Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Xét nghiệm học buổi sáng: CXN1001 4.2 06 TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR CS TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG XÉT NGHIỆM CXN1001 Ngày 26/07/2018: Đúng 8h00 ,Sinh viên khóa 10 tập trung tại Hội trường – Khu giảng đường của nhà trường để khai giảng và nhà trường hướng dẫn: Quy chế công tác sinh viên nội trú....

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Xét nghiệm học buổi sáng: CXN1001


  Ngày viết : 25/07/2018 15:01          Lượt xem : 1283


TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR CS TPHCM

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG XÉT NGHIỆM CXN1001

Ngày 26/07/2018: Đúng 8h00 ,Sinh viên khóa 10 tập trung tại Hội trường – Khu giảng đường của nhà trường để khai giảng và nhà trường hướng dẫn:

 • Quy chế công tác sinh viên nội trú.
 • Quy chế công tác sinh viên ngoại trú.
 • Các hướng dẫn về công tác sinh viên, đào tạo.

1. Môn học: GIÁO DỤC THỂ CHẤT – Phòng 602

 • Giảng viên: Thầy Nguyễn Văn Lộc

SÁNG: 6 BUỔI LT : 30/07, 01/08, 03/08, 07/08, 09/08, 13/08.

2. Môn học: Y ĐỨC – Phòng 602

 • Giảng viên: DS Phan Hửu Phúc

SÁNG: 6 BUỔI LT : 14/08, 16/08, 21/08, 23/08, 27/08, 29/08

3. Môn học: GIẢI PHẪU SINH LÝ – Phòng 602

 • Giảng viên: Bác sĩ Chu Hòa Sơn

SÁNG  12 BUỔI LT : 31/7, 2/8, 6/8, 8/8, 10/8, 15/8, 17/8, 20/8, 22/8, 24/8, 28/8, 30/8

Sáng 05 BUỔI Thực hành:    1/11, 2/11, 5/11, 6/11, 7/11.

4. Môn học: SINH HỌC DI TRUYỀN – Phòng 602

 • Giảng viên: Trần Thị Minh Tuyến

Sáng: 6 BUỔI : 20/9, 21/9, 24/9, 25/9, 26/9, 27/9.

5. Môn học: VI SINH – KST – Phòng 602

 • Giảng viên: Lê Thị Huệ

Sáng: 28/8, 30/8, 31/8, 04/9, 05/9,  06/9.

6. Môn học: TIN HỌC – Phòng 602

 • Giảng viên: Trịnh Văn Cư

SÁNG: 9 BUỔI : 7/9, 10/9, 11/9, 12/9, 13/9, 14/9, 17/9, 18/9, 19/9.

7. Môn học: HÓA HỌC 1 – Phòng 602

 • Giảng viên: Cô Nguyễn Thị Thúy

SÁNG 9 BUỔI LT : 9/10, 10/10, 11/10, 12/10, 15/10, 16/10, 17/10, 23/10, 24/10.
SÁNG 3 BUỔI TH:  25/10, 14/11, 15/11.

8. Môn học: DINH DƯỠNG TIẾT CHẾ – Phòng 602

 • Giảng viên: Cô Nga

SÁNG 6 BUỔI : 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 8/10.

9. Môn học: CHÍNH TRỊ 1 – Phòng 602

 • Giảng viên: Cô Nguyễn Thị Hà

SÁNG 7 BUỔI : 18/10, 19/10, 22/10,  8/11, 9/11, 12/11, 13/11

10. Môn học: PHÁP LUẬT – Phòng 602

 • Giảng viên: Thầy Thúy

SÁNG 6 BUỔI : 26/10, 29/10, 30/10, 31/10, 20/11, 21/11.

11. Môn học: HÓA SINH – Phòng 602

 • Giảng viên: CÔ TUYẾN

SÁNG LT 9 BUỔI : 22/11, 23/11, 27/11, 28/11, 29/11, 30/11, 3/12, 4/12, 08/12 KTRA.

12. Môn học: DƯỢC LÝ – Phòng 602

 • Giảng viên: CÔ  Trương Thị Phương Thảo

SÁNG LT 12 BUỔI :  5/12, 6/12, 7/12, 10/12, 11/12, 12/12, 13/12, 14/12 …….

 LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KÌ 1 – K10 

HỌC KỲ 3 BẮT ĐẦU VÀO NGÀY 26 THÁNG 6 NĂM 2019

LỊCH HỌC HỌC KỲ 3 NĂM 2019 – 2020

1. Môn học: MÔ HỌC – Phòng 603

 • Giảng viên: THẦY KHÁNH

CHIỀU : 06 BUỔI LT: SC16/11 SC17/11 SC24/11

2. Môn học: HÓA PHÂN TÍCH – Phòng 603

 • Giảng viên: LÊ ANH ĐÀO

CHIỀU 08 BUỔI LT : S,C 22/7 , S, C 23/7 , S, C 24/7 , 25/7, 26/7
SÁNG+CHIỀU 4 BUỔI TH: S,C01/12, S,C07/12

3. Môn học: TOÁN XSTK – Y HỌC – Phòng 603

 • Giảng viên: VÕ THỊ LỢI

CHIỀU : 09 BUỔI LT: 7/7, 9/7, 10/7, 11/7, 12/ ,14/7, 15/7, 16/7, 17/7KT

4. Môn học: SỨC KHỎE MÔI TRƯỜNG – VỆ SINH – Phòng 603

 • Giảng viên: NGUYỄN VĂN ĐẠT

CHIỀU : 06 BUỔI LT: 07/10, 08/10, 09/10, 10/10, 11/10, 14/10

5. Môn học: PHÁP LUẬT TỔ CHỨC Y TẾ – Phòng 603

 • Giảng viên: NGUYỄN LÊ HẢI DƯƠNG

CHIỀU : 06 BUỔI LT: 27/6, 28/6, 6/7, 13/7, 20/7, 21/7

6. Môn học: SK – NCSKHVCN – Phòng 603

 • Giảng viên: HỒ HỮU HÒA

CHIỀU : 06 BUỔI LT: 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 8/7

7. Môn học: SINH LÝ BỆNH MIỄN DỊCH – Phòng 603

 • Giảng viên: THẦY KHÁNH

CHIỀU : 09 BUỔI LT: 08/09, …

8. Môn học: GIẢI PHẨU BỆNH Phòng 603

 • Giảng viên: BÁC SỸ SINH

SÁNG+CHIỀU : 08 BUỔI LT: S C27/09 S C03/11, S C07/11, S C14/11

9. Môn học: GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

CHIỀU : 15/09 – 27/09

Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30.

Lưu ý:

 • Sinh viên chỉ được nghỉ 30% tổng số buổi đối với từng môn VD: Môn học 6 buổi chỉ được nghỉ 1 buổi.
 • Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất