 03/11 , Chiều 03/11, Sáng 04/11, Chiều 04/11

5/ Giáo dục quốc phòng – An ninh – X2

Sáng 27/10, Chiều 27/10, Sáng 28/10, Chiều 28/10


Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất