Pin It
THỜI KHÓA BIỂU LỚP TRUNG CẤP KỸ THUẬT HÌNH ẢNH Y HỌC (Học Buổi Sáng): HA16HCM01 THỜI KHÓA BIỂU LỚP TRUNG CẤP KỸ THUẬT HÌNH ẢNH Y HỌC (Học Buổi Sáng): HA16HCM015 (100%) 1 vote LỊCH HỌC KHÓA 16 TẠI TPHCM THỜI KHÓA BIỂU LỚP TRUNG CẤP KỸ THUẬT HÌNH ẢNH Y HỌC (Học Buổi Sáng): HA16HCM01 Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30 08h00 Ngày 07/08/2017 Tập Trung tại Phòng Ht7 Để Nghe phổ...

THỜI KHÓA BIỂU LỚP TRUNG CẤP KỸ THUẬT HÌNH ẢNH Y HỌC (Học Buổi Sáng): HA16HCM01


  Ngày viết : 16/05/2018 10:33          Lượt xem : 104


THỜI KHÓA BIỂU LỚP TRUNG CẤP KỸ THUẬT HÌNH ẢNH Y HỌC (Học Buổi Sáng): HA16HCM01
5 (100%) 1 vote

LỊCH HỌC KHÓA 16 TẠI TPHCM
THỜI KHÓA BIỂU LỚP TRUNG CẤP KỸ THUẬT HÌNH ẢNH Y HỌC (Học Buổi Sáng): HA16HCM01

Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30

08h00 Ngày 07/08/2017 Tập Trung tại Phòng Ht7 Để Nghe phổ biến quy chế

1/ GDTC: Phòng HT3

  • Giảng viên: Thạc Sĩ Khoa Học Giáo Dục Nguyễn Hoàng Minh

Ngày 09/08, 14/08, 16/08, 18/08, 24/08, 28/08/2017

2/ Ngoại Ngữ 1: Phòng HT3

  • Giảng viên: Thạc sĩ Ngôn Ngữ Anh – Lê Hoàng Huy

Ngày 10/08, 11/08, 15/08, 17/08, 21/08, 22/08/2017

3/ Cơ sở vật lý hình ảnh y học – HT8

Sáng 23/06, Chiều 23/06, Sáng 24/06, Chiều 24/06/2018

4/ Kỹ thuật X-Quang thông thường 1 – HT6

Sáng 30/06, Chiều 30/06, Sáng 01/07, Chiều 01/07, Sáng 07/7, Chiều 07/7, Sáng 07/7, Chiều 08/7/2018

5/ Kỹ thuật X-Quang thông thường 2,3 – HT6  

Sáng 14/7, Chiều 14/7, Sáng 15/7, Chiều 15/7/2018

6/ Thực hành Kỹ thuật X-Quang thông thường – X6

Sáng 21/7, Chiều 21/7, Sáng 22/7, Chiều 22/7/2018

THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ HÈ TỪ NGÀY 23/07/2018 ĐẾN HẾT NGÀY 02/09/2018


Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất