Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược TDS1002 – Khoá 10 4.1 17 1.Môn học: Giải phẫu sinh lý – P.404 Khu giảng đường  Giảng viên: Trần Quốc Bảo(CN) – Dương Trường Giang(BS) Thời Gian: Chiều: 30/7; 1/8;3/8; 7/8; 9/8; 13/8; 15/8; 17/8; 21/8; 23/8 2.Môn học: Sinh học di truyền – P.404 Khu Giảng đường Giảng viên: Nguyễn Hồng Tuyết – CN Thời gian: Chiều:31/7;...

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược TDS1002 – Khoá 10


  Ngày viết : 27/07/2018 09:49          Lượt xem : 5831


1.Môn học: Giải phẫu sinh lý – P.404 Khu giảng đường 

Giảng viên: Trần Quốc Bảo(CN) – Dương Trường Giang(BS)

Thời Gian: Chiều: 30/7; 1/8;3/8; 7/8; 9/8; 13/8; 15/8; 17/8; 21/8; 23/8

2.Môn học: Sinh học di truyền – P.404 Khu Giảng đường

Giảng viên: Nguyễn Hồng Tuyết – CN

Thời gian: Chiều:31/7; 02/8; 06/8; 08/8; 10/8; 14/8

3.Môn học: Thực vật dược – P.404 Khu giảng đường 

Giảng viên: Bùi Thị Thùy Trang – DS

Thời gian: Chiều: 27/08;28/08;29/08; 05/09;07/09;11/09;13/09;17/09;19/09;21/09;24/09, 04/10

4. Môn học: Hóa Học 1

Giảng viên: Nguyễn Thị Mỹ Lệ – Cô Ngân

Thời gian: Chiều: 16/8; 20/8; 22/8; 24/8; 27/8; 29/8; 11/10; 12/10; 15/10; 16/10

5. Môn học: Chính trị 1

Giảng viên: Tiến sĩ Trần Ngọc Hạnh.

Thời gian: Chiều: 17/10, 23/10, 24/10, 25/10, 29/10, 1/11

6. Môn học: Vi sinh – Ký sinh trùng

Giảng viên: Cô Chi

Thời gian: Chiều: 27/09,28/9, 2/10, 3/10, 5/10, 9/10.

7. Môn học: Tin học

Giảng viên: Thạc sĩ chuyên ngành Khoa học máy tính – Trần Thế Bảy

Thời gian: Chiều: 12/9, 17/9, 19/9, 24/9, 26/09, 01/10

8. Môn học: Y Đức

Giảng viên: Cử nhân Tô Thị Hoan

Thời gian:Chiều: 10/09, 14/09,  08/10, 10/10, 18/10, 19/10

9. Môn học: TH GPSL

Giảng viên: Bác Sĩ Dương Trường Giang

Thời gian:Chiều: Chiều: 22/10, 26/10, 30/10, 31/10, 02/11, 05/11

10. Môn học: TH Thực Vật Dược

Giảng viên: Cử Nhân Nguyễn Hồng Tuyết

Thời gian:Chiều: 10/11 ( P. 502 ), 17/11 ( P.502 ),18/11 ( P. 402 ), Sáng 28/12 ( P.401 )

11. Môn học: Giáo Dục Thể Chất 

Giảng viên: Cử Nhân Mễ Văn Hùng

Thời gian:Chiều: Chiều: 19/11, 20/11, 21/11, 22/11, 23/11, Sáng: 29/11/2018

12. Môn học: TH Hóa Học 1

Giảng viên: Th.s Cô Trần Thị Kim Ngân

Thời gian: Ca 1 ( 13h45′- 15h00 ) + Ca 2 ( 15h15′- 16h00 ): Chiều : 11/12, 18/11, 23/12, 24/12/2018

16. Môn học: Pháp Luật

Giảng viên: Thạc Sĩ Phạm Thị Phương Thảo

Thời gian: Chiều:  22/01, 20/02, 27/02, 28/02, 06/03, 07/03/2019

17. Môn học: Vật Lí Đại Cương- Lý Sinh

Giảng viên: Thạc Sĩ Thị Điều

Thời gian: Chiều: 12/02, 14/02, 15/02, 18/02, 19/02, 22/04, 23/04, 24/04, 25/04, 26/04, 04/05, 05/05/2019

18. Môn học: Bệnh Học

Giảng viên: BS Phan Quang Thuận

Thời gian: Chiều 21/02, 22/02, 26/02, 01/03, 04/03, 05/03, 11/03, 15/03, 18/03/2019

19. Môn học: Chính Trị 2

Giảng viên: Nguyễn Thị Hà

Thời gian: Chiều 10/03, 12/03, 13/03, 14/03, 25/03, 26/03/2019

20. Môn học: Hóa Học 2

Giảng viên: Trần Thị Kim Ngân

Thời gian: Chiều 19/03, 20/03, 21/03, 22/03, 27/03, 15/04, 16/04, Sáng – Chiều 17/04, Sáng 18/04/2019

21. Môn học: TH Hóa Học 2

Giảng viên: Trần Thị Kim Ngân

Thời gian: Sáng Ca 1 (07h30- 09h30) – Ca 2 (09h30- 11h30), Chiều Ca 1 ( 13h30- 15h30 )- Ca 2 ( 15h30- 17h30 ): Chiều 16/05, Sáng 04/06, 05/06, 06/06/2019

22. Môn học: Hóa Sinh 

Giảng viên: CN Nguyễn Hồng Tuyết- PGS- TS Nguyễn Tiến Thắng

Thời gian: Chiều 09/04, 10/04, 12/04, Sáng – Chiều 02/05, chiều 03/05, 06/05, 17/05/2019

23. Môn học: TH Hóa Sinh

Giảng viên:  CN Nguyễn Hồng Tuyết

Thời gian: Ca 1 (07h30- 09h30) – Ca 2 (09h30- 11h30) : Sáng 22/05, 24/05, Sáng 27/05/2019

24. Môn học: Tiếng Anh Cơ Bản 1

Giảng viên: Trần Thị Minh Tuyến

Thời gian: Chiều 20/05, 21/05, 22/05, 23/05, 24/05, 03/06/2019

25. Môn học: Dược Liệu 1

Giảng viên: DS Nguyễn Hồng Diễm

Thời gian: Chiều 07/05, 08/05, 09/05, 10/05, 13/05, 14/05, 15/05, 28/05, 29/05/2019

26. Môn học: TH Dược Liệu 1

Giảng viên: DS Nguyễn Hồng Diễm

Thời gian:Ca 1 ( 13h30- 15h30 )- Ca 2 ( 15h30- 17h30 ): Sáng – Chiều 31/05, Chiều 05/06, 06/06/2019

27. Môn học: Toán Xác Suất Thống Kê  Y Học

Giảng viên: CN Nguyễn Thị Thúy

Thời gian: Sáng- chiều 13/07,15/07, 23/07, 25/07/2019

28. Môn học: Quản Trị Kinh Doanh Dược

Giảng viên: Th.s Đoàn Tố Như

Thời gian: Chiều 27/06, 28/06, 01/07, 02/07, 09/07, 10/07/2019

29. Môn học: Đảm Bảo Chất Lượng Thuốc

Giảng viên: DS Nguyễn Trần Ngọc Long

Thời gian: Chiều 16/07, 17/07, Sáng- chiều 18/07, chiều 19/07, 20/07/2019

30. Môn học: Hóa Dược 1

Giảng viên: DS Nguyễn Thị Thương

Thời gian: Sáng- Chiều 03/09, 05/09, 09/09, 11/09, 13/09/2019

31. Môn học: TH Hóa Dược 1

Giảng viên: DS Nguyễn Thị Thương

Thời gian:Ca 1 (07h30- 09h30) – Ca 2 (09h30- 11h30), Ca 1 ( 13h30- 15h30 )- Ca 2 ( 15h30- 17h30 ): Sáng 24/09, 25/09, 26/09, 27/09, 30/09/2019

32. Môn học: Dược Liệu 2

Giảng viên: DS Nguyễn Thị Dung

Thời gian: Chiều 07/10, Sáng- chiều 09/10, chiều 11/10, sáng- chiều 15/10, 17/10, chiều 22/10/2019

 

 

 

 

 

 

 

 


Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất