Pin It
THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG HỘ SINH – BHS 1001 Bình chọn bài viết TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG HỘ SINH – BHS 1001 Thông báo tập trung: Ngày 26/07/2018: Đúng 8h00 ,Sinh viên khóa 10 tập trung tại Phòng P12, Lầu 1, Khu giảng đường của Nhà trường để khai giảng và Nhà trường hướng dẫn:...

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG HỘ SINH – BHS 1001


  Ngày viết : 25/07/2018 23:41          Lượt xem : 260


Bình chọn bài viết

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG HỘ SINH – BHS 1001

Thông báo tập trung:

Ngày 26/07/2018: Đúng 8h00 ,Sinh viên khóa 10 tập trung tại Phòng P12, Lầu 1, Khu giảng đường của Nhà trường để khai giảng và Nhà trường hướng dẫn:

  • Quy chế công tác sinh viên nội trú.
  • Quy chế công tác sinh viên ngoại trú.
  • Các hướng dẫn về công tác sinh viên, đào tạo.

1.Môn học: Y Đức

Thời gian học buổi chiều từ 13h30 – 17h30 các ngày: 27/07 , 30/07, 31/07, 08/08, 09/08, 10/08/2018 tại Phòng P12 Khu giảng đường.

2.Môn học: Giải phẫu sinh lí 

Lý thuyết: Thời gian học buổi chiều từ 13h30 – 17h30 các ngày: 01/08, 02/08, 03/08, 06/08, 07/08, 13/08, 14/08, 15/08, 16/08/2018 tại Phòng P12 Khu giảng đường.

3.Môn học: Sinh học di truyền 

Thời gian học buổi chiều từ 13h30 – 17h30 các ngày: 17/08, 20/08, 21/08 , 22/08 , 23/08, 24/08/2018 tại Phòng P12 Khu giảng đường.

4.Môn học: Hóa học 

Thời gian học buổi chiều từ 13h30 – 17h30 các ngày: 27/08, 28/08, 29/08, 30/08 ,31/08, 04/09, 05/09, 06/09, 03/10 tại Phòng P12 Khu giảng đường.

5.Môn học: Tin học

Thời gian học buổi chiều từ 13h30 – 17h30 các ngày: 7/9, 10/9, 11/9, 12/9, 13/9, 14/9 ,4/10, 5/10, 8/10 tại Phòng P12 Khu giảng đường.

6.Môn học: Dinh dưỡng tiết chế

Thời gian học buổi chiều từ 13h30 – 17h30 các ngày: 17/9, 18/9, 19/9, 20/9, 21/9, 24/9 tại Phòng P12 Khu giảng đường.

7.Môn học: Giáo dục thể chất

Thời gian học buổi chiều từ 13h30 – 17h30 các ngày:  25/9, 26/9, 27/9, 28/9, 1/10, 2/10 tại Phòng P12 Khu giảng đường.

8.Môn học: Vi sinh ký sinh trùng

Thời gian học buổi chiều từ 13h30 – 17h30 các ngày: 9/10, 10/10, 11/10, 12/10, 15/10, 16/10/2018 tại Phòng P12 Khu giảng đường.

9.Môn học: Chính trị 1

Thời gian học buổi chiều từ 13h30 – 17h30 các ngày: 17/10, 18/10, 19/10, 22/10, 23/10, 24/10/2018 tại Phòng P12 Khu giảng đường.

10. Môn học: Giải phẫu sinh lý (Lần 2 dành cho những đối tượng thí sinh chưa học)

Thời gian học buổi sáng từ 07h30 – 11h30 các ngày: 3/11, 4/11, 10/11/2018 tại Phòng P12 Khu giảng đường.

11. Môn học: Pháp luật

Thời gian học buổi chiều từ 13h30 – 17h30 các ngày: 29/10, 30/10, 31/10, 1/11, 2/11, 5/11/2018 tại Phòng P12 Khu giảng đường.

12. Môn học: Thực hành hóa học 1

Thời gian học buổi chiều từ 13h30 – 17h30 các ngày: 23/11, 29/11, 30/11, 06/12/2018 tại Phòng TH Dược.

13. Môn học: Thực hành Giải phẫu sinh lý

Thời gian học buổi chiều từ 13h30 – 17h30 các ngày: 07/11, 08/11, 15/11, 21/11, 22/11/2018 tại Phòng TH Dược.

Kiểm tra 45p Môn Giáo Dục Thể Chất : CHIỀU 27/11/2018. Phòng 12.

14.Môn học: Sinh học di truyền (Lần 2 dành cho những đối tượng thí sinh chưa học)

Thời gian học buổi sáng, chiều từ 7h30 – 17h30 các ngày: 25/11, 8/12, 9/12/2018 tại Phòng P11 Khu giảng đường.

Kiểm tra 45p Môn Thực hành giải phẫu sinh lý: CHIỀU 26/11/2018. Phòng 12.

Kế hoạch thi học kỳ I Cao đẳng Chính quy K10

Môn học: Hóa học 1 (Lần 2 dành cho những đối tượng thí sinh chưa học)

Thời gian học buổi sáng, chiều từ 7h30 – 17h30 các ngày: 28/12/2018 tại Phòng P11 Khu giảng đường.

Môn học: Dinh dưỡng tiết chế (Lần 2 dành cho những đối tượng thí sinh chưa học)

Thời gian học buổi sáng, chiều từ 7h30 – 17h30 các ngày: 24/12/2018 tại Phòng P11 Khu giảng đường.

Môn học: Vi sinh ký sinh trùng (Lần 2 dành cho những đối tượng thí sinh chưa học)

Thời gian học buổi sáng, chiều từ 7h30 – 17h30 các ngày: 26/12/2018 tại Phòng K 1.1 Khu giảng đường.

Môn học: Giáo dục thể chất (Lần 2 dành cho những đối tượng thí sinh chưa học)

Thời gian học buổi sáng, chiều từ 7h30 – 17h30 các ngày: 27/12/2018 tại Phòng K 1.2 Khu giảng đường.

Môn học: Y đức (Lần 2 dành cho những đối tượng thí sinh chưa học)

Thời gian học buổi sáng, chiều từ 7h30 – 17h30 các ngày: 17/12/2018 tại Phòng P11 Khu giảng đường.

Môn học: Chính trị 1 (Lần 2 dành cho những đối tượng thí sinh chưa học)

Thời gian học buổi sáng, chiều từ 7h30 – 17h30 các ngày: 26/12/2018 tại Phòng P11 Khu giảng đường.

Môn học:  Giải phẫu sinh lý Lý thuyết + Thực Hành (Lần 2 dành cho những đối tượng thí sinh chưa học)

Thời gian học buổi sáng, chiều từ 7h30 – 17h30 các ngày: 27/12/2018 tại Phòng K 1.1 Khu giảng đường.

Môn học: Sinh học Di truyền (Lần 2 dành cho những đối tượng thí sinh chưa học)

Thời gian học buổi sáng, chiều từ 7h30 – 17h30 các ngày: 28/12/2018 tại Phòng K 1.1 Khu giảng đường.

Môn học: Tin học (Lần 2 dành cho những đối tượng thí sinh chưa học)

Thời gian học buổi sáng, chiều từ 7h30 – 17h30 các ngày: 31/12/2018 tại Phòng K 1.1 Khu giảng đường.

Môn học: Chính trị 1 (Lần 3 dành cho những đối tượng thí sinh chưa học)

Thời gian học buổi sáng, chiều từ 7h30 – 17h30 các ngày: 27/12/2018 tại Phòng P11 Khu giảng đường.

14. Môn học: Vật lý đại cương

Thời gian học buổi SÁNG từ 7h30 – 11h30 các ngày: 21/01, 22/01, 23/01, 24/01, 25/01, 14/02, 15/02, 18/02, 19/02, 20/02, 21/02, 22/02/2019 tại Phòng 12 khu giảng đường.

15. Môn học: Dược lý

  • Lý thuyết: Thời gian học buổi SÁNG từ 7h30 – 11h30 các ngày: 26/02, 27/02, 28/02, 01/03, 04/03, 05/03, 06/03, 07/03, 08/03, 11/03/2019 tại Phòng 12 khu giảng đường.
  • Thực Hành: Thời gian học buổi SÁNG từ 7h30 – 11h30 các ngày: 12/03,13/03,14/03,15/03 tại Phòng 05 khu Thực hành.

16. Môn học: Tiếng anh cơ bản 1

Thời gian học buổi SÁNG từ 7h30 – 11h30 các ngày: 25/03, 26/03, 27/03, 28/03, 29/03, 01/04/2019 tại Phòng 12 khu giảng đường.

17. Môn học: Hóa sinh

  • Lý thuyết: Thời gian học buổi SÁNG từ 7h30 – 11h30 các ngày: 02/04, 03/04, 04/04, 05/04, 08/04, 09/04, 10/04, 11/04, 12/04/2019 tại Phòng 12 khu giảng đường.
  • Thực Hành: Thời gian học buổi SÁNG từ 7h30 – 11h30 các ngày: 15/04, 16/04, 17/04, 18/04/2019 tại Phòng 05 khu Thực hành.

18. Môn học: Điều dưỡng cơ sở 1

  • Lý thuyết: Thời gian học buổi SÁNG từ 7h30 – 11h30 các ngày: 19/04, 22/04, 25/04, 26/04, 29/04, 10/05, 13/05, 14/05, 15/05/2019 tại Phòng 12 khu giảng đường.
  • Thực Hành: Thời gian học buổi SÁNG từ 7h30 – 11h30 các ngày: 16/05, 17/05, 28/05, 29/05, 30/05, 31/05, 03/06/2019 tại Phòng 05 khu Thực hành.

19. Môn học: Chính trị 2

Thời gian học buổi SÁNG từ 7h30 – 11h30 các ngày: 02/05, 03/05, 06/05, 07/05, 08/05, 09/05/2019 tại Phòng 12 khu giảng đường.

20. Môn học: Dịch tễ

Thời gian học buổi SÁNG từ 7h30 – 11h30 các ngày: 20/05, 21/05, 22/05, 23/05, 24/05, 27/05/2019 tại Phòng 12 khu giảng đường.

21. Môn học: Giải phẫu sinh lý Hộ sinh

Thời gian học CẢ NGÀY các ngày: 18/03, 19/03, 20/03/2019 tại Phòng 12 khu giảng đường.


Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất