Pin It
Thời khoá biểu lớp Chuyển đổi Văn bằng 2 Cao đẳng Điều dưỡng SĐD1201 – CĐVB2 Thời khoá biểu lớp Chuyển đổi Văn bằng 2 Cao đẳng Điều dưỡng SĐD1201 – CĐVB2Bình chọn bài viết THỜI KHÓA BIỂU LỚP CHUYỂN ĐỔI VĂN BẰNG 2 CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG SĐD1201 – CĐVB2 Thời gian học: sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên chỉ được nghỉ 30%...

Thời khoá biểu lớp Chuyển đổi Văn bằng 2 Cao đẳng Điều dưỡng SĐD1201 – CĐVB2


  Ngày viết : 10/10/2018 12:10          Lượt xem : 27


Thời khoá biểu lớp Chuyển đổi Văn bằng 2 Cao đẳng Điều dưỡng SĐD1201 – CĐVB2
Bình chọn bài viết

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CHUYỂN ĐỔI VĂN BẰNG 2

CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG SĐD1201 – CĐVB2

Thời gian học: sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30.

Lưu ý:

  • Sinh viên chỉ được nghỉ 30% tổng số buổi đối với từng môn. VD: Môn học 10 buổi chỉ được nghỉ tối đa 3 buổi.
  • Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào.

THÔNG BÁO

Đúng 9h00 ngày 01/09/2018, lớp SĐD1201 – CĐVB2 đến Văn phòng Tuyển sinh làm thủ tục nhập học.

I. HỌC KỲ I:

1. Chính trị (4 buổi):

Sáng 8/9, Chiều 8/9, Sáng 9/9, Chiều 9/9 tại Phòng F202 lầu 2 Nhà F.

Giảng viên: Cô Nguyễn Thị Hà.

2. Tin học (4 buổi):

Sáng 15/9, Chiều 15/9, Sáng 16/9, Chiều 16/9 tại Phòng F203 lầu 2 Nhà F.

Giảng viên: Cô Trần Thị Thanh Nga.

3. Giải phẫu Sinh lý (Lý thuyết – 8 buổi):

Sáng 22/9, Chiều 22/9, Sáng 23/9, Chiều 23/9, Sáng 29/9, Chiều 29/9, Sáng 30/9, Chiều 30/9 tại Phòng F203 lầu 2 Nhà F.

Giảng viên: Thầy Trần Quốc Bảo.

4. Pháp luật (4 buổi):

Sáng 6/10, Chiều 6/10, Sáng 7/10, Chiều 7/10 tại Phòng F203 lầu 2 Nhà F.

Giảng viên: Cô Phí Thị Hồng Mơ.

5. Xác suất – Thống kê Y học (4 buổi):

Sáng 13/10, Chiều 13/10, Sáng 14/10, Chiều 14/10 tại Phòng F203 lầu 2 Nhà F.

Giảng viên: Cô Trần Thị Kim Ngân.

6. Sinh học và Di truyền (4 buổi):

Sáng 20/10, Chiều 20/10, Sáng 21/10, Chiều 21/10 tại Phòng F203 lầu 2 Nhà F.

Giảng viên: Cô Trần Thị Minh Tuyến.

7. Vi sinh – Ký sinh trùng (Lý thuyết – 4 buổi):

Sáng 27/10, Chiều 27/10, Sáng 28/10, Chiều 28/10 tại Phòng F203 lầu 2 Nhà F.

Giảng viên: Cô Hoàng Thị Thanh.

8. Giáo dục thể chất (4 buổi):

Sáng 3/11, Chiều 3/11, Sáng 4/11, Chiều 4/11 tại Phòng F203 lầu 2 Nhà F.

Giảng viên: Thầy Mễ Văn Hùng.

9. Giáo dục Quốc phòng – An ninh (4 buổi):

Sáng 10/11, Chiều 10/11, Sáng 11/11, Chiều 11/11 tại Phòng F203 lầu 2 Nhà F.

Giảng viên: Thầy Mễ Văn Hùng.

10. Hóa học (Lý thuyết – 6 buổi):

Sáng 17/11, Chiều 17/11, Sáng 18/11, Chiều 18/11, Sáng 24/11, Chiều 24/11 tại Phòng F203 lầu 2 Nhà F.

Giảng viên: Cô Trần Thị Kim Ngân.


Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất