Thời khoá biểu lớp Cao Xét nghiệm CXN0901 – CXN0902 5.0 01 TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR CS TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG XÉT NGHIỆM CXN0901 – CXN0902 Ngày 04/09/2018: Sinh viên khóa 09 tập trung tại Khu giảng đường của nhà trường để tham gia Học Kì 3 Quy chế công tác sinh viên nội trú. Quy chế công tác sinh...

Thời khoá biểu lớp Cao Xét nghiệm CXN0901 – CXN0902


  Ngày viết : 19/05/2018 13:41          Lượt xem : 2040


TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR CS TPHCM

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG XÉT NGHIỆM CXN0901 – CXN0902

Ngày 04/09/2018: Sinh viên khóa 09 tập trung tại Khu giảng đường của nhà trường để tham gia Học Kì 3

 • Quy chế công tác sinh viên nội trú.
 • Quy chế công tác sinh viên ngoại trú.
 • Các hướng dẫn về công tác sinh viên, đào tạo.

1. Môn học: Sinh Lý Bệnh – Miễn Dịch – Phòng 603

 • Giảng viên: cô Lê Na

Sáng 9 BUỔI: 4/9, 14/9, 18/9, 19/9, 21/09, 24/9, 25/9, 26/9, 27/9.

2. Môn học: Giải Phẫu Bệnh – Phòng 603

 • Giảng viên: Thầy Tú

Sáng 6 BUỔI: 5/9, 7/9,11/9, 12/9

Chiều: 11/09, 12/09

3. Môn học: SỨC KHỎE – NCSKHVCN – Phòng 603

 • Giảng viên: Thầy Hòa

Sáng 6 BUỔI: 6/9, 8/9, 10/9, 13/9, 17/9, 20/9.

4. Môn học: Hóa Phân Tích – Phòng 603

 • Giảng viên: Cô Lê Anh Đào

Sáng 9 BUỔI: 28/9, 01/10 C, 02/10, C03/10 C04/10, C05/10, C16/10 C, 19/10 C, 20/10 S KTRA. TH: 17/10 C, 18/10 C,22/10 S,C .

5. Môn học: Dịch Tễ và Các Bệnh Truyền Nhiễm – phòng 603

Giảng viên: Thầy Dương

Sáng 6 buổi:  08/10,09/10,10/10,11/10,12/10,15/10.

6. Môn học: VI SINH 1- phòng 603

Giảng viên: 

CHIỀU 7 buổi : 24/10 C, 25/10 C, 26/10 C, 29/10 C, 31/10 C, 9/11 S, 17/11 S KTRA

7. Môn học: ĐỘC CHẤT HỌC LÂM SÀNG – PHÒNG 606
Giảng viên: CÔ CHI

SÁNG 6 BUỔI : 12/11, 13/11, 14/11, 29/11, 30/11, ….

8. Môn học: SỨC KHỎE – MÔI TRƯỜNG & VỆ SINH – PHÒNG 606

Giảng viên: THẦY ĐẠT

SÁNG 6 BUỔI : 15/11, 16/11, 26/11, 27/11, 28/11, ….

9. Môn học: PHÁP LUẬT & TỔ CHỨC QUẢN LÝ Y TẾ – PHÒNG 606

Giảng viên: THẦY DƯƠNG

SÁNG 6 BUỔI : 19/11, 20/11, 21/11, 22/11, 23/11, 24/11

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KÌ 3 – K09 

LỊCH HỌC HỌC KỲ IV NĂM 2019 – 2020 

10. Môn học: HÓA SINH 1 – Phòng 603 

 • Giảng viên:  Cô Lê Thị Huệ

SÁNG  LÝ THUYẾT 08 BUỔI:   07/01, 08/01, S09/01, C09/01, S14/01, C14/01, S15/01, S16/01 KT

11. Môn học: HÓA SINH 2 + TH – HÓA SINH 1 – Phòng 603 

 • Giảng viên:  Cô Lê Thị Huệ

SÁNG  17/01, 18/01 LT HÓA SINH 2 + THỰC HÀNH HÓA SINH 1; 21/01, 22/01 LT HÓA SINH 2.

12. Môn học: HÓA SINH 3 – Phòng 603

 • Giảng viên:  Cô Lê Thị Huệ

LÝ THUYẾT 9 BUỔI: C15/02, S17/02, S18/02, C18/02, S19/02, S20/02, C20/02, S21/02, S22/02

THỰC HÀNH 6 BUỔI: S17/02, C18/02, C20/02, S25/02, S26/02,…

13. Môn học: KTXNCB – ĐBCL XÉT NGHIỆM – Phòng 603

 • Giảng viên:  Cô Võ Thị Thùy Trang

LÝ THUYẾT 6 BUỔI: 06/03, 07/03, 08/03, 09/03, 11/03, 16/03 (KTRA)

THỰC HÀNH 8 BUỔI: 12/03, 13/03, 14/03, 15/03, 18/03, 19/03, 20/03, 21/03 (KTRA)

14. Môn học: VI SINH 2 – Phòng 603

 • Giảng viên: 

LÝ THUYẾT: 02/05, 03/05, 06/05, 07/05, 08/05, 13/05

THỰC HÀNH: 09/05, 10/05, 14/05, 15/05, 16/05, 17/05

HỌC KỲ 5 BẮT ĐẦU VÀO NGÀY 22 THÁNG 7 NĂM 2019

LỊCH HỌC HỌC KỲ 5 NĂM 2019 – 2020

1. Môn học: TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH – PHÒNG 608

 • Giảng viên:  HUỲNH HOÀN AN

SÁNG: LÝ THUYẾT 06 BUỔI: 22/07, 23/07, 24/07, 25/07, 26/07, 29/07

2. Môn học: XÉT NGHIỆM KÝ SINH TRÙNG 1 – PHÒNG 608

 • Giảng viên:  …

LÝ THUYẾT 8 BUỔI: C 12/08, S C 14/08, S C16/08, S C 21/08, C 22/08

THỰC HÀNH 04 BUỔI: ….

4. Môn học: XÉT NGHIỆM KÝ SINH TRÙNG 2 – Phòng 608

 • Giảng viên:  …

LÝ THUYẾT 06BUỔI: SÁNG CHIỀU: 26/08, 27/08, 30/08

THỰC HÀNH 04 BUỔI: …update…

3. Môn học: XÉT NGHIỆM VI SINH 3 – Phòng 608

 • Giảng viên: …

SÁNG: LÝ THUYẾT 8 BUỔI: SÁNG CHIỀU : SC 23/11, SC 26/11, SC 27/11, SC28/11

 

5. Môn học:XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC 1  – Phòng 608

 • Giảng viên:  …

SÁNG LÝ THUYẾT 08 BUỔI: 30/07, 31/07, 01/08, 02/08, 05/08, 06/08, 07/08, 08/08

SÁNG+ CHIỀU THỰC HÀNH 10 BUỔI: SÁNG, CHIỀU 02/12, 03/12, 04/12, 05/12, 06/12

6. Môn học: XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC 2  – Phòng 608

 • Giảng viên: …

SÁNG LÝ THUYẾT 08 BUỔI: 25/09, 26/09, 27/09, 30/09, 01/10

7. Môn học: LAO VÀ BỆNH PHỔI  – Phòng 608

 • Giảng viên: …

CHIỀU: LÝ THUYẾT 08 BUỔI: C05/08, 06/08,07/08, 15/08, 19/08, 20/08

 

 

 

Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30.

Lưu ý:

 • Sinh viên chỉ được nghỉ 30% tổng số buổi đối với từng môn VD: Môn học 6 buổi chỉ được nghỉ 1 buổi.
 • Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất