Thời khoá biểu lớp Cao Điều dưỡng CĐD0902 0.0 00 TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR CS TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG CĐD0902 Ngày 15/08/2017: Đúng 9h00 ,Sinh viên khóa 09 tập trung tại Khu giảng đường của nhà trường để khai giảng và nhà trường hướng dẫn: Quy chế công tác sinh viên nội trú. Quy chế công...

Thời khoá biểu lớp Cao Điều dưỡng CĐD0902


  Ngày viết : 19/05/2018 13:39          Lượt xem : 578


TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR CS TPHCM

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG CĐD0902

Ngày 15/08/2017: Đúng 9h00 ,Sinh viên khóa 09 tập trung tại Khu giảng đường của nhà trường để khai giảng và nhà trường hướng dẫn:

  • Quy chế công tác sinh viên nội trú.
  • Quy chế công tác sinh viên ngoại trú.
  • Các hướng dẫn về công tác sinh viên, đào tạo.

1. Môn học: Vật Lý – Phòng 602

  • Giảng viên: CN Nguyễn Thị Thuý

Sáng: 12/03, 16/03, 21/03, 22/03,27/03, 29/03, 06/04, 10/04, 12/04, 18/04,16/05, 18/05

2. Môn học: Thực hành Điều dưỡng Cơ sở 1 – Phòng 602

  • Giảng viên: CN Trần Quốc Bảo

Sáng: 15/03, 04/04, 17/05, 22/05, 23/05, 24/05, 28/05

3. Môn học: Thực hành Hoá Sinh – Phòng 601

  • Giảng viên: CN Lê Thị Huệ

Sáng: 19/05, 29/05

 


Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất