Pin It
Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược – TDS0910 Bình chọn bài viết TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC TDS0910 Thông báo tập trung: Ngày 12/08/2017: Đúng 9h00, Sinh viên khóa 09 tập trung tại Phòng P12 Khu giảng đường của nhà trường để khai giảng và nhà trường hướng dẫn: Quy chế công tác sinh viên...

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược – TDS0910


  Ngày viết : 15/05/2018 18:05          Lượt xem : 1166


Bình chọn bài viết

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC TDS0910

Thông báo tập trung:

Ngày 12/08/2017: Đúng 9h00, Sinh viên khóa 09 tập trung tại Phòng P12 Khu giảng đường của nhà trường để khai giảng và nhà trường hướng dẫn:

 • Quy chế công tác sinh viên nội trú.
 • Quy chế công tác sinh viên ngoại trú.
 • Các hướng dẫn về công tác sinh viên, đào tạo.

 

1. Môn học: Giáo dục thể chất – Phòng P11 Khu giảng đường.

 • Giảng viên: Cử nhân TGTT Nguyễn Thanh Sơn.

Thời gian: từ 7h30 – 11h30 ngày 6/10, 13/10, 17/10, 20/10, 23/10, 27/10/2017.

2.Môn học: Giải phẫu sinh lý – Phòng P11 Khu giảng đường.

 • Giảng viên: Lê Trọng Phương – Bác sĩ Nguyễn Thanh Hậu

Thời gian: từ 7h30 – 11h30 ngày 5/10, 10/10, 12/10, 18/10, 21/10 ( P.10), 28/10, 1/11 ( P.08) , 4/11 ( P.10 ), 7/11( P.10 ), 9/11 ( P.10), 10/11( P.09 ), 14/11(P.10), 15/11 (P.10), 17/11/2017 (P.10).

3.Môn học: Vi Sinh- Ký Sinh Trùng – Phòng P09 Khu giảng đường.

 • Giảng viên: CN Trần Băng Nhi

Thời gian: từ 7h30 – 11h30 ngày  21/11, 23/11, 28/11, 30/11, 5/12, 7/12/2017.

4.Môn học: Y Đức – Phòng P10 Khu giảng đường.

 • Giảng viên: Cử nhân Tô Thị Hoan.

Thời gian: từ 7h30 – 11h30 ngày 3/12, 8/12, 9/12, 10/12, 12/12, 14/12/2017.

5.Môn học: Hóa học 1 – Phòng P10 Khu giảng đường.

 • Giảng viên: Cử nhân sư phạm hóa học Trần Thị Bích Thủy 

Thời gian: Chiều: 10/12, Sáng: 11/12, 13/12, 15/12, Sáng-chiều: 17/12, 18/12, 19/12, 20/12/2017.

6.Môn học: Sinh học di truyền – Phòng P09 Khu giảng đường.

 • Giảng viên:P.Giáo Sư -Tiến Sĩ Phạm Tiến Thắng

Thời gian: Sáng- Chiều: 16/12, 23/12, 30/12/2017.

7.Môn học: Dược liệu 1 – Phòng P11 Khu giảng đường.

 • Giảng viên: Dược sĩ Cao Thị Mỹ Phụng 

Thời gian: Sáng 22/12, 24/12, Sáng- Chiểu: 27/12, Sáng: 28/12, Sáng- Chiều: 31/12, 02/01/2018

8.Môn học: Chính Trị – Phòng P11 Khu giảng đường.

9.Môn học: Hóa Sinh – Phòng P09 Khu giảng đường.

 • Giảng viên: Phó GS – TS Nguyễn Tiến Thắng

Thời gian: Chiều: 24/01, 26/01, 29/01, 31/01, 02/02, 05/02/2018

10.Môn học: Thực Vật Dược – Phòng P09 & Phòng Thực Hành Khu giảng đường.

 • Giảng viên:DS Đại Học Cao Thị Mỹ Phụng

Thời gian: Chiều: 30/01, 01/02, 06/02, 27/02, 01/03, 06/03, 08/03, 13/03, 15/03/2018

11.Môn học: Chính Trị 1 – Phòng P05 Khu Giảng đường

 • Giảng viên:Tiến Sĩ Trần Ngọc Hạnh

Thời gian: Sáng 29/01,30/01,31/01,01/02,02/02,05/02,06/02,07/02/2018.

Lịch học bù cho những bạn chưa học. 

Môn học: Hóa Sinh – Phòng P12 Khu giảng đường.

 • Giảng viên: Phó GSTS Nguyễn Tiến Thắng

Thời gian: Sáng: 05/03, 06/03, 07/03, 12/03, 13/03, 14/03/2018

.Môn học: Thực Vật Dược – Phòng P08 Khu giảng đường.

 • Giảng viên: DS ĐH Nguyễn Thị Thắm

Thời gian: Sáng: 06/03, 08/03, 15/03, 20/03, 22/03, 27/03, 29/03, 03/04, 20/03/2018

16.Môn học: Hóa Học II – Phòng P401 Khu Giảng Đường B

 • Giảng viên: CN SP Hóa Trần Thị Bích Thủy

Thời gian:Chiều : 02/03, 05/03, 07/03, 09/03, 12/03, 14/03, 16/03, 19/03, 21/03, 23/03, 27/03/2018

17.Môn học: Vật Lý Đại Cương- Lý Sinh – Phòng P401 Khu Giảng Đường B

 • Giảng viên: Thạc Sĩ Nguyễn Văn Tùng

Thời gian:Chiều:28/03,30/03,05/04,10/04,12/04,17/04,19/04,24/04,26/04,02/05,04/05,07/05,09/05/2018

18.Môn học: Chính trị 2 – Phòng P401 Khu giảng đường B

 • Giảng viên: Tiến Sĩ Trần Ngọc Hạnh

Thời gian:Chiều: 04/04, 09/04, 11/04, 13/04, 16/04, 18/04/2018

Lịch học bổ sung môn GPSL  

Giảng viên: Thầy Lê Trọng Phương 

Thời gian: Sáng ngày 21/04, 28/4/2018

Phòng P404 Khu giảng đường B

19.Môn học: Tiếng Anh 1 – Phòng P401 Khu giảng đường B

 • Giảng viên: Thạc Sĩ – Huỳnh Hoài An

Thời gian:Chiều:23/04, 27/04,11/05, 16/05, 18/05, 21/05/2018

20.Môn học:TH Hóa Học II – Phòng TH Khu A

 • Giảng viên: Thạc sĩ – Phạm Vũ Nhật Uyên

Thời gian:Chiều:12/05,19/05,24/05,26/05,28/05,29/05/2018

Thời gian: 13h30-15h30

21.Môn học: TH Thực Vật Dược – Phòng P502 Khu giảng đường B

 • Giảng viên: Thạc Sĩ – Cô Trần Minh Hồng Lĩnh

Thời gian:Chiều: 30/05,31/05,01/06,02/06,03/06,04/06/2018

Thời gian: 13h30-15h30

22.Môn học: Pháp luật – Phòng P501 Khu giảng đường B

 • Giảng viên: Tiến sĩ-Trần Ngọc Hạnh

Thời gian:Sáng:01/06, Sáng-chiều: 02/06, Sáng:04/06, Sáng-chiều: 05/06

(Chiều 02/06 sau khi học TH Thực vật dược xong sẽ xuống phòng học môn Pháp luật)

LỊCH HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC TỪ 05/06-15/06

MÔN HỌCTHỜI GIANGIÁO VIÊNNGÀNHPHÒNG
Pháp luật (1)
Sáng: 05/06Thầy Trần Ngọc HạnhDược, Điều dưỡng, Xét nghiệmP.501 KHU B
VLĐC (4)Sáng-chiều: 06/06,07/06Thầy Nguyễn Văn TùngDược, Điều dưỡng, Xét nghiệmP.501 KHU B
Hóa sinh (2)Sáng-chiều: 08/06Cô Đỗ Thị Thanh ThưDược, Điều dưỡng, Xét nghiệmP.501 KHU B
Hóa học IISáng-chiều: 09/06,11/06Cô Trần Thị Bích ThủyDượcP.501 KHU B
TH Hóa học II (4)Ca1: Sáng 13/06Cô Trần Thị Bích ThủyDược PHÒNG THỰC HÀNH HÓA KHU A
Ca2: Chiều 13/06Cô Phạm Vũ Nhật Uyên
(danh sách ca1,ca2 nhà trường sẽ thông báo vào ngày 04/06)
Thực vật dược (1)Sáng-chiều: 10/06,12/06Cô Trần Minh Hồng LĩnhDượcP.501 KHU B
TH Thực vật dược (4)Ca1: Sáng 14/06Cô Trần Minh Hồng LĩnhDượcPHÒNG THỰC HÀNH DƯỢC LIỆU-THỰC VẬT DƯỢC
Ca2: Chiều 14/06
(danh sách ca1,ca2 nhà trường sẽ thông báo vào ngày 04/06)
Dược Lý (1)Sáng-chiều: 09/06,10/06Thầy Nguyễn Hữu NgọcĐiều dưỡng, Xét nghiệm P.401 KHU B
Cô Trần Thị Kim Anh
TH Dược lý (2)Sáng-chiều: 11/06Thầy Nguyễn Hữu NgọcĐiều dưỡng, Xét nghiệmP.401 KHU B
Cô Trần Thị Kim Anh
DDCSI (4)Sáng-chiều: 12/06,13/06Cô Tô Thị HoanĐiều dưỡngP.401 KHU B
TH DDCSI (2)Sáng-chiều: 14/06Cô Tô Thị HoanĐiều dưỡngPHÒNG THỰC HÀNH Y KHU A
DDCB-CCBĐ (4)Sáng-chiều: 12/06,13/06Thầy Bùi Văn ĐỉnhXét nghiệmPHÒNG 404 KHU B
TH DDCB-CCBĐ (2)Sáng-chiều: 15/06Thầy Bùi Văn ĐỉnhXét nghiệmPHÒNG THỰC HÀNH Y KHU A

22.Môn học: Toán xác suất thống kê y học –  Phòng P401 Khu giảng đường B

 • Giảng viên: Thạc Sĩ – Nguyễn Văn Tùng

Thời gian:Chiều: 28/06,02/07,04/07,06/07,10/07,12/07,16/07,18/07

23.Môn học: Hóa dược 1 –  Phòng P401 Khu giảng đường B

 • Giảng viên: DS ĐH – Nguyễn Hữu Ngọc

Thời gian:Chiều: 27/06,29/06,03/07,05/07,09/07,11/07,13/07,17/07,19/07,20/07,24/07,25/07

24. Dược Liệu 2 – Phòng P404 Khu giảng đường B

 • Giảng viên: DS Bùi Thị Thùy Trang.

Thời gian: Chiều: 24/09, 25/09, 26/09, 27/09, 28/09, 01/10, 02/10, 03/10, 04/10, 05/10, 08/10, 09/10/2018.

25. TH Dược Liệu 2 – Phòng P404 Khu giảng đường B

 • Giảng viên: DS Bùi Thị Thùy Trang

Thời gian: Chiều: 10/10, 11/10, 12/10, 13/10/2018.

26. TH Hóa Dược 1 – Phòng P404 Khu giảng đường B

 • Giảng viên: DS Nguyễn Thị Thương

Thời gian: Chiều: 15/10, 16/10, 17/10, 18/10, 19/10, 20/10/2018.

27. Bệnh Học – Phòng P404 Khu giảng đường B

 • Giảng viên: BS Trần Anh Tú

Thời gian: Chiều: 22/10, 23/10, 24/10, 25/10, 26/10, 27/10, 29/10, 30/10, 31/10/2018.

28. Quản Trị Kinh Doanh Dược – Phòng P404 Khu giảng đường B

 • Giảng viên: Thạc Sĩ – Bùi Đức Trí

Thời gian: Chiều: 01/11, 02/11, 05/11, 06/11, 07/11, 08/11, 09/11, 12/11, 13/11, 14/11/2018.

29. Dược Lí 1

 • Giảng viên:  DS Nguyễn Thị Thương

Thời gian: Chiều: 05/12, 06/12, 07/12…/2018

30. Pháp Chế Dược

 • Giảng viên:  Th.s Cô Nguyễn Song Nhị Hào

Thời gian: Chiều: 26/11, 27/11, 28/11, 29/11, 30/11…/2018

31. Thực Hành Quản Trị Kinh Doanh Dược

 • Giảng viên:  DS Thầy Bùi Đức Trí

Thời gian: Chiều: 09/12, 19/12/2018

29. Dược Lí 1 ( Tiếp )

 • Giảng viên:  DS Nguyễn Thị Thương

Thời gian: Chiều: 05/12, 06/12, 07/12/2018, 07/01, 08/01, 09/01, 10/01, 14/01, 15/01…/2019

30. Pháp Chế Dược ( Tiếp )

 • Giảng viên:  DS Nguyễn Hồng Diễm

Thời gian: Chiều 19/01, 20/01, 09/03, 10/03, 16/03, 17/03/2019

31. Bào Chế 1

 • Giảng viên:  DS Lê Anh Đào

Thời gian: Chiều 22/01, 23/01, 24/01, 25/01, 11/02, 12/02, 13/02, 14/02, 15/02, 18/02,19/02, 20/02, 22/02 /2019

32. TH Bào Chế 1

 • Giảng viên:  DS Lê Anh Đào

Thời gian: Ca 1 ( 13h30- 15h30 ) Chiều 20/02, 21/02, 25/02, 26/02, 27/02, 28/02/2019

Thời gian: Ca 2 ( 15h30- 17h30 ) Chiều 20/02, 21/02, 25/02, 26/02, 27/02, 28/02/2019

33. Hóa Dược II

 • Giảng viên:  DS Nguyễn Hữu Ngọc

Thời gian: Chiều 08/03, 11/03, 12/03, 13/03, 14/03, 15/03, 18/03, 19/03, 20/03, 21/03/2019

34. Đảm Bảo Chất Lượng Thuốc

 • Giảng viên:  Nguyễn Đình Ân

Thời gian: Chiều : 22/03, 25/03, 26/03, 27/03, 28/03, 29/03/2019

35. TH Dược Lí 1 

 • Giảng viên:  Trương Thị Phương Thảo

Thời gian: Chiều : 01/04, 02/04, 03/04, 04/04, 10/05, 13/05/2019

36. TH Hóa Dược 2

 • Giảng viên:  Phan Thị Mai Hương

Thời gian: Chiều: 13/04, 15/04, 17/04, 27/04/2019

37. Tiếng Anh Cơ Bản 2

 • Giảng viên:  Phan Thị Kim Yến

Thời gian: Chiều : 12/04, 19/04, 22/04, 26/04, 06/05, 09/05/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất