Pin It
Thời khóa biểu lớp Điều Dưỡng Đa Khoa ( Học T7&CN) ĐD16HCM04 Thời khóa biểu lớp Điều Dưỡng Đa Khoa ( Học T7&CN) ĐD16HCM045 (100%) 1 vote Thời khóa biểu lớp Điều Dưỡng Đa Khoa ( Học T7&CN) ĐD16HCM04 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ...

Thời khóa biểu lớp Điều Dưỡng Đa Khoa ( Học T7&CN) ĐD16HCM04


  Ngày viết : 22/05/2018 10:48          Lượt xem : 74


Thời khóa biểu lớp Điều Dưỡng Đa Khoa ( Học T7&CN) ĐD16HCM04
5 (100%) 1 vote

Thời khóa biểu lớp Điều Dưỡng Đa Khoa ( Học T7&CN) ĐD16HCM04

Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30.

Lưu ý: Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào

1. Chăm sóc người bệnh ngoại khóa – Phòng X10

  • Sáng 02/06, Chiều 02/06 – Sáng 03/06, Chiều 03/06 – Sáng 09/06, Chiều 09/06 – Sáng 10/06,Chiều 10/06/2018

Thực tập cơ sở: Sáng 16/6, Chiều 16/6,Sáng 17/6, Chiều 17/6/2018

Hoàn thiện sổ thực tập cơ sở: Sáng 30/06, Chiều 30/06, Sáng 01/07, Chiều 01/07

Nộp sổ báo cáo thực tập: Sáng 07/7, Chiều 07/7, Sáng 07/7, Chiều 08/7

2. Chăm sóc người bệnh nội khoa 2

Sáng 14/7, Chiều 14/7, Sáng 15/7, Chiều 15/7,Sáng 21/7, Chiều 21/7,Sáng 22/7, Chiều 22/7/2018

3. CS Người bệnh cấp cứu & chăm sóc tích cực – X9

Sáng 22/7, Chiều 22/7, Sáng 28/7, Chiều 28/7,Sáng 29/7, Chiều 29/7/2018

4. Y học cổ truyền – HT11

Sáng 4/8, Chiều 4/8, Sáng 5/8, Chiều 5/8 , Sáng 11/8, Chiều 11/8, Sáng 12/8, Chiều 12/8

5. CS Sức khỏe Phụ nữ – Bà mẹ và gia đình – X9

Sáng 18/8, Chiều 18/8, Sáng 19/8, Chiều 19/8, Sáng 25/8, Chiều 25/8/2018


Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất