Pin It
Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược – TDS0909 Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược – TDS0909Bình chọn bài viết TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC TDS0909 Thông báo tập trung: Ngày 12/08/2017: Đúng 9h00, Sinh viên khóa 09 tập trung tại Phòng P12 Khu giảng đường của nhà trường để khai giảng và nhà trường...

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược – TDS0909


  Ngày viết : 15/05/2018 18:03          Lượt xem : 319


Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược – TDS0909
Bình chọn bài viết

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC TDS0909

Thông báo tập trung:

Ngày 12/08/2017: Đúng 9h00, Sinh viên khóa 09 tập trung tại Phòng P12 Khu giảng đường của nhà trường để khai giảng và nhà trường hướng dẫn:

 • Quy chế công tác sinh viên nội trú.
 • Quy chế công tác sinh viên ngoại trú.
 • Các hướng dẫn về công tác sinh viên, đào tạo.

 

1. Môn học: Y đức – Phòng P11 Khu giảng đường.

 • Giảng viên: Cử nhân Tô Thị Hoan.

Thời gian: từ 7h30 – 11h30 ngày 28/8, 30/8, 12/9 ( P.12 ), 15/9 ( P.11 ), 21/ 9 ( P.12 ) , 22/9/2017 ( P.11).

2.Môn học: Chính trị 1 – Phòng P09 Khu giảng đường.

 • Giảng viên:Thạc sĩ Phạm Phương Thảo.

Thời gian: từ 7h30 – 11h30 ngày 9/9, 16/9, 23/9, 30/9, Sáng- Chiều: 14/10, Chiều: 21/10, sáng- Chiều: 28/10/2017.

3.Môn học: Giáo dục thể chất – Sân bóng.

 • Giảng viên: Cử nhân TGTT Nguyễn Thanh Sơn.

Thời gian: từ 7h30 – 11h30 ngày 6/9, 11/9, 13/9, 18/9, 19/9 20/9/2017.

4.Môn học: Vi sinh – Ký sinh trùng – Phòng P09 Khu giảng đường.

 • Giảng viên: Cử nhân Trần Băng Nhi.

Thời gian: từ 7h30 – 11h30 ngày 9/9, 16/9, 23/9, 30/9, 6/10 ( P11), 13/10/2017 ( P11).

5.Môn học: Sinh học di truyền – Phòng P12 Khu giảng đường.

 • Giảng viên: Cử nhân Phạm Út Em.

Thời gian: từ 7h30 – 11h30 ngày 26/9, 28/9, 3/10, 5/10, 10/10, 12/10/2017.

6.Môn học: Tin học – Phòng P10 Khu giảng đường.

 • Giảng viên: Thạc sĩ chuyên ngành Khoa học máy tính.

Thời gian: từ 7h30 – 11h30 ngày 29/9, 16/10, 23/10 ( p.05), 27/10,(P11),Sáng- chiều: 4/11, sáng: 11/11, 17/11, 22/11/2017.

7.Môn học: Giải phẫu sinh lý – Phòng P11 Khu giảng đường.

 • Giảng viên: Bác sĩ Nguyễn Thanh Hậu – Lê Trọng Phương.

Thời gian: từ 7h30 – 11h30 ngày 11/10, 17/10, 19/10, 20/10, 24/10, 26/10, 30/10 ( P.10), 2/11 ( P.05), 3/11, 6/11( P.05), 8/11 ( P. 05), 13/11, 16/11( P.10 ), 20/11/2017 ( P.08 ).

8.Môn học: Dược liệu 1 – Phòng P11 Khu giảng đường.

 • Giảng viên: Dược sĩ Đại học Cao Thị Mỹ Phụng.

Thời gian: từ 7h30 – 11h30 ngày 25/10 ( P.10 ), 31/10, 1/11, 7/11 ( P.12), 9/11 ( P.05), 14/11, 15/11, 18/11, 25/11/2017.

9.Môn học: Hoá học 1 – Phòng P08 Khu giảng đường.

 • Giảng viên: Thạc sĩ Lê Thanh Thảo.

Thời gian: từ 7h30 – 11h30 ngày 24/11, 27/11, 29/11, 1/12, 6/12, 8/12, 11/12, 13/12, 14/12, 19/12, 21/12, 22/12/2017.

10.Môn học: Pháp luật – Phòng P11 Khu giảng đường.

 • Giảng viên: Tiến sĩ Trần Ngọc Hạnh.

Thời gian: từ 7h30 – 11h30 ngày 21/11, 23/11, 28/11, 30/11, 5/12, 7/12/2017.

11.Môn học: Thực hành GPSL – Phòng P05 Khu giảng đường.

 • Giảng viên: BS Nguyễn Thanh Hậu – Nguyễn Xuân Thưởng

Thời gian: Sáng: 25/12, 28/12, Chiều: 28/12, Sáng: 30/12/2017.

12.Môn học: Thực hành Hóa học 1 – Phòng P26 Khu Thực hành.

 • Giảng viên: CN SP Hóa học Trần Bích Thủy – DS Lâm Sàng Nguyễn Đức Minh

Thời gian: Chiều:5/12, Sáng: 10/12, 18/12, 20/12/2017.

13.Môn học: Thực hành Dược liệu 1 – Phòng P09 Khu giảng đường.

 • Giảng viên: DS Lâm Sàng Nguyễn Đức Minh – Dược sĩ Nguyễn Yến Nhi

Thời gian: Sáng: 9/12, Chiều: 10/12, 11/12, 21/12/2017.

14.Môn học: Vật lý đại cương – Lý sinh – Phòng P501 Khu giảng đường.

 • Giảng viên: CN Vật Lí Trần Kim Dinh – THS Nguyễn Văn Tùng

Thời gian: Chiều: 23/01, 25/01, 30/01, 01/02, 06/02, 08/03, 13/03, 15/03,16/04,18/04,20/04,23/04,24/04/2018

Lịch học bù môn Chính trị 1 cho nhưng bạn chưa tham gia học

Môn học: Chính Trị 1 – Phòng P05 Khu Giảng đường

 • Giảng viên:Tiến Sĩ Trần Ngọc Hạnh

Thời gian: Sáng 30/01,31/01,01/02,02/02,03/02,04/02,05/02,06/02,07/02.

15.Môn học: Thực Vật Dược – Phòng P05 Khu giảng đường.

 • Giảng viên: Nguyễn Thị Dung – Thạc sĩ

Thời gian: Chiều: 28/02, 01/03, 02/03, 05/03, 07/03, 09/03, 12/03, 14/03, 16/03/2018.

16.Môn học: Chính Trị 2 – Phòng P401 Khu Giảng đường B

 • Giảng viên:Tiến Sĩ Trần Ngọc Hạnh

Thời gian:Sáng:21/03,23/03,28/03,30/03,02/04,04/04/2018.

17. Môn học: Hóa Học II– Phòng P401 Khu Giảng đường B

 • Giảng viên: CN SP Hóa học Trần Bích Thủy

Thời gian:Sáng:27/03,29/03,03/04,05/04,06/04,09/04,11/04,13/04,16/04,18/04,20/04/2018

18. Môn học: Tiếng Anh 1– Phòng P401 Khu Giảng đường B

 • Giảng viên: Thạc Sĩ – Huỳnh Hoài An

Thời gian:Sáng:10/4,12/4,17/4,19/4,24/4,26/4/2018

19. Môn học: Hóa Sinh– Phòng P401 Khu Giảng đường B

 • Giảng viên: PGS Tiến Sĩ – Nguyễn Tiến Thắng

Thời gian:Sáng:02/05, 07/05, 09/05, 16/05, 24/05, 30/05/2018

20. Môn học: Ôn Tập Hóa Học II– Phòng 401 khu B

 • Giảng viên: Thạc Sĩ Hóa Hữu Cơ – Phan Thị Mai Trâm

Thời gian: 9h30-11h30

Sáng:03/05,04/05/2018

21. Môn học: Ôn Tập VLĐC-LS– Phòng 401 khu B

 • Giảng viên: Thạc Sĩ  – Nguyễn Văn Tùng

Thời gian: 9h30-11h30

Sáng:08/05,11/05/2018

22. Môn học: TH Thực Vật Dược– Phòng 502 khu B

 • Giảng viên: Thạc Sĩ Sinh Lý Thực Vật –Trần Minh Hồng Lĩnh

Thời gian: sáng: 17/05,19/05,20/05,21/05,22/05,23/05/2018

Ca 1: 7h30-9h30

Ca2: 9h30-11h30

23. Môn học: TH Hóa Học II- Phòng TH Hóa khu A

 • Giảng viên: Thạc sĩ – Phạm Vũ Nhật Uyên

Thời gian: sáng: 25/05,26/05,27/05,31/05,02/06,03/06/2018

Ca 1: 7h30-9h30

Ca2: 9h30-11h30

LỊCH HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC TỪ 05/06-15/06

MÔN HỌCTHỜI GIANGIÁO VIÊNNGÀNHPHÒNG
Pháp luật (1)
Sáng: 05/06Thầy Trần Ngọc HạnhDược, Điều dưỡng, Xét nghiệmP.501 KHU B
VLĐC (4)Sáng-chiều: 06/06,07/06Thầy Nguyễn Văn TùngDược, Điều dưỡng, Xét nghiệmP.501 KHU B
Hóa sinh (2)Sáng-chiều: 08/06Cô Đỗ Thị Thanh ThưDược, Điều dưỡng, Xét nghiệmP.501 KHU B
Hóa học IISáng-chiều: 09/06,11/06Cô Trần Thị Bích ThủyDượcP.501 KHU B
TH Hóa học II (4)Ca1: Sáng 13/06Cô Trần Thị Bích ThủyDược PHÒNG THỰC HÀNH HÓA KHU A
Ca2: Chiều 13/06Cô Phạm Vũ Nhật Uyên
(danh sách ca1,ca2 nhà trường sẽ thông báo vào ngày 04/06)
Thực vật dược (1)Sáng-chiều: 10/06,12/06Cô Trần Minh Hồng LĩnhDượcP.501 KHU B
TH Thực vật dược (4)Ca1: Sáng 14/06Cô Trần Minh Hồng LĩnhDượcPHÒNG THỰC HÀNH DƯỢC LIỆU-THỰC VẬT DƯỢC
Ca2: Chiều 14/06
(danh sách ca1,ca2 nhà trường sẽ thông báo vào ngày 04/06)
Dược Lý (1)Sáng-chiều: 09/06,10/06Thầy Nguyễn Hữu NgọcĐiều dưỡng, Xét nghiệm P.401 KHU B
Cô Trần Thị Kim Anh
TH Dược lý (2)Sáng-chiều: 11/06Thầy Nguyễn Hữu NgọcĐiều dưỡng, Xét nghiệmP.401 KHU B
Cô Trần Thị Kim Anh
DDCSI (4)Sáng-chiều: 12/06,13/06Cô Tô Thị HoanĐiều dưỡngP.401 KHU B
TH DDCSI (2)Sáng-chiều: 14/06Cô Tô Thị HoanĐiều dưỡngPHÒNG THỰC HÀNH Y KHU A
DDCB-CCBĐ (4)Sáng-chiều: 12/06,13/06Thầy Bùi Văn ĐỉnhXét nghiệmPHÒNG 404 KHU B
TH DDCB-CCBĐ (2)Sáng-chiều: 15/06Thầy Bùi Văn ĐỉnhXét nghiệmPHÒNG THỰC HÀNH Y KHU A

22.Môn học: Toán xác suất thống kê y học– Phòng P401 Khu giảng đường B.

Giảng viên: Thạc sĩ- Nguyễn Văn Tùng

Thời gian:Sáng: 25/06,01/07,08/07,15/07,21/07,23/07,25/07

(Chú ý: Ngày 01/07 học tại P.501)

23.Môn học: Hóa dược 1– Phòng P401 Khu giảng đường B.

Giảng viên: DS ĐH- Nguyễn Thị Kim Anh

Thời gian:Sáng: 26/06,29/06,02/07,03/07,05/07,09/07,11/07,13/07,14/07,17/07,20/07,24/07


Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất