Thời khoá biểu lớp TDS0901-CĐVB2 0.0 00 TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP VĂN BẰNG 2 CAO ĐẲNG DƯỢC TDS0901-CĐVB2 Thời gian học: Buổi sáng: từ 8h – 11h30 Buổi chiều: từ 13h30 – 17h30 1.Môn học: Giải phẫu sinh lý – Phòng P08 Khu giảng đường. Giảng viên: Bác sĩ Nguyễn Thanh Hậu – Lê Trọng...

Thời khoá biểu lớp TDS0901-CĐVB2


  Ngày viết : 24/05/2018 09:40          Lượt xem : 2024


TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP VĂN BẰNG 2 CAO ĐẲNG DƯỢC TDS0901-CĐVB2

Thời gian học:

 • Buổi sáng: từ 8h – 11h30
 • Buổi chiều: từ 13h30 – 17h30

1.Môn học: Giải phẫu sinh lý – Phòng P08 Khu giảng đường.

 • Giảng viên: Bác sĩ Nguyễn Thanh Hậu – Lê Trọng Phương.

Thời gian: Sáng: 26/8, 27/8, 9/9, 10/9, 16/9, 17/9, 23/9, 24/9, 30/9, 1/10 , Sáng – Chiều:  7/10, 8/10/2017.

2.Môn học: Chính trị 1 – Phòng P08 Khu giảng đường.

 • Giảng viên: Tiến sĩ Trần Ngọc Hạnh.

Thời gian: Chiều:14/10, 15/10, 21/10, 22/10, 4/11 ( P.09), 5/11/2017.

3.Môn học: Chính trị 2 – Phòng P08 Khu giảng đường.

 • Giảng viên: Tiến sĩ Trần Ngọc Hạnh.

Thời gian: Chiều:14/10, 15/10, 21/10, 22/10, 4/11 ( P.09), 5/11/2017.

4.Môn học: Hóa học 1 – Phòng P08 Khu giảng đường.

Giảng viên: Thạc sĩ Lê Thanh Thảo

Thời gian: Sáng:14/10, 15/10, 21/10 ( P.12), 22/10, Sáng- Chiều 28/10 ( P. 12) Sáng: 04/11,05/11.

5.Môn học: Vật lí Đại Cương – Lý Sinh – Phòng P08 Khu giảng đường.

 • Giảng viên: Thạc sĩ Lê Thị Điều.

Thời gian: Sáng- Chiều: 11/11, 18/11, 25/11, 2/12, Sáng:  9/12/2017.

6.Môn học: Tin Học – Phòng P08 Khu giảng đường.

 • Giảng viên: Thạc sĩ Trần Thế Bảy.

Thời gian: Chiều:12/11, 19/11, 26/11, 3/12, 10/12, 17/12/2017.

7.Môn học: Vi sinh vật – Ký sinh trùng- Phòng P08 Khu giảng đường.

 • Giảng viên: CN Tiêu Bảo Sang.

Thời gian: Sáng: 12/11, 19/11, 26/11, 3/12, 10/12, 17/12/2017.

8.Môn học: Y Đức – Phòng P08 Khu giảng đường.

 • Giảng viên: CN Phạm Tất Đạt.

Thời gian:Chiều: 9/12, 16/12, Sáng- chiều: 23/12, Chiều: 30/12, 6/01/2018.

9.Môn học: Sinh Học Di Truyền- Phòng P10 Khu giảng đường.

 • Giảng viên: Thạc sĩ Lê Thanh Thảo

Thời gian: Sáng: 16/12, 23/12, 30/12, Chiều: 13/01, 20/01, 27/01/2018.

10.Môn học: Hóa học 2- Phòng P10 Khu giảng đường.

 • Giảng viên: Sư Phạm Hóa học Trần Thị Bích Thủy

Thời gian:Sáng- Chiều: 07/01, 14/01, 04/02, 03/03, Sáng: 04/03/2018. 

11.Môn học: Thực Vật Dược- Phòng P10 Khu giảng đường.

 • Giảng viên: DS Nguyễn Thị Thắm

Thời gian:Sáng: 13/01, 20/01, Sáng- Chiều: 21/01, Sáng: 27/01, Sáng- Chiều: 28/01, 03/02/2018.

12. Môn học: Dược Liệu- Phòng P401 Khu giảng đường B.

 • Giảng viên: Dược Sĩ- BSCKI Nguyễn Hữu Đào

Thời gian: Sáng- Chiều: 10/03,11/03, Sáng:17/03, Sáng- Chiều:24/03, Sáng: 25/03/2018

13. Môn học: Bệnh Học- Phòng P401 Khu giảng đường B.

 • Giảng viên: BSCKI Ngoại Khoa- Nguyễn Hữu Văn

Thời gian: Sáng- Chiều: 07/04, Sáng: 08/04, Sáng-chiều: 14/04, Sáng-chiều: 21/04, Sáng: 22/4/2018

14. Môn học: Toán xác suất thống kê y học- Phòng P401 Khu giảng đường B.

 • Giảng viên: Thạc sĩ- Nguyễn Văn Tùng

Thời gian: Sáng: 05/05,06/05,12/05,13/05,19/05,20/05/2018

15. Môn học: Hóa Dược I,II- Phòng P401 Khu giảng đường B.

 • Giảng viên: DS BSCKI- Nguyễn Hữu Đào

Thời gian: Chiều: 05/05,06/05,12/05,13/05,19/05,20/05,26/05,27/05/2018

16. Môn học: Hóa sinh- Phòng P401 Khu giảng đường B.

 • Giảng viên: Thạc sĩ – Đặng Anh Tuấn

Thời gian: Sáng: 26/05,27/05, Sáng-chiều: 02/06,03/06, Sáng: 09/06/2018

17. Môn học: TH Hóa học 1- Phòng TH khu A.

 • Giảng viên: Thạc sĩ – Phan Thị Mai Trâm

Thời gian:

Ca1: Sáng 10/06, 16/06, 17/06

Ca2: Chiều 10/06, 16/06, 17/06

(Ca 1 từ vần A – L, Ca 2 từ vần L- V)

18. Môn học: TH Thực vật dược- Phòng 502 khu B.

 • Giảng viên: Thạc sĩ – Trần Minh Hồng Lĩnh

Thời gian:

Ca1: Chiều 10/06, 16/06, 17/06

Ca2: Sáng 10/06, 16/06, 17/06

(Ca 1 từ vần A – L, Ca 2 từ vần L- V)

19. Môn học: Dược Lý- Phòng P401 Khu giảng đường B.

 • Giảng viên: Thạc sĩ – Cô Trần Thị Diễm Hà

Thời gian: Sáng-chiều: 23/06,24/06,07/07,07/08

20.Môn học: Bào chế 

Giảng viên: Cô Lê Anh Đào – Dược sĩ 

Thời gian: Sáng-Chiều: 11/08;12/08

21.Môn học: Đọc viết tên thuốc 

Giảng viên: Cô Trần Thị Diễm Hà – Thạc sĩ 

Thời gian: Sáng-Chiều: 18/08;19/08

22.Môn học: Tổ chức quản lý dược 

Giảng viên: Cô Nguyễn Hồng Diễm – Thạc sĩ 

Thời gian: Sáng-Chiều: 25/08;26/08

23.Môn học: Kỹ năng giao tiếp bán hàng 

Giảng viên: Cô Nguyễn Thị Thương – Dược sĩ 

Thời gian: Sáng-Chiều: 01/09; 08/09

24.Môn học: Marketing Dược

Giảng viên: Cô Bùi Thị Thùy Trang – Dược sĩ

Thời gian: Sáng-Chiều: 09/09; 16/09

25.Môn học: Pháp chế dược 

Giảng viên: Cô Nguyễn Thị Hồng Diễm – Dược sĩ 

Thời gian: Sáng-Chiều: 15/09; 22/09

26.Môn học: Quản lý tồn trữ thuốc 

Giảng viên: Cô Nguyễn Thị Thương – Dược sĩ

Thời gian: Sáng-Chiều: 23/09; 29/09

27.Môn học: Ngoại Ngữ 

Giảng viên: Th.S Cô Thị Điều- Th.S Thầy Bùi Đức Trí

Thời gian: Sáng-Chiều: 30/09, 13/10, 14/10/2018

28.Môn học: Bào Chế

Giảng viên: Ds. Cô Lê Anh Đào

Thời gian: Sáng-Chiều: 06/10, 07/10/2018

29.Môn học: Quản Trị Kinh Doanh Dược

Giảng viên: Th.s Thấy Bùi Đức Trí

Thời gian: Sáng-Chiều: 28/10, 10/11, 24/11/2018

30.Môn học: TH Dược Liệu 

Giảng viên: Ds. Lê Thị Thắm

Thời gian: Sáng-Chiều: 20/10, 21/10, 27/10/2018

31.Môn học: Kiểm Nghiệm Thuốc

Giảng viên: Ds. Phan Hửu Phúc

Thời gian: Sáng-Chiều: 03/11, 04/11/2018

32.Môn học: Kinh Tế Dược

Giảng viên: Thầy Nguyễn Quang Huy

Thời gian: Sáng-Chiều: 17/11, 18/11/2018

33.Môn học: Ôn Tập Hóa Học II

Giảng viên: Th.s Cô Nguyễn Thị Kim Ngân

Thời gian: Sáng-Chiều: 25/11/2018

LỊCH BỔ SUNG: Giải Phẫu Sinh Lý ( Dành cho các bạn sv chưa học đủ buổi )

Giảng viên: BS Võ Văn Thái

Thời gian: Sáng-Chiều: 08/12, 09/12/2018

34.Môn học: Bệnh Học 

Giảng viên: BS Trần Anh Tú

Thời gian: Sáng-Chiều: 15/12, 16/12, 29/12/2018

35.Môn học: TH Hóa Dược 1

Giảng viên: DS Nguyễn Thị Thương

Thời gian: Ca 1.  Sáng-Chiều: 22/12/2018

Thời gian: Ca 2.  Sáng-Chiều: 23/12/2018

36.Môn học: TH Giải Phẫu Sinh Lí

Giảng viên: BS Võ Văn Thái- Dương Trường Giang

Thời gian: Sáng-Chiều: 30/12, 05/01, 06/01/2019

37.Môn học: TH Hóa Học 2

Giảng viên: Th.s Nguyễn Thị Kim Ngân

Thời gian:    Ca 1: Sáng ( 07h30′- 09h30′), Chiều ( 13h30′- 15h30′ )  ngày  19/01, 20/01/2019

Thời gian:    Ca 2: Sáng ( 90h30′- 11h30′), Chiều ( 15h30′- 17h30′ )  ngày  19/01, 20/01/2019

38.Môn học: TH Bào Chế

Giảng viên: DS Lê Anh Đào

Thời gian:    Ca 1: Sáng ( 07h30′- 09h30′), Chiều ( 13h30′- 15h30′ )  ngày  26/01, 27/01/2019

Thời gian:    Ca 2: Sáng ( 90h30′- 11h30′), Chiều ( 15h30′- 17h30′ )  ngày  26/01, 27/01/2019

39.Môn học: TH Dược Lí

Giảng viên: DS Trương Thị Phương Thảo

Thời gian:  Sáng- Chiều:  16/02, 17/02, 23/02, 24/02/2019

40.Môn học: Dược Lâm Sàng

Giảng viên: DS Tuyết Nhung

Thời gian:  Sáng- Chiều:  09/03, 10/03, 16/03/2019

41.Môn học: Đảm Bảo Chất Lượng Thuốc

Giảng viên: DS Nguyễn Trần Ngọc Long- Nguyễn Thiên Ân

Thời gian:  Sáng- Chiều:  23/03, 24/03/2019

ÔN THI TỐT NGHIỆP 

Môn học: Chính Trị 

Giảng viên: Th.s Phạm Thị Phương Thảo

Thời gian:  Sáng- Chiều: 06/07/2019

Môn học: Pháp Chế Dược

Giảng viên: Ds. Nguyễn Hồng Diễm

Thời gian:  Sáng- Chiều: 07/07/2019

Môn học: Dược Liệu

Giảng viên: Ds. Nguyễn Hồng Diễm

Thời gian:  Sáng- Chiều: 13/07/2019

Môn học: TH Dược Liệu

Giảng viên: Ds. Nguyễn Hồng Diễm

Thời gian:  Sáng- Chiều: 14/07/2019

Môn học: Hóa Dược 

Giảng viên: Ds. Đỗ Ngọc Hân

Thời gian:  Sáng- Chiều: 20/07/2019

Môn học: Dược Lí

Giảng viên: Ds. Đỗ Ngọc Hân

Thời gian:  Sáng- Chiều: 21/07/2019

Môn học: TH Tư Vấn Bán Thuốc

Giảng viên: Ds. Nguyễn Trần Ngọc Long

Thời gian:  Sáng- Chiều: 27/07/2019

Môn học: Bào Chế

Giảng viên: Ds. Lê Anh Đào

Thời gian:  Sáng- Chiều: 28/07/2019

(Chú ý: Phòng học sẽ được thông báo bên ngoài bảng tin của phòng đào tạo) 

 

 

 


Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất