Pin It
Thời khóa biểu lớp Dược Sĩ DS16HCM-CĐVB2 Thời khóa biểu lớp Dược Sĩ DS16HCM-CĐVB25 (100%) 1 vote Thời khóa biểu lớp Dược Sĩ: DS16HCM –  CĐVB2 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên chỉ được nghỉ 30% tổng số buổi đối với từng môn Sinh viên học thực hành phải mặc áo...

Thời khóa biểu lớp Dược Sĩ DS16HCM-CĐVB2


  Ngày viết : 22/05/2018 10:40          Lượt xem : 78


Thời khóa biểu lớp Dược Sĩ DS16HCM-CĐVB2
5 (100%) 1 vote

Thời khóa biểu lớp Dược Sĩ: DS16HCM –  CĐVB2

Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30.

Lưu ý:

  • Sinh viên chỉ được nghỉ 30% tổng số buổi đối với từng môn
  • Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào

1. Chính trị 2 – Phòng HT11

  • Sáng 09/06, Chiều 09/06 – Sáng 10/06, Chiều 10/06/2018

2. Dược lâm sàng – Phòng  X11

Sáng 16/6 ,Chiều 16/6 , Sáng 17/6 , Chiều 17/6, Sáng 23/6,Chiều 23/6, Sáng 24/6, Chiều 24/6

Sáng 30/06, Chiều 30/06, Sáng 01/07, Chiều 01/07 –  NGHỈ

3. Tổ chức và quản lý dược

Sáng 07/7, Chiều 07/7, Sáng 08/7, Chiều 08/7/2018

4. Maketing dược – X11

Sáng 14/7, Chiều 14/7, Sáng 15/7, Chiều 15/7/2018

5. Lý thuyết : Hoá dược – Dược lí 1 – X11

Sáng 21/07, Chiều 21/07, Sáng 22/07, Chiều 22/07, Sáng 28/07, Chiều 28/07/2018

6. Thực hành: Hoá dược-Dược lí 1 – X11

Sáng 29/7, Chiều 29/7/2018

7. Thực hành: Lý thuyết :Hoá dược-Dược lí 2 – X11

Sáng 4/8, Chiều 4/8, Sáng 5/8, Chiều 5/8 , Sáng 11/8, Chiều 11/8/2018

8. Thực hành: Thực hành :Hoá dược-Dược lí 2- X11

Sáng 12/8, Chiều 12/8

9. Kiểm nghiệm thuốc

Sáng 25/8, Chiều 25/8/2018

Sáng 18/8, Chiều 18/8, Sáng 19/8, Chiều 19/8 NGHỈ


Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất