Thời khóa biểu lớp Cao đẳng Xét nghiệm TXN1002 – Khóa 10 5.0 01 1. Môn học: Giải phẫu sinh lý – P.501( Học ghép với lớp TXN1001)  Giảng viên: Thầy Dương Trường Giang-BS; Thầy Trần Quốc Bảo-CN Thời gian: Chiều: 16/08;20/08;21/08;27/08;06/09;07/09 Lịch bổ sung: Sáng: 16/08;28/08;29/08;30/08;31/08 ( Học với lớp TĐD1002 ) 2. Môn học: Dinh dưỡng tiết chế – P.501 ( Học ghép với lớp TXN1001) ...

Thời khóa biểu lớp Cao đẳng Xét nghiệm TXN1002 – Khóa 10


  Ngày viết : 15/08/2018 16:03          Lượt xem : 1308


1. Môn học: Giải phẫu sinh lý – P.501( Học ghép với lớp TXN1001) 

Giảng viên: Thầy Dương Trường Giang-BS; Thầy Trần Quốc Bảo-CN

Thời gian: Chiều: 16/08;20/08;21/08;27/08;06/09;07/09

Lịch bổ sung: Sáng: 16/08;28/08;29/08;30/08;31/08 ( Học với lớp TĐD1002 )

2. Môn học: Dinh dưỡng tiết chế – P.501 ( Học ghép với lớp TXN1001) 

Giảng viên: Cô Lê Thị Hạnh – CN

Thời gian: Chiều: 17/08;22/08;29/08;30/08;31/08;04/09

3. Môn học: Hóa học 1 – P.501( Học ghép với lớp TXN1001) 

Giảng viên: Cô Nguyễn Thị Mỹ Lệ – Thạc sĩ 

Thời gian: Chiều: 23/08;28/08;03/09;05/09;11/09;13/09;


Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất