Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Xét Nghiệm – CXN0901-LT 0.0 00 TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR CS TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG XÉT NGHIỆM CXN0901-LT Thời gian học: Buổi sáng: từ 7h30 – 11h30 Buổi chiều: từ 13h30 – 17h30 1. Môn học: Sinh Lý bệnh – Miễn dịch – Phòng 602 Giảng viên: CN Lê Thị Huệ Sáng: 05/05, 06/05, 12/05,...

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Xét Nghiệm – CXN0901-LT


  Ngày viết : 19/05/2018 08:31          Lượt xem : 521


TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR CS TPHCM

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG XÉT NGHIỆM CXN0901-LT

Thời gian học:

 • Buổi sáng: từ 7h30 – 11h30
 • Buổi chiều: từ 13h30 – 17h30

1. Môn học: Sinh Lý bệnh – Miễn dịch – Phòng 602

 • Giảng viên: CN Lê Thị Huệ

Sáng: 05/05, 06/05, 12/05, 13/05
Chiều: 05/05, 06/05, 12/05, 13/05

2. Môn học: Huyết học truyền máu – Phòng 602

 • Giảng viên: CN Võ Thị Thuỳ Trang

Sáng: 19/05, 20/05, 26/05, 27/05
Chiều: 19/05, 20/05, 26/05, 27/05

3. Môn học: Y ĐỨC – Phòng 602

 • Giảng viên: Cô Trương Thị Thanh Nga

Sáng 03 BUỔI: 02/06, 07/06, 08/06
Chiều 03 BUỔI: 02/06, 07/06, 08/06

4. Môn học: GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – Phòng 602

 • Giảng viên: Thầy Thỉnh Giảng

Sáng 02 BUỔI: 03/06, 10/06
Chiều 02 BUỔI: 03/06, 10/06

5. Môn học: PHÁP LUẬT & TỔ CHỨC Y TẾ – Phòng 602

 • Giảng viên: Thầy Nguyễn Lê Hải Dương

Sáng 02 BUỔI: 09/06, 16/06
Chiều 03 BUỔI: 09/06, 16/06, 24/06

6. Môn học: DỊCH TỄ – Phòng 602

 • Giảng viên: Thầy Nguyễn Lê Hải Dương

Sáng 03 BUỔI: 17/06, 23/06, 24/06
Chiều 02 BUỔI: 17/06, 23/06

7. Môn học: DINH DƯỠNG TIẾT CHẾ – Phòng 602

 • Giảng viên: Thầy Đặng Anh Tuấn

Sáng 02 BUỔI: 11/08, 18/08
Chiều 03 BUỔI: 11/08, 12/08, 18/08

8. Môn học: BỆNH HỌC – Phòng 602

 • Giảng viên: Thầy Chu Hòa Sơn

Sáng 01 BUỔI: 19/08
Chiều 01 BUỔI: 19/08

9. Môn học: MÔ PHÔI – Phòng 602

 • Giảng viên: Cô Đỗ Thị Thanh Thanh

Sáng 03 BUỔI: 25/08, 08/09, 09/09
Chiều 03 BUỔI: 25/08, 08/09, 09/09

10. Môn học: XÉT NGHIỆM VI SINH – Phòng 602

 • Giảng viên: Cô Nguyễn Thị Mỹ Diệp

Sáng 04 BUỔI: 15/09, 07/10, 13/10, 14/10
Chiều 04 BUỔI: 15/09, 07/10, 13/10, 14/10

11. Môn học: GIẢI PHẪU BỆNH – Phòng 602

 • Giảng viên: Thầy Trần Anh Tú

Sáng 03 BUỔI: 16/09, 22/09,23/09
Chiều 03 BUỔI: 16/09, 22/09,23/09

12. Môn học: NÂNG CAO SỨC KHỎE – HÀNH VI CON NGƯỜI – Phòng 602

 • Giảng viên: Thầy Hồ Hữu Hòa

Sáng 03 BUỔI: 29/09, 30/09, 06/10
Chiều 03 BUỔI: 29/09, 30/09, 06/10

13. Môn học: ĐIỀU DƯỠNG CƠ BẢN – Phòng 602

 • Giảng viên: Thầy Trần Quốc Bảo 

LT: Sáng 02 BUỔI: 20/10, 27/10
LT: Chiều 02 BUỔI: 20/10, 27/10

TH: Sáng 02 BUỔI: 28/10, 03/11
TH: Chiều 02 BUỔI: 28/10, 03/11

14. Môn học: ĐỘC CHẤT HỌC LÂM SÀNG – Phòng 602

 • Giảng viên: Cô Mai Thị Bích Chi

Sáng 02 BUỔI: 21/10, 04/11
Chiều 02 BUỔI: 21/10, 04/11

15. Môn học: KĨ THUẬT XÉT NGHIỆM CƠ BẢN – Phòng 602

 • Giảng viên: Cô Lê Thị Huệ

Sáng 03 BUỔI: 10/11, 17/11
Chiều 03 BUỔI:  17/11

16. Môn học: TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH (04 buổi)- Phòng 602

 • Giảng viên: Thầy Phan Trung

Sáng BUỔI:  19/12, 15/12
Chiều BUỔI: 19/12, 15/12

17. Môn học: KÝ SINH TRÙNG – CHUYÊN NGÀNH (05 buổi)- Phòng 602

 • Giảng viên:  Cô Võ Thị Thùy Trang

Sáng BUỔI:  16/12, 06/01, 12/01.
Chiều BUỔI: 16/12, 06/01.

18. Môn học: KÝ SINH TRÙNG – CHUYÊN NGÀNH (05 buổi)- Phòng 602

 • Giảng viên:  Cô Võ Thị Thùy Trang

Sáng LT:  16/12, 06/01, 12/01.

Chiều BUỔI: 16/12, 06/01.

THỰC HÀNH 04 BUỔI: S05/01, C12/01…

19. Môn học: LAO VÀ BỆNH PHỔI (04 buổi)- Phòng 602

 • Giảng viên:  Thầy Bùi Văn Hiền

Lý Thuyết: S17/02, C17/02, S24/02, C24/02.

20. Môn học: XÉT NGHIỆM HÓA SINH (06 buổi)- Phòng 602

 • Giảng viên:  Cô Phan Thị Cẩm Luyến (Thỉnh giảng)

Lý Thuyết:  S23/02, C23/02, S02/03, C02/03, S09/03, C09/03

21. Môn học:  SỨC KHỎE MÔI TRƯỜNG VÀ VỆ SINH (04 buổi)- Phòng 602

 • Giảng viên:  Thầy Nguyễn Văn Đạt

Lý Thuyết:  S10/03, C10/03, S16/03, C16/03.

Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30.

Lưu ý:

 • Sinh viên chỉ được nghỉ 30% tổng số buổi đối với từng môn VD: Môn học 6 buổi chỉ được nghỉ 1 buổi.
 • Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào

 


Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất