Pin It
Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược – TDS1001 Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược – TDS10014.3 (86.29%) 35 votes TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC TDS1001 1.Môn học: Hóa Sinh – Phòng P09 Khu giảng đường. Giảng viên: Phó GS – TS Nguyễn Tiến Thắng Thời gian: Chiều: 24/01, 26/01, 29/01, 31/01, 02/02, 05/02/2018 2.Môn học:...

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược – TDS1001


  Ngày viết : 15/05/2018 18:19          Lượt xem : 1534


Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược – TDS1001
4.3 (86.29%) 35 votes

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC TDS1001

1.Môn học: Hóa Sinh – Phòng P09 Khu giảng đường.

 • Giảng viên: Phó GS – TS Nguyễn Tiến Thắng

Thời gian: Chiều: 24/01, 26/01, 29/01, 31/01, 02/02, 05/02/2018

2.Môn học: Thực Vật Dược – Phòng P09 & Phòng Thực Hành Khu giảng đường.

 • Giảng viên:DS Đại Học Cao Thị Mỹ Phụng

Thời gian: Chiều: 30/01, 01/02, 06/02, 27/02, 01/03, 06/03, 08/03, 13/03, 15/03/2018

3.Môn học: Chính Trị 1 – Phòng P05 Khu Giảng đường

 • Giảng viên:Tiến Sĩ Trần Ngọc Hạnh

Thời gian: Sáng 30/01,31/01,01/02,02/02,03/02,04/02,05/02,06/02,07/02.

 

 Lịch học bù cho những bạn chưa học.

Môn học: Hóa Sinh – Phòng P12 Khu giảng đường.

 • Giảng viên: Phó GSTS Nguyễn Tiến Thắng

Thời gian: Sáng: 05/03, 06/03, 07/03, 12/03, 13/03, 14/03/2018

Môn học: Thực Vật Dược – Phòng P08 Khu giảng đường.

 • Giảng viên: DS ĐH Nguyễn Thị Thắm

Thời gian: Sáng: 06/03, 08/03,15/03, 20/03, 22/03, 27/03, 29/03, 03/04, 20/03/2018

4.Môn học: Hóa Học II – Phòng P401 Khu Giảng Đường B

 • Giảng viên: CN SP Hóa Trần Thị Bích Thủy

Thời gian:Chiều : 02/03, 05/03, 07/03, 09/03, 12/03, 14/03, 16/03, 19/03, 21/03, 23/03, 27/03/2018

5.Môn học: Vật Lý Đại Cương- Lý Sinh – Phòng P401 Khu Giảng Đường B

 • Giảng viên: Thạc Sĩ Nguyễn Văn Tùng

Thời gian:Chiều:28/03,30/03,05/04,10/04,12/04,17/04,19/04,24/04,26/04,02/05,04/05,07/05,09/05/2018

6.Môn học: Chính trị 2 – Phòng P401 Khu giảng đường B

 • Giảng viên: Tiến Sĩ Trần Ngọc Hạnh

Thời gian:Chiều: 04/04, 09/04, 11/04, 13/04, 16/04, 18/04/2018

7.Môn học: Tiếng Anh 1 – Phòng P401 Khu giảng đường B

 • Giảng viên: Thạc Sĩ – Huỳnh Hoài An

Thời gian:Chiều:23/04, 27/04,11/05, 16/05, 18/05, 21/05/2018

  LỊCH HỌC THỰC HÀNH MÔN HÓA HỌC II VÀ MÔN THỰC VẬT DƯỢC (đi học 100% không được vắng buổi nào)

   (DÀNH CHO BẠN NÀO ĐÃ HỌC LÝ THUYẾT) 

8.Môn học: TH Hóa học II– Phòng TH Khu A

 • Giảng viên: CN SP Hóa – Cô Trần Thị Bích Thủy

Thời gian:Chiều:12/05,19/05,24/05,26/05,28/05,29/05/2018

Vào lúc: 15h30-17h30

9.Môn học: TH Thực Vật Dược– Phòng 402 khu B

 • Giảng viên: Thạc Sĩ – Cô Trần Minh Hồng Lĩnh

Thời gian:Chiều: 30/05,31/05,01/06,02/06,03/06,04/06/2018

Vào lúc: 15h30-17h30

10.Môn học: Lý Thuyết Giải phẫu sinh lý– Phòng 401 khu B

 • Giảng viên: Thạc Sĩ – Thầy Đặng Anh Tuấn

Thời gian:Chiều: 22/05,23/05,25/05,05/06,06/06,07/06,08/06,11/06,12/06,13/06,14/06/2018

11.Môn học: Hóa sinh – Phòng 501 khu B

 • Giảng viên: PGS-Tiến sĩ – Nguyễn Tiến Thắng

Thời gian: Sáng-Chiều: 20/05,27/05,03/06

12.Môn học: Pháp luật – Phòng 501 khu B

 • Giảng viên:Tiến sĩ – Trần Ngọc Hạnh

Thời gian: Sáng: 01/06, Sáng-chiều: 02/06, Sáng: 04/06, Sáng-chiều: 05/06

(lưu ý: Chiều 02/06 những bạn nào học TH TVD thì học Môn pháp luật đến 15h30 sẽ lên học TH

Chiều 05/06 vẫn học GPSL bình thường cho đến 15h30 lên làm bài kiểm tra môn pháp luật)

13.Môn học: Sinh học di truyền – Phòng 503 khu B

 • Giảng viên: Thạc sĩ – Cô Trần Minh Hồng Lĩnh

Thời gian: Chiều: 27/06,28/06,04/07,10/07,12/07,16/07

14.Môn học: Tin Học – Phòng 402 khu B

 • Giảng viên: Thạc sĩ – Thầy Trần Thế Bảy

Thời gian: Chiều:02/07,03/07,05/07,09/07,11/07,13/07

15.Môn học: Hóa Học I – P.402 khu B 

Giảng viên: Cô Thị Điều – Thạc sĩ 

Thời gian: Chiều: 23/08;24/08;27/08;28/08;29/08;30/08;31/08

 Lịch học bù các môn.

Môn học: Thực vật Dược

Giảng viên: Cô Trang.

Thời gian: Sáng: 27/8, 28/8, 29/8, 5/9, 7/9, 11/9, 13/9, 18/9, 20/9, 21/9, 25/9.

Môn học: Hoá học 1

Giảng viên: Nguyễn Thị Mỹ Lệ – Cô Ngân

Thời gian: Sáng: 16/8; 20/8; 22/8; 24/8; 27/8; 29/8; 11/10; 12/10; 15/10; 16/10.

Môn học: Chính trị 1

Giảng viên: Cử nhân – Lê Bảo Tâm.

Thời gian: Sáng: 17/10, 23/10, 24/10, 25/10, 29/10, 1/11.

Môn học: Giáo dục thể chất.

Giảng viên: Cử nhân Mễ Văn Hùng.

Thời gian: Sáng: 18/10, 19/10, 22/10, 26/10, 30/10, 31/10

Môn học: VI sinh – Ký sinh trùng.

Giảng viên: Thạc sĩ Mai Bích Chi.

Thời gian: Sáng: 27/09, 28/9, 2/10, 3/10, 5/10, 9/10.

Môn học: Tin học

Giảng viên: Thạc sĩ chuyên ngành Khoa học máy tính – Trần Thế Bảy.

Thời gian: Sáng: 12/9, 14/9, 17/9, 19/9, 24/9, 26/09.

Môn học: Y Đức

Giảng viên: Cử nhân Tô Thị Hoan

Thời gian: Sáng: 10/09, 14/09, 01/10, 04/10, 08/10, 10/10.

Môn học: TH GPSL

Giảng viên: Bác Sĩ Dương Trường Giang

Thời gian: Sáng: 22/10, 26/10, 30/10, 31/10, 02/11, 05/11

 Môn học: TH Thực Vật Dược

Giảng viên: Cô Nguyễn Thị Hồng Tuyết

Thời gian: ( Ca 1 ) Sáng : 07/11,( P.401 ),  13/11 ( P.502 ) Chiều 09/11, Sáng 27/11 ( P.401 )

Thời gian: ( Ca 2 ) Chiều: 08/11,Sáng 17/11, Chiều 13/12, 14/12

 Môn học: Giáo Dục Thể Chất

Giảng viên: Cử Nhân Mễ Văn Hùng

Thời gian: Sáng: 15/11, 19/11, 20/11, 21/11, 22/11, 23/11

 Môn học: TH Hóa Học 1

Giảng viên: Th.s Cô Nguyễn Thị Kim Ngân

Thời gian: Ca 1 ( 07h45′- 09h00 ) + Ca 2 ( 09h15′- 11h00 ): Sáng 11/12, 15/12, 17/12, 20/12/2018

Thời gian: Ca 3 ( 07h45′- 09h00 ) + Ca 4 ( 09h15′- 11h00 ):  Sáng 16/12, 18/12, 23/12, 24/12/2018

16. Môn học: Pháp Luật

Giảng viên: Thạc Sĩ Phạm Thị Phương Thảo

Thời gian: Sáng:  22/01, 20/02, 27/02, 28/02, 06/03, 07/03/2019

17. Môn học: Vật Lí Đại Cương- Lý Sinh

Giảng viên: Thạc Sĩ Thị Điều

Thời gian: Sáng 12/02, 13/02, 14/02, 15/02, 18/02, 19/02, 19/04, 22/04, 23/04,  24/04, 25/04, 26/04, 29/04/2019

18. Môn học: Bệnh Học

Giảng viên: Nguyễn Thị Mỹ Phụng

Thời gian: Sáng: 21/02, 22/02, 26/02, 01/03, 04/03, 05/03, 11/03, 15/03, 18/03/2019

19. Môn học: Chính Trị 2

Giảng viên: Nguyễn Thị Hà

Thời gian: Sáng 10/03, 12/03, 13/03, 14/03, 25/03, 26/03/2019

20. Môn học: Hóa Học 2

Giảng viên: Trần Thị Kim Ngân

Thời gian: Sáng 19/03, 20/03, 21/03, 22/03, 27/03, 28/03, 08/04, 09/04, 10/04, 16/04/2019

21. Môn học: TH Hóa Học 2

Giảng viên: Trần Thị Kim Ngân

Thời gian:  Ca 1 ( 07h30- 09h30 )- Ca 2 ( 09h30- 11h30 )  Sáng 17/05, 27/05, Chiều 04/06, 06/06/2019

Thời gian:  Ca 3 ( 07h30- 09h30 )- Ca 4 ( 09h30- 11h30 )  Sáng 04/06, Chiều 05/06, Sáng 06/06, 07/06/2019

22. Môn học: Hóa Sinh 

Giảng viên: CN Nguyễn Hồng Tuyết- PGS-TS Nguyễn Tiến Thắng

Thời gian: Sáng  04/04, 05/04, 02/05, 03/05, 06/05, 16/05/2019

23. Môn học: TH Hóa Sinh

Giảng viên: 

Thời gian:  Ca 1 ( 07h30- 09h30 )- Ca 2 ( 09h30- 11h30 )

Thời gian:  Ca 3 ( 07h30- 09h30 )- Ca 4 ( 09h30- 11h30 )

24. Môn học: Tiếng Anh Cơ Bản 1

Giảng viên: Trần Thị Minh Tuyến

Thời gian: Sáng 20/05, 21/05, 22/05, 23/05, 24/05, 03/06/2019

25. Môn học: Dược Liệu

Giảng viên: DS Nguyễn Hồng Diễm

Thời gian: Sáng 07/05, 08/05, 09/05, 10/05, 13/05, 14/05, 15/05, 28/05, 30/05/2019

26. Môn học:TH  Dược Liệu

Giảng viên: DS Nguyễn Hồng Diễm

Thời gian:  Ca 1 ( 07h30- 09h30 )- Ca 2 ( 09h30- 11h30 ):,Sáng 04/06, 06/06, 07/06, Chiều 08/06/2019

Thời gian:  Ca 3 ( 07h30- 09h30 )- Ca 4 ( 09h30- 11h30 ): Sáng 31/05, 05/06, Chiều 07/06, Sáng 08/06/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất