Pin It
THỜI KHÓA BIỂU LỚP TRUNG CẤP Y SĨ ĐA KHOA (Học Buổi Sáng): YS16HCM01 THỜI KHÓA BIỂU LỚP TRUNG CẤP Y SĨ ĐA KHOA (Học Buổi Sáng): YS16HCM01Bình chọn bài viết THỜI KHÓA BIỂU LỚP TRUNG CẤP Y SĨ ĐA KHOA (Học Buổi Sáng): YS16HCM01 Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30 08h00 Ngày 07/08/2017 Tập Trung tại Phòng Ht7 Để Nghe phổ biến quy chế 1. Giải phẫu sinh lý: Phòng X19 Giảng...

THỜI KHÓA BIỂU LỚP TRUNG CẤP Y SĨ ĐA KHOA (Học Buổi Sáng): YS16HCM01


  Ngày viết : 16/05/2018 10:26          Lượt xem : 104


THỜI KHÓA BIỂU LỚP TRUNG CẤP Y SĨ ĐA KHOA (Học Buổi Sáng): YS16HCM01
Bình chọn bài viết

THỜI KHÓA BIỂU LỚP TRUNG CẤP Y SĨ ĐA KHOA (Học Buổi Sáng): YS16HCM01

Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30

08h00 Ngày 07/08/2017 Tập Trung tại Phòng Ht7 Để Nghe phổ biến quy chế

1. Giải phẫu sinh lý: Phòng X19

  • Giảng viên: Bác sĩ chuyên khoa II Trần Lê Cẩm Linh

Các Ngày 09/08, 11/08, 14/08, 16/08, 18/08, 22/08, 24/08, 28/08, 30/08/2017

2. GDTC: Phòng X19

  • Giảng viên: Thạc Sĩ Khoa Học Giáo Dục Nguyễn Hoàng Minh

Các Ngày 10/08, 15/08, 17/08, 21/08, 23/08, 25/08/2017

Lịch nghỉ hè các lớp CT16HCM01,CT16HCM02,YS16HCM01 bắt đầu từ ngày 09/7/2018 đến hết ngày 05/8/2018.


Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất