Pin It
Thời khoá biểu lớp Cao Điều dưỡng CĐD0901 Thời khoá biểu lớp Cao Điều dưỡng CĐD0901Bình chọn bài viết TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR CS TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG CĐD0901 Ngày 20/07/2017: Đúng 9h00 ,Sinh viên khóa 09 tập trung tại Khu giảng đường của nhà trường để khai giảng và nhà trường hướng dẫn: Quy chế...

Thời khoá biểu lớp Cao Điều dưỡng CĐD0901


  Ngày viết : 19/05/2018 13:36          Lượt xem : 85


Thời khoá biểu lớp Cao Điều dưỡng CĐD0901
Bình chọn bài viết

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR CS TPHCM

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG CĐD0901

Ngày 20/07/2017: Đúng 9h00 ,Sinh viên khóa 09 tập trung tại Khu giảng đường của nhà trường để khai giảng và nhà trường hướng dẫn:

  • Quy chế công tác sinh viên nội trú.
  • Quy chế công tác sinh viên ngoại trú.
  • Các hướng dẫn về công tác sinh viên, đào tạo.

1. Môn học: Hoá Sinh – Phòng 605

  • Giảng viên: CN Lê Thị Huệ

Sáng: 08/03, 19/03, 20/03, 24/04, 26/04, 27/04, 16/05, 23/05, 30/05

2. Môn học: Vật lý – Phòng 605

  • Giảng viên: CN Nguyễn Thị Thuý

Sáng: 12/03, 16/03, 21/03, 22/03,27/03, 29/03, 02/05, 04/05, 07/05, 09/05, 11/05

3. Môn học: Thực hành Điều dưỡng Cơ sở 1 – Phòng 601

  • Giảng viên: CN Trần Quốc Bảo

Sáng: 15/03, 03/05, 08/05, 10/05, 24/05, 28/05, 29/05
Chiều: 08/05

4. Môn học: Thực hành Hóa sinh – Phòng 603

  • Giảng viên: CN Lê Thị Huệ

Sáng: 25/05, 31/05


Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất