Pin It
Thời khoá biểu lớp Trung cấp Y Sĩ Đa Khoa – TYS16H1 Thời khoá biểu lớp Trung cấp Y Sĩ Đa Khoa – TYS16H1Bình chọn bài viết TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP TRUNG CẤP Y Sĩ Đa Khoa TYS16H1   1.Môn học: Tin Học – Phòng P12 Khu giảng đường. Giảng viên: THS Trần Thế Bảy Thời gian: Chiều: 11/9, 13/9, 16/9,...

Thời khoá biểu lớp Trung cấp Y Sĩ Đa Khoa – TYS16H1


  Ngày viết : 15/05/2018 18:29          Lượt xem : 202


Thời khoá biểu lớp Trung cấp Y Sĩ Đa Khoa – TYS16H1
Bình chọn bài viết

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP TRUNG CẤP Y Sĩ Đa Khoa TYS16H1

 

1.Môn học: Tin Học – Phòng P12 Khu giảng đường.

  • Giảng viên: THS Trần Thế Bảy

Thời gian: Chiều: 11/9, 13/9, 16/9, 18/9, 20/9, 23/9, 25/9, 27/9, 30/9/2017

2.Môn học: Pháp Luật – Phòng P12 Khu giảng đường.

  • Giảng viên: TS Trần Ngọc Hạnh

Thời gian: Chiều: 14/9, 21/9, 26/9, 3/10, 5/10, 10/10/2017

3.Môn học: Giải Phẫu Sinh Lí – Phòng P12 Khu giảng đường.

  • Giảng viên: BS Nguyễn Thanh Hậu- Lê Trọng Phương

Thời gian: Sáng: 5/10, 10/10, 12/10, 18/10, 21/10, 28/10, 1/11 ( P.08) , 4/11, 7/11, 9/11, 10/11, 14/11, 15/11, 22/11/2017

4.Môn học: Dược lý – Phòng P12 Khu giảng đường.

  • Giảng viên: DS Phạm Tiến Dũng

Thời gian: Sáng: 17/10, 19/10, 24/10, 26/10, 31/10 (p.10), 2/11( p.10), 16/11(P.10) 20/11/2017

5.Môn học: ĐD cơ bản –CCBĐ– Phòng P12 Khu giảng đường.

       Giảng viên: CN Phạm Tất Đạt

Thời gian: Sáng:24/11 (P.08), 27/11(P.08), 29/11(P.08), 1/12, 4/12 , 6/12 , 8/12, Sáng- chiều:
13/12/2017

6.Môn học: Vi sinh –ký sinh trùng y học– Phòng P12 Khu giảng đường.

     Giảng viên: CN Trần Băng Nhi

Thời gian: Sáng: 21/11, 23/11, 28/11, 30/11, 5/12, 7/12/2017

7.Môn học: Chính trị 1– Phòng P12 Khu giảng đường.

     Giảng viên: THS Phạm Thị Phương Thảo

Thời gian: Chiều: 21/12, 22/12, 24/12, Sáng: 25/12, Chiều: 26/12, 27/12, 28/12, 29/12, 31/12/2017

8.Môn học: Ngoại ngữ 1– Phòng P12 Khu giảng đường.

    Giảng viên: THS Phan Nữ Quỳnh Đoan

Thời gian: Sáng: 15/12, 18/12, 20/12, 21/12, 22/12, 27/12/2017

9.Môn học: Sinh Học Di Truyền– Phòng P12 Khu giảng đường.

    Giảng viên: THS Lê Thanh Thảo

Thời gian: Sáng : 19/12, Chiều : 19/12, 20/12, Sáng: 26/12, 28/12, 29/12/2017

10.Môn học: Kĩ Năng Giao Tiếp– Phòng P12 Khu giảng đường.

     Giảng viên: CN Nguyễn Lê Hải Dương

Thời gian: Sáng : Sáng : 26/02, 28/02, 02/03, 06/03, 08/03, 09/03/2018.

11.Môn học: Tiếng Anh 2– Phòng P12 Khu giảng đường.

     Giảng viên: THS Phan Nữ Quỳnh Đoan

Thời gian: Sáng : 05/03, 07/03, 12/03, 14/03, 19/03, 21/03/2018

12.Môn học: Truyền Thông GDSK– Phòng P502 Khu giảng đường B.

      Giảng viên: CN Nguyễn Lê Hải Dương

Thời gian:Sáng : 20/03,22/03,23/03,27/03,29/03,30/03/2018

13.Môn học: GDQPAN – Phòng P504 Khu giảng đường B

  • Giảng viên: Thạc Sĩ Nguyễn Hoàng Minh

Thời gian:Sáng:03/04,05/4,10/04,12/04,17/04,19/04/2018

14.Môn học: Chính trị 2 – Phòng P504 Khu giảng đường B

  • Giảng viên: Tiến Sĩ Trần Ngọc Hạnh

Thời gian:Sáng: 04/04, 06/04, 09/04, 11/04, 13/04, 16/04/2018

15.Môn học: TH ĐDCB-KTĐD

    Phòng học2 buổi đầu: Học tại phòng TH Hóa

4 buổi sau: Học TH tại Khu A ngay sát phòng bảo vệ tại 73 văn cao

     Giảng viên: CN- Tô Thị Hoan

Thời gian:Sáng:18/04, 23/04, 24/04, 26/04, 27/04, 02/05, 03/05, 04/05, 07/05, 08/05/2018

16.Môn học: Tổ Chức Quản Lý Y Tế – Phòng 501 Khu B

Giảng viên: BSCKI- Thầy Bùi Văn Hiền

Thời gian:Sáng:15/05, 16/05, 18/05, 21/05, 22/05, 23/05/2018

17.Môn học: Dịch tễ và các bệnh truyền nhiễm –  Phòng 501 Khu B

Giảng viên: CN- Thầy Nguyễn Lê Hải Dương

Thời gian:Sáng: Sáng: 09/05, 10/05, 11/05, 14/05, 17/05, 24/05, 25/05/2018

Lưu Ý: Ngày 23/05 và 24/05, 25/05 học tại phòng 504

18.Môn học: Giáo dục thể chất – Phòng 404 Khu B

Giảng viên: Thạc sĩ- Thầy Thái Huy Quảng

Thời gian:Sáng:04/06, 05/06, 07/06, 08/06

19.Môn học: Y học cổ truyền 

Giảng viên: BS-Nguyễn Thanh Hậu

Thời gian: Sáng-chiều: 21/07; 22/07;

Sáng: 28/07; 29/07

20.Môn học: Sức khỏe trẻ em

Giảng viên: BSCKI- Trần Văn Công

Thời gian: Chiều: 28/07; 29/07; 05/08; 12/08; 18/08; 19/08

21.Môn học: Sức khỏe sinh sản

Giảng viên: Bs- Nguyễn Nhật Quỳnh

Thời gian: Sáng-Chiều: 04/08; 11/08

Sáng: 18/08; 19/08

22.Môn học: Bệnh học nội 

Giảng viên: Chu Hòa Sơn – Bác sĩ 

Thời gian: Sáng-Chiều: 25/08;26/08;15/09;16/09

23.Môn học: Y tế Cộng đồng 

Giảng viên: Nguyễn Lê Hải Dương – Cử nhân

Thời gian: Sáng chiều: 08/09;09/09

24.Môn học: Bệnh Tự Nhiên – Bệnh Xã Hội

Giảng viên: BS. Nguyễn Nhất Sinh

Thời gian: Sáng chiều: 15/09, 16/09

25.Môn học: Phục Hồi Chức Năng

Giảng viên: Thầy Dũng

Thời gian: Sáng chiều: 22/09, 23/09

26.Môn học: Bệnh Chuyên Khoa

Giảng viên: BS. Võ Văn Thái

Thời gian: Sáng chiều: 29/09, 30/09

27.Môn học: TH GPSL

Giảng viên: BS. Dương Trường Giang- BS Bùi Anh Tú

Thời gian: Sáng chiều: 27/10, 28/10

(Chú ý: Phòng học sẽ được thông báo trên bảng tin bên ngoài phòng đào tạo Khu B) 


Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất