Pin It
THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG XÉT NGHIỆM TPHCM MXN0903 THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG XÉT NGHIỆM TPHCM MXN09035 (100%) 1 vote THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG XÉT NGHIỆM TPHCM MXN0903 Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30 1. Giáo Dục Thể Chất 1 – Phòng HT10 Giảng Viên: Thạc Sĩ Nguyễn Thị Kiều Oanh Ngày 20/07, 25/07, 28/07, 02/08, 04/08, 14/08/2017 2. Giải Phẫu Sinh Lý – Phòng HT10...

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG XÉT NGHIỆM TPHCM MXN0903


  Ngày viết : 16/05/2018 10:36          Lượt xem : 85


THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG XÉT NGHIỆM TPHCM MXN0903
5 (100%) 1 vote

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG XÉT NGHIỆM TPHCM MXN0903

Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30

1. Giáo Dục Thể Chất 1 – Phòng HT10

  • Giảng Viên: Thạc Sĩ Nguyễn Thị Kiều Oanh

Ngày 20/07, 25/07, 28/07, 02/08, 04/08, 14/08/2017

2. Giải Phẫu Sinh Lý – Phòng HT10

  • Giảng Viên Huỳnh Anh Kiệt

Ngày 21/07, 26/07, 08/08, 10/08, 15/08, 17/08, 21/08, 23/08, 24/08, 28/08, 06/09, 08/09/2017

3. Pháp Luật – Phòng HT10

  • Giảng Viên: Hoàng Thị Định

Ngày 27/07, 31/07, 01/08, 03/08, 07/08, 09/08, 11/08, 16/08, 18/08/2017

4. Hóa Phân Tích – Phòng X11

  • Giảng Viên: Thạc Sĩ Phạm Vũ Nhật Uyên

Ngày 25/06,27/06,29/06,03/07,05/07,09/07,11/07,13/07

5. TH Hóa Phân Tích – Phòng X8

  • Giảng Viên: Đặng Anh Tuấn

Ngày 17/07,19/07,23/07,25/07.

6. Toán Xác Suất Thống Kê – Phòng X11

  • Giảng viên: Trần Thị Bích Thủy

Ngày 26/06,28/06,02/07,04/07,06/07,10/07,12/07,16/07,18/07


Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất