Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Xét nghiệm TXN1001 – Khoá 10 Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Xét nghiệm TXN1001 – Khoá 104.8 (95.56%) 27 votes 1.Môn học: Giải phẫu sinh lý – P.501 Khu giảng đường  Giảng viên: Trần Quốc Bảo(CN) – Dương Trường Giang(BS) Thời Gian: Chiều: 31/07; 02/8; 06/8; 08/8; 14/8; 16/8; 20/8; 21/8; 27/8; 06/09; 07/09/2018 Lịch bổ sung ( Lưu ý với...

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Xét nghiệm TXN1001 – Khoá 10


  Ngày viết : 27/07/2018 09:51          Lượt xem : 3839


Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Xét nghiệm TXN1001 – Khoá 10
4.8 (95.56%) 27 votes

1.Môn học: Giải phẫu sinh lý – P.501 Khu giảng đường 

Giảng viên: Trần Quốc Bảo(CN) – Dương Trường Giang(BS)

Thời Gian: Chiều: 31/07; 02/8; 06/8; 08/8; 14/8; 16/8; 20/8; 21/8; 27/8; 06/09; 07/09/2018

Lịch bổ sung ( Lưu ý với những bạn nhập học sau đợt 30/07) : Sáng: 16/08;28/08;29/08;30/08;31/08 ( Học với lớp TĐD1002 ) 

2.Môn học: Sinh học di truyền – P.501 Khu Giảng đường

Giảng viên: Nguyễn Hồng Tuyết – CN

Thời gian: Chiều: 30/7; 01/8; 03/8; 09/8; 13/8; 24/8/2018

3.Môn học: Dinh dưỡng tiết chế – P.501 Khu Giảng đường

Giảng viên: Cô Lê Thị Hạnh – CN

Thời gian: Chiều:17/08;22/08;29/08;30/08;31/08;04/09/2018

4. Môn học: Hóa Học 1

Giảng viên: Nguyễn Thị Mỹ Lệ- Cô Ngân

Thời gian: Chiều: 07/08, 10/08, 15/08, 23/08, 28/08, 08/10, 10/10, 17/10, 18/10, 22/10/2018

5. Môn học: Chính trị 1

Giảng viên; Cử nhân Lê Bảo Tâm

Thời gian: Chiều: 11/09, 13/09, 17/09, 20/09, 21/09, 28/09/2018

6. Môn học: Vi sinh – Ký sinh trùng

Giảng viên; Thạc sĩ Mai Bích Chi

Thời gian: Chiều: 12/9, 14/9, 18/9, 19/9, 24/9, 26/9/2018

7. Môn học: Y Đức

Giảng viên: Cử nhân Tô Thị Hoan

Thời gian: Chiều: 25/09, 27/09, 02/10, 03/10, 04/10, 05/10/2018

8. Môn học: Thực Hành Dinh Dưỡng Tiết Chế

Giảng viên: Cử nhân Tô Thị Hoan

Thời gian: Chiều:  12/10, 26/10/2018

9. Môn học: Thực Hành Giải  Phẫu Sinh Lí

Giảng viên: BS- Dương Trường Giang

Thời gian: Chiều:  11/10, 15/10, 16/10, 19/10, 23/10, 25/10/2018

10. Môn học: Tin Học 

Giảng viên: Thạc Sĩ Trần Thế Bảy

Thời gian:Chiều: 24/10, 29/10, 05/11, 06/11, 7/11, 8/11/2018

11. Môn học: Giáo Dục Thể Chất

Giảng viên: CN Mễ Văn Hùng

Thời gian:Chiều:  30/10, 31/10, 01/11, 02/11, 13/11, 14/11/2018

12. Môn học: Điều Dưỡng Cơ Sở 1

Giảng viên: CN Hồ Hữu Hòa- Trần Quốc Bảo

Thời gian: Chiều: 21/11, 22/11, 23/11, 29/11, 30/11, 7/12, 11/12, 13/12…/2018

13. Môn học: TH Hóa Học 1

Giảng viên: Th.s Nguyễn Thị Kim Ngân

Thời gian: Ca 1 ( 13h45′- 15h00 ) + Ca 2 ( 15h15′ – 17h00 ) : Chiều: 15/12, 17/12, 21/12, 25/12/2018

Thời gian: Ca 3 ( 13h45′- 15h00 ) + 4 ( 15h15′ – 17h00 ): Chiều: 16/12, 20/12, 26/12, 02/01/2019

14. Môn học: Dược Lí

Giảng viên: DS Nguyễn Thị Thương

Thời gian: Chiều: 10/12, 12/12, 14/12, 18/12…/2018

15. Môn học: Dịch Tễ Và Bệnh Truyền Nhiễm

Giảng viên: CN Nguyễn Lê Hải Dương

Thời gian: Chiều: 21/01, 22/01, 23/01, 24/01, 25/01,03/06/2019

16. Môn học: Điều Dưỡng Cơ Bản – Cấp Cứu Ban Đầu ( tiếp )

Giảng viên: CN Tô Thị Hoan

Thời gian: Chiều: 12/02, 15/02, 18/02/2019

17. Môn học: Vật Lí Đại Cương

Giảng viên: Th.s Thị Điều 

Thời gian: Chiều 20/02, 21/02, 22/02, 25/02, 26/02, 27/02, 28/02, 01/03, 04/03, 05/03, 06/03, 07/03/2019

18. Môn học: Chính Trị 2

Giảng viên: CN Nguyễn Thị Hà

Thời gian: Chiều 15/03, 18/03, 19/03, 20/03, 21/03, 22/03/2019

14. Môn học: Dược Lí ( tiếp )

Giảng viên: DS Trần Thị Kim Anh

Thời gian: Chiều 25/03, 26/03, 27/03, 08/04, 09/04, 12/04,15/04, 16/04, 17/04, 26/04/2019

19. Môn học: TH Điều Dưỡng Cơ Sở 1

Giảng viên: CN Tô Thị Hoan

Thời gian:  Ca 1 ( 13h30′- 15h30)  + Ca  2 ( 15h30- 17h30 ) Chiều 01/04, 03/05, 05/05, 11/04, 22/04, 24/04, 02/05, 10/05/2019

Thời gian:  Ca 3 ( 13h30′- 15h30)  + Ca  4 ( 13h30′- 15h30 ) Chiều 02/04, 04/04, 10/04, 18/04, 23/04, 04/05,  06/05, 11/05/2019

20. Môn học: TH Dược Lí

Giảng viên: DS Trần Thị Kim Anh

Thời gian: Chiều 03/05, 07/05, 08/05, 09/05/2019

21. Môn học: Tiếng Anh Cơ Bản 1

Giảng viên: CN Trần Thị Minh Tuyến

Thời gian: Chiều 13/05, 14/05, 15/05, 16/05, 17/05, 27/05/2019

22. Môn học: Hóa Sinh 

Giảng viên: PGS-TS Nguyễn Tiến Thắng

Thời gian: Chiều 18/05, 20/05, 21/05, 22/05, 23/05, 24/05/2019

23. Môn học: TH Hóa Sinh

Giảng viên:CN Nguyễn Hồng Tuyết

Thời gian:  Ca 1 ( 13h30′- 15h30)  + Ca  2 ( 15h30- 17h30) Chiều 25/05, 28/05, 30/05/2019

Thời gian:  Ca 3 ( 13h30′- 15h30)  + Ca  4 ( 13h30′- 15h30 ) Chiều 26/05, 29/05, 31/05/2019

24. Môn học: Pháp Luật 

Giảng viên: Th.s Phạm Thị Phương Thảo

Thời gian: Sáng 17/05, 31/05 ( P.401 ), Chiều 04/06, 05/06, Sáng- Chiều 07/06/2019 ( P.501 )

25. Môn học: Nâng Cao Sức Khỏe Hành Vi Con Người

Giảng viên: CN Hồ Hữu Hòa

Thời gian: Chiều 26/06, 27/06, 28/06, Sáng 13/07, 20/07/2019

26. Môn học: Toán Xác Suất Thống Kê Y Học

Giảng viên: CN Nguyễn Thị Thúy

Thời gian: Chiều 03/07, 04/07, 05/07, 08/07, 09/07, 10/07, 11/07, 12/07/2019

27. Môn học:  Hóa Phân Tích

Giảng viên: Ds. Lê Anh Đào

Thời gian: Chiều: 01/07, Sáng- chiều 02/07, 15/07, 16/07, Sáng 18/07/2019

 

 

 

 


Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất