Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược TDS1003 – Khoá 10 Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược TDS1003 – Khoá 103.2 (63.81%) 21 votes 1.Môn học: Giải phẫu sinh lý – P.401 Khu giảng đường  Giảng viên: Trần Quốc Bảo(CN) – Dương Trường Giang(BS) Thời Gian: Sáng: 30/7; 1/8;3/8; 7/8; 9/8; 13/8; 15/8; 17/8; 21/8; 23/8 2.Môn học: Sinh học di truyền – P.401 Khu...

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược TDS1003 – Khoá 10


  Ngày viết : 27/07/2018 09:49          Lượt xem : 5601


Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược TDS1003 – Khoá 10
3.2 (63.81%) 21 votes

1.Môn học: Giải phẫu sinh lý – P.401 Khu giảng đường 

Giảng viên: Trần Quốc Bảo(CN) – Dương Trường Giang(BS)

Thời Gian: Sáng: 30/7; 1/8;3/8; 7/8; 9/8; 13/8; 15/8; 17/8; 21/8; 23/8

2.Môn học: Sinh học di truyền – P.401 Khu Giảng đường

Giảng viên: Nguyễn Hồng Tuyết – CN

Thời gian: Sáng:31/7; 02/8; 06/8; 08/8; 10/8; 14/8

3. Môn học: Thực vật Dược

Giảng viên: Cô Trang.

Thời gian: Sáng: 27/8, 28/8, 29/8, 5/9, 7/9, 11/9, 13/9, 18/9, 20/9, 21/9, 29/9, 04/10

4. Môn học: Hoá học 1

Giảng viên: Nguyễn Thị Mỹ Lệ – Cô Ngân

Thời gian: Sáng: 16/8; 20/8; 22/8; 24/8; 27/8; 29/8; 11/10; 12/10; 15/10; 16/10.

5. Môn học: Chính trị 1

Giảng viên: Cử nhân – Lê Bảo Tâm.

Thời gian: Sáng: 17/10, 23/10, 24/10, 25/10, 29/10, 1/11.

6. Môn học: VI sinh – Ký sinh trùng.

Giảng viên: Thạc sĩ Mai Bích Chi.

Thời gian: Sáng: 27/09, 28/9, 2/10, 3/10, 5/10, 9/10.

7. Môn học: Tin học

Giảng viên: Thạc sĩ chuyên ngành Khoa học máy tính – Trần Thế Bảy.

Thời gian: Sáng: 12/9, 17/9, 19/9, 24/9, 26/09, 01/10

8. Môn học: Y Đức

Giảng viên: Cử nhân Tô Thị Hoan

Thời gian: Sáng: 10/09, 14/09, 08/10, 10/10, 18/10, 19/10

9. Môn học: TH GPSL

Giảng viên: Bác Sĩ Dương Trường Giang

Thời gian: Sáng: 22/10, 26/10, 30/10, 31/10, 02/11, 05/11

10. Môn học: TH Thực Vật Dược

Giảng viên: Cô Nguyễn Thị Hồng Tuyết

Thời gian: ( Ca 1 ) Sáng : 07/11,( P.401 ),  13/11 ( P.502 ) Chiều 09/11 ( P.502 ), Sáng 27/11 ( P.401 )

Thời gian: ( Ca 2 ) Chiều: 08/11,  Sáng 17/11 ( P.502 ), Chiều 13/12, 14/12 (P.401 )

11. Môn học: Giáo Dục Thể Chất

Giảng viên: Cử Nhân Mễ Văn Hùng

Thời gian: Sáng: 15/11, 19/11, 20/11, 21/11, 22/11, 23/11

12. Môn học: TH Hóa Học 1

Giảng viên: Th.s Cô Nguyễn Thị Kim Ngân

Thời gian: Ca 1 ( 07h45′- 09h00 ) + Ca 2 ( 09h15′- 11h00 ): Sáng 11/12, 15/12, 17/12, 20/12/2018

Thời gian: Ca 3 ( 07h45′- 09h00 ) + Ca 4 ( 09h15′- 11h00 ):  Sáng 16/12, 18/12,  23/12, 24/12/2018

16. Môn học: Pháp Luật

Giảng viên: Thạc Sĩ Phạm Thị Phương Thảo

Thời gian: Sáng:  22/01, 20/02, 27/02, 28/02, 06/03, 07/03/2019

17. Môn học: Vật Lí Đại Cương- Lý Sinh

Giảng viên: Thạc Sĩ Thị Điều

Thời gian: Sáng 12/02, 14/02, 15/02, 18/02, 19/02, 19/04, 22/04, 23/04,  24/04, 25/04, 26/04, 05/05/2019

18. Môn học: Bệnh Học

Giảng viên: Nguyễn Thị Mỹ Phụng

Thời gian: Sáng: 21/02, 22/02, 26/02, 01/03, 04/03, 05/03, 11/03, 15/03, 18/03/2019

19. Môn học: Chính Trị 2

Giảng viên: Nguyễn Thị Hà

Thời gian: Sáng 10/03, 12/03, 13/03, 14/03, 25/03, 26/03/2019

20. Môn học: Hóa Học 2

Giảng viên: Trần Thị Kim Ngân

Thời gian: Sáng 19/03, 20/03, 21/03, 22/03, 27/03, 28/03, 08/04, 09/04, 10/04, 16/04/2019

21. Môn học: TH Hóa Học 2

Giảng viên: Trần Thị Kim Ngân

Thời gian:  Ca 1 ( 07h30- 09h30 )- Ca 2 ( 09h30- 11h30 )  Sáng 17/05, 27/05, Chiều 06/06, 07/06/2019

Thời gian:  Ca 3 ( 07h30- 09h30 )- Ca 4 ( 09h30- 11h30 )  Chiều 05/06, Sáng 07/06, Sáng- Chiều 08/06/2019

22. Môn học: Hóa Sinh 

Giảng viên: CN Nguyễn Hồng Tuyết- PGS-TS Nguyễn Tiến Thắng

Thời gian: Sáng  04/04, 05/04, 02/05, 03/05, 06/05, 16/05/2019

23. Môn học: TH Hóa Sinh

Giảng viên: CN Nguyễn Hồng Tuyết

Thời gian:  Ca 1 ( 07h30- 09h30 ), chiều ( 13h30-15h30 )- Ca 2 ( 09h30- 11h30 ), chiều ( 15h30-17h30 ):  Sáng 30/05, Chiều 31/05, Sáng 02/06/2019

Thời gian:  Ca 3 ( 07h30- 09h30 ), chiều ( 13h30-15h30 )- Ca 4 ( 09h30- 11h30 ), chiều ( 15h30-17h30 ): Chiều 30/05, Sáng 31/05, Chiều 02/06/2019

24. Môn học: Tiếng Anh Cơ Bản 1

Giảng viên: CN Trần Thị Minh Tuyến

Thời gian: Sáng 20/05, 21/05, 22/05, 23/05, 24/05, 03/06/2019

25. Môn học: Dược Liệu

Giảng viên: DS Nguyễn Hồng Diễm

Thời gian: Sáng 07/05, 08/05, 09/05, 10/05, 13/05, 14/05, 15/05, 28/05, 29/05/2019

26. Môn học:TH  Dược Liệu

Giảng viên: DS Nguyễn Hồng Diễm

Thời gian:  Ca 1 ( 07h30- 09h30 )- Ca 2 ( 09h30- 11h30 ): Sáng – Chiều 04/06, Sáng 05/06,  06/06/2019

27. Môn học: Toán Xác Suất Thống Kê  Y Học

Giảng viên: CN Nguyễn Thị Thúy

Thời gian: Sáng 27/06, 28/06,  02/07, 06/07, 07/07, 17/07, 18/07, 19/07/2019

28. Môn học: Quản Trị Kinh Doanh Dược

Giảng viên: Th.s Đoàn Tố Như

Thời gian: Sáng 05/07, chiều 11/07, 16/07, 19/07, sáng 25/07, 26/07/2019

29. Môn học: Đảm Bảo Chất Lượng Thuốc

Giảng viên: DS Nguyễn Trần Ngọc Long

Thời gian: Sáng 09/07, 10/07, 11/07, 12/07, 15/07, 16/07/2019


Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất