Pin It
THỜI KHÓA BIỂU LỚP TRUNG CẤP KỸ THUẬT PHỤC HÌNH RĂNG (Học Buổi Sáng): NK16HCM01 THỜI KHÓA BIỂU LỚP TRUNG CẤP KỸ THUẬT PHỤC HÌNH RĂNG (Học Buổi Sáng): NK16HCM01Bình chọn bài viết LỊCH HỌC KHÓA 16 TẠI TPHCM THỜI KHÓA BIỂU LỚP TRUNG CẤP KỸ THUẬT PHỤC HÌNH RĂNG (Học Buổi Sáng): NK16HCM01 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên chỉ được nghỉ...

THỜI KHÓA BIỂU LỚP TRUNG CẤP KỸ THUẬT PHỤC HÌNH RĂNG (Học Buổi Sáng): NK16HCM01


  Ngày viết : 16/05/2018 10:32          Lượt xem : 113


THỜI KHÓA BIỂU LỚP TRUNG CẤP KỸ THUẬT PHỤC HÌNH RĂNG (Học Buổi Sáng): NK16HCM01
Bình chọn bài viết

LỊCH HỌC KHÓA 16 TẠI TPHCM
THỜI KHÓA BIỂU LỚP TRUNG CẤP KỸ THUẬT PHỤC HÌNH RĂNG (Học Buổi Sáng): NK16HCM01

Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30.

Lưu ý:

  • Sinh viên chỉ được nghỉ 30% tổng số buổi đối với từng môn
  • Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào

08h00 Ngày 07/08/2017 Tập Trung tại Phòng HT7 Để Nghe phổ biến quy chế

 

1. GDTC: Phòng HT3

  • Giảng viên: Thạc Sĩ Khoa Học Giáo Dục Nguyễn Hoàng Minh

Ngày 09/08, 14/08, 16/08, 18/08, 24/08, 28/08/2017

2. Ngoại Ngữ 1: Phòng HT3

  • Giảng viên: Thạc sĩ Ngôn Ngữ Anh – Lê Hoàng Huy

Ngày 10/08, 11/08, 15/08, 17/08, 21/08, 22/08/2017

3. Bệnh lý răng miệng – Phòng HT6

Sáng 02/06, Chiều 02/06 – Sáng 09/06, Chiều 09/06/2018

4. Nha khoa cơ sở – Phòng HT6

Sáng 03/06, Chiều 03/06 – Sáng 10/06, Chiều 10/06/2018

Thực tập cơ sở: Sáng 16/6, Chiều 16/6,Sáng 17/6, Chiều 17/6/2018

Hoàn thiện sổ thực tập cơ sở: Sáng 30/06, Chiều 30/06, Sáng 01/07, Chiều 01/07/2018

Nộp sổ báo cáo thực tập: Sáng 07/7, Chiều 07/7, Sáng 08/7, Chiều 08/7

5. Thực hành Điều dưỡng cơ bản cấp cứu ban đầu – X10

Sáng 14/7, Chiều 14/7, Sáng 15/7, Chiều 15/7/2018

6. Lý Thuyết Kỹ thuật dự phòng nha khoa – X10

Sáng 21/07, Chiều 21/07, Sáng 22/07, Chiều 22/07/2018

ngày 21/07, 22/07/2018 môn lý thuyết kỹ thuật dự phòng nha khoa: NGHỈ.

6. Lý Thuyết Kỹ thuật dự phòng nha khoa – X10

Sáng 28/07, Chiều 28/07, Sáng 29/07, Chiều 29/07/2018


Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất