Pin It
THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG XÉT NGHIỆM học buổi Chiều: MXN1003 THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG XÉT NGHIỆM học buổi Chiều: MXN10032.7 (53.33%) 12 votes THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG XÉT NGHIỆM học buổi Chiều: MXN1003 Thời gian học: Chiều từ 13h30 đến 17h30 1/ Chính Trị 1 – HT3 Chiều: 13/08, 15/08, 17/08, 21/08, 23/08, 27/08/2018 2/ hóa học 1 – X3 Chiều:...

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG XÉT NGHIỆM học buổi Chiều: MXN1003


  Ngày viết : 24/07/2018 10:39          Lượt xem : 631


THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG XÉT NGHIỆM học buổi Chiều: MXN1003
2.7 (53.33%) 12 votes

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG XÉT NGHIỆM học buổi Chiều: MXN1003

Thời gian học: Chiều từ 13h30 đến 17h30

1/ Chính Trị 1 – HT3

Chiều: 13/08, 15/08, 17/08, 21/08, 23/08, 27/08/2018

2/ hóa học 1 – X3

Chiều: 14/08, 16/08, 20/08, 22/08, 28/08, 04/09, 05/09, 06/09, 07/09/2018

3/ Y đức – X3

Chiều: 29/08, 29/08, 30/08, 31/08, 11/09, 14/09/2018

4/ Vi sinh, ký sinh – X3

Chiều: 24/09, 25/09, 26/09, 27/09, 28/09, 01/10/2018

5/ Tin học – X3

Chiều: 13/09,14/09,17/09,18/09,19/09,20/09/2018

6/ Sinh học và di truyền – X3

Chiều: 03/10,04/10,05/10,08/10,09/10,10/10

7/ Dinh Dưỡng tiết chế – X3

Chiều: 11/10,12/10,15/10,16/10,17/10,18/10,19/10

8/ Giáo dục thể chất 1 – X3

Chiều: 22/10,23/10,24/10,25/10,26/10, 27/10

 


Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất