Pin It
Thời khoá biểu lớp TDS1001-VB2 &CĐVB2 Bình chọn bài viết `TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP VĂN BẰNG 2 CAO ĐẲNG DƯỢC TDS1001-VB2& CĐVB2 Thời gian học: Buổi sáng: từ 8h – 11h30 Buổi chiều: từ 13h30 – 17h30 1.Môn học: Hóa học 2- Phòng P10 Khu giảng đường. Giảng viên: CN Sư Phạm Hóa học Trần...

Thời khoá biểu lớp TDS1001-VB2 &CĐVB2


  Ngày viết : 15/05/2018 18:17          Lượt xem : 1397


Bình chọn bài viết

`TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP VĂN BẰNG 2 CAO ĐẲNG DƯỢC TDS1001-VB2& CĐVB2

Thời gian học:

 • Buổi sáng: từ 8h – 11h30
 • Buổi chiều: từ 13h30 – 17h30

1.Môn học: Hóa học 2- Phòng P10 Khu giảng đường.

 • Giảng viên: CN Sư Phạm Hóa học Trần Thị Bích Thủy

Thời gian:Sáng- Chiều: 07/01, 14/01, 03/02, 25/02, Sáng: 04/02/2018.

2.Môn học: Thực Vật Dược- Phòng P10 Khu giảng đường.

 • Giảng viên: DS Nguyễn Thị Thắm

Thời gian:Sáng: 13/01, 20/01, Sáng- Chiều: 21/01, Sáng: 27/01, Sáng- Chiều: 28/01, 03/02/2018.

3. Môn học: Dược Liệu- Phòng P401 Khu giảng đường B.

 • Giảng viên: Dược Sĩ- BSCKI Nguyễn Hữu Đào

Thời gian: Sáng- Chiều: 10/03,11/03, Sáng:17/03, Sáng- Chiều:24/03, Sáng: 25/03/2018

4.Môn học: Chính Trị 2- Phòng P401 Khu giảng đường B 

Giảng viên: Tiến sĩ Trần Ngọc Hạnh.

Thời gian: Sáng – Chiều: 31/03, 1/4/2018

5. Môn học: Bệnh Học- Phòng P401 Khu giảng đường B.

 • Giảng viên: BSCKI Ngoại Khoa- Nguyễn Hữu Văn

Thời gian: Sáng- Chiều: 07/04, Sáng: 08/04, Sáng-chiều: 14/04, Sáng-chiều: 21/04, Sáng: 22/4/2018

6. Môn học: Toán xác suất thống kê y học- Phòng P401 Khu giảng đường B.

 • Giảng viên: Thạc sĩ- Nguyễn Văn Tùng

Thời gian: Sáng: 05/05,06/05,12/05,13/05,19/05,20/05/2018

7. Môn học: Vật Lý Đại Cương-Lý Sinh – Phòng P404 Khu giảng đường B.

 • Giảng viên: Thạc sĩ- Thị Điều

Thời gian: Chiều: 05/05,06/05,12/05,13/05,19/05,20/05, sáng-chiều: 26/05, Sáng: 27/05/2018

8. Môn học: Vi sinh Ký sinh trùng- Phòng P404 Khu giảng đường B.

 • Giảng viên: CN Xét Nghiệm – Trần Băng Nhi

Thời gian: Sáng-chiều: 02/06, Sáng: 09/06,10/06,16/06,17/06/2018

9. Môn học: Chính trị 1- Phòng P404 Khu giảng đường B.

 • Giảng viên: Thạc sĩ- Phạm Thị Phương Thảo

Thời gian: Sáng-chiều: 03/06, Chiều: 09/06,10/06,16/06,17/06/2018

10. Môn học: Pháp luật- Phòng P501 Khu giảng đường B.

 • Giảng viên: Tiến sĩ- Trần Ngọc Hạnh

Thời gian: Sáng-chiều: 23/06,24/06,30/06

13. Môn học: Giải phẫu sinh lý– Phòng P404 Khu giảng đường B.

 • Giảng viên: Bác sĩ- Võ Văn Thái

Thời gian: Sáng-chiều: 01/07,07/07,08/07,14/07,15/07

 Sáng-chiều: 21/07,22/07 Thực hành GPSL tại phòng TH Y Khu A

14.Môn học: Kỹ năng giao tiếp bán hàng 

Giảng viên: Cô Nguyễn Thị Thương – Dược sĩ 

Thời gian: Sáng-Chiều: 01/09; 08/09

15.Môn học: Marketing Dược

Giảng viên: Cô Bùi Thị Thùy Trang – Dược sĩ

Thời gian: Sáng-Chiều: 09/09; 16/09

16.Môn học: Pháp chế dược 

Giảng viên: Cô Nguyễn Thị Hồng Diễm – Dược sĩ 

Thời gian: Sáng-Chiều: 15/09; 22/09

17.Môn học: Quản lý tồn trữ thuốc 

Giảng viên: Cô Nguyễn Thị Thương – Dược sĩ

Thời gian: Sáng-Chiều: 23/09; 29/09

18.Môn học: Ngoại Ngữ 

Giảng viên: Th.S Cô Thị Điều- Th.S Thầy Bùi Đức Trí

Thời gian: Sáng-Chiều: 30/09, 13/10, 14/10/2018

19.Môn học: Bào Chế

Giảng viên: Ds. Cô Lê Anh Đào

Thời gian: Sáng-Chiều: 06/10, 07/10/2018

20.Môn học: Quản Trị Kinh Doanh Dược

Giảng viên: Th.s Thấy Bùi Đức Trí

Thời gian: Sáng-Chiều: 28/10, 10/11, 24/11/2018

21.Môn học: TH Dược Liệu 

Giảng viên: Ds. Lê Thị Thắm

Thời gian: Sáng-Chiều: 20/10, 21/10, 27/10/2018

22.Môn học: Kiểm Nghiệm Thuốc

Giảng viên: Ds. Phan Hửu Phúc

Thời gian: Sáng-Chiều: 03/11, 04/11/2018

23.Môn học: Kinh Tế Dược

Giảng viên: Thầy Nguyễn Quang Huy

Thời gian: Sáng-Chiều: 17/11, 18/11/2018

24.Môn học: Y Đức

Giảng viên: CN Trương Thị Thanh Nga

Thời gian: Sáng-Chiều: 08/12, 09/12/2018

25.Môn học: Bệnh Học

Giảng viên: BS Trần Anh Tú

Thời gian: Sáng-Chiều: 15/12, 16/12, 29/12/2018

26.Môn học: Hóa Học Đại Cương

Giảng viên: CN Nguyễn Thị Thúy

Thời gian: Sáng-Chiều: 30/12, 05/01, 06/01/2019

27. Môn học: Hóa Sinh

Giảng viên: Th.s Phạm Vũ Nhật Uyên

Thời gian: Sáng-Chiều: 19/01, 20/01, 26/01/2019

28. Môn học: TH Bào Chế

Giảng viên: DS. Lê Anh Đào

Thời gian: Ca 1 ( 07h30-09h30 ), Ca 2 ( 09h30- 11h30 ) Sáng 16/02, 17/02/2019

Thời gian: Ca 1 ( 13h30-15h30 ), Ca 2 ( 15h30- 17h30 ) Chiều 16/02, 17/02/2019

29.Môn học: Dược Lí 1

Giảng viên: DS Nguyễn Thị Thắm

Thời gian:  Sáng-Chiều: 23/02, 24/01, 16/03/2019

30. Môn học: Hóa Học II

Giảng viên: DS. Võ Thị Lợi

Thời gian: Sáng – Chiều  02/03, 03/03, 09/03, 10/03/2019

31. Môn học:  Đảm Bảo Chất Lượng Thuốc

Giảng viên: DS. Phạm Đình Ân

Thời gian: Sáng – Chiều  23/03, 24/03/2019

32. Môn học: Hóa Sinh ( Lịch Học Bổ Sung )

Giảng viên: CN Nguyễn Hồng Tuyết

Thời gian: Sáng-Chiều: 13/04…./2019

33. Môn học:  Dược Lâm Sàng

Giảng viên: DS. Quang Huy- Nguyễn Thị Tuyết Nhung

Thời gian: Sáng – Chiều  20/04, 21/04, 18/05/2019

34. Môn học:  Hóa Dược 1

Giảng viên: DS. Lê Ngọc An – Nguyễn Thị Kim Anh

Thời gian: Sáng – Chiều  04/05, 05/05, 11/05/2019

35. Môn học:  Hóa Dược 2

Giảng viên: DS. Đỗ Ngọc Hân

Thời gian: Sáng – Chiều  19/05, 25/05/2019

 

 

 

 

 

( Chú ý: Phòng học sẽ được nhà trường thông báo tại bản tin )


Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất