Pin It
Thời khoá biểu lớp Cao Xét nghiệm CXN0901 – CXN0902 Thời khoá biểu lớp Cao Xét nghiệm CXN0901 – CXN0902Bình chọn bài viết TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR CS TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG XÉT NGHIỆM CXN0901 – CXN0902 Ngày 04/09/2018: Sinh viên khóa 09 tập trung tại Khu giảng đường của nhà trường để tham gia Học Kì 3 Quy chế...

Thời khoá biểu lớp Cao Xét nghiệm CXN0901 – CXN0902


  Ngày viết : 19/05/2018 13:41          Lượt xem : 265


Thời khoá biểu lớp Cao Xét nghiệm CXN0901 – CXN0902
Bình chọn bài viết

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR CS TPHCM

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG XÉT NGHIỆM CXN0901 – CXN0902

Ngày 04/09/2018: Sinh viên khóa 09 tập trung tại Khu giảng đường của nhà trường để tham gia Học Kì 3

  • Quy chế công tác sinh viên nội trú.
  • Quy chế công tác sinh viên ngoại trú.
  • Các hướng dẫn về công tác sinh viên, đào tạo.

1. Môn học: Sinh Lý Bệnh – Miễn Dịch – Phòng 603

  • Giảng viên: cô Lê Na

Sáng 9 BUỔI: 4/9, 14/9, 18/9, 19/9, 21/09, 24/9, 25/9, 26/9, 27/9.

2. Môn học: Giải Phẫu Bệnh – Phòng 603

  • Giảng viên: Thầy Tú

Sáng 6 BUỔI: 5/9, 7/9,11/9, 12/9

Chiều: 11/09, 12/09

3. Môn học: SỨC KHỎE – NCSKHVCN – Phòng 603

  • Giảng viên: Thầy Hòa

Sáng 6 BUỔI: 6/9, 8/9, 10/9, 13/9, 17/9, 20/9.

4. Môn học: Hóa Phân Tích – Phòng 603

  • Giảng viên: Cô Lê Anh Đào

Sáng 9 BUỔI: 28/09…..

Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30.

Lưu ý:

  • Sinh viên chỉ được nghỉ 30% tổng số buổi đối với từng môn VD: Môn học 6 buổi chỉ được nghỉ 1 buổi.
  • Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào

 


Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất