Pin It
Thời khóa biểu lớp Cao đẳng Xét Nghiệm học buổi sáng: MXN1001 Thời khóa biểu lớp Cao đẳng Xét Nghiệm học buổi sáng: MXN10015 (100%) 2 votes THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG XÉT NGHIỆM học buổi sáng: MXN1001 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30 THÔNG BÁO Đúng 9h00 ngày 04/06/2018, Sinh viên khóa 10 tập trung tại Phòng X9 để nghe nhà trường hướng...

Thời khóa biểu lớp Cao đẳng Xét Nghiệm học buổi sáng: MXN1001


  Ngày viết : 18/05/2018 08:12          Lượt xem : 334


Thời khóa biểu lớp Cao đẳng Xét Nghiệm học buổi sáng: MXN1001
5 (100%) 2 votes

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG XÉT NGHIỆM học buổi sáng: MXN1001

Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30

THÔNG BÁO

Đúng 9h00 ngày 04/06/2018, Sinh viên khóa 10 tập trung tại Phòng X9 để nghe nhà trường hướng dẫn:

  • Quy chế công tác sinh viên.
  • Các hướng dẫn về công tác sinh viên, đào tạo.

1. Môn chính trị 1 – HT12

Sáng các ngày 07/06, 08/06, 11/06, 12/06, 13/06, 14/06/2018.

2. Giáo dục thể chất 1 – X9

Sáng các ngày 18/06, 19/06, 20/06, 21/06, 22/06, 25/06/2018.

3. Sinh học di truyền – X9

Sáng: 26/06,28/06,02/07,03/07,04/07,05/07

4. Vi sinh- Ký sinh trùng – X9

Sáng: 27/06, 29/06,09/07,10/07,11/07,12/07

Lịch nghỉ hè các lớp cao đẳng chính quy khóa 10 ( MDS1001, MĐD1001, MXN1001) bắt đầu từ ngày 14/07/2018 đến hết ngày 12/08/2018.

Vi sinh, ký sinh – Phòng HT3

Sáng: 13/08,14/08,15/08,16/08,17/08,20/08

Chính trị 1 – Phòng HT3

Sáng: 21/08,22/08,23/08,24/08,27/08,28/08

5/ Giải phẫu sinh lý – X3

Sáng: 04/09,05/09,06/09,07/09,10/09,11/09,12/09,13/09,14/09,17/09

6/ Thực hành giải phẫu sinh lý – X6

Sáng: 18/09,19/09,20/09,21/09,24/09,25/09

7/ Tin học – X3

Sáng: 19/10,22/10,23/10,24/10,25/10,26/10/2018

8/ Hóa học đại cương vô cơ (Hoá học I) – X3

Sáng: 26/09,27/09,28/09,1/10,02/10,03/10,04/10,05/10,08/10/2018

9/ Dinh Dưỡng tiết chế – X3

Sáng:09/10,10/10,11/10,12/10,15/10,16/10,17/10/2018


Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất