Pin It
Thời khoá biểu lớp TXN1001-CĐVB2 Thời khoá biểu lớp TXN1001-CĐVB25 (100%) 1 vote TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP VĂN BẰNG 2 CAO ĐẲNG DƯỢC TXN1001-CĐVB2 Thời gian học: Buổi sáng: từ 8h – 11h30 Buổi chiều: từ 13h30 – 17h30 1.Môn học: Hóa học 2- Phòng P10 Khu giảng đường. Giảng viên: Sư Phạm Hóa...

Thời khoá biểu lớp TXN1001-CĐVB2


  Ngày viết : 15/05/2018 18:41          Lượt xem : 337


Thời khoá biểu lớp TXN1001-CĐVB2
5 (100%) 1 vote

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP VĂN BẰNG 2 CAO ĐẲNG DƯỢC TXN1001-CĐVB2

Thời gian học:

 • Buổi sáng: từ 8h – 11h30
 • Buổi chiều: từ 13h30 – 17h30

1.Môn học: Hóa học 2- Phòng P10 Khu giảng đường.

 • Giảng viên: Sư Phạm Hóa học Trần Thị Bích Thủy

Thời gian:Sáng- Chiều: 07/01, 14/01, 04/02, 03/03, Sáng: 04/03/2018. 

2.Môn học: Thực Vật Dược- Phòng P10 Khu giảng đường.

 • Giảng viên: DS Nguyễn Thị Thắm

Thời gian:Sáng: 13/01, 20/01, Sáng- Chiều: 21/01, Sáng: 27/01, Sáng- Chiều: 28/01, 03/02/2018.

3. Môn học: Giải Phẫu Sinh Lý- Phòng 404 Khu giảng đường

 • Giảng viên: BSCKI Ngoại Khoa Nguyễn Hữu Văn

Thời gian: Sáng- Chiều: 03/03, Chiều: 04/03, Sáng- Chiều: 10/03, Chiều: 11/03, Sáng:17/03, 24/03/2018

4. Môn học: Xác Suất Thống Kê Y Dược- Phòng 404 Khu giảng đường

 • Giảng viên: ThS  Nguyễn Văn Tùng

Thời gian: Sáng: 04/03, 11/03, Chiều: 24/03, Sáng- Chiều:25/03, Chiều:08/04/2018 (lúc 16h30)

5.Môn học: Chính Trị 2- Phòng P401 Khu giảng đường B  (Lần 2: Dành cho những bạn chưa học, bạn nào học lần 1 rồi thì không phải đi học )

Giảng viên: Tiến sĩ Trần Ngọc Hạnh.

Thời gian: Sáng – Chiều: 31/03, 1/4/2018

6. Môn học: Bệnh Học- Phòng P401 Khu giảng đường B.

 • Giảng viên: BSCKI Ngoại Khoa- Nguyễn Hữu Văn

Thời gian: Sáng- Chiều: 07/04, Sáng: 08/04, Sáng-chiều: 14/04, Sáng-chiều: 21/04, Sáng: 22/4/2018

7. Môn học: Toán xác suất thống kê y học- Phòng P401 Khu giảng đường B.

 • Giảng viên: Thạc sĩ- Nguyễn Văn Tùng

Thời gian: Sáng: 05/05,06/05,12/05,13/05,19/05,20/05/2018

8. Môn học: Vật Lý Đại Cương-Lý Sinh – Phòng P404 Khu giảng đường B.

 • Giảng viên: Thạc sĩ- Thị Điều

Thời gian: Chiều: 05/05,06/05,12/05,13/05,19/05,20/05, sáng-chiều: 26/05, Sáng: 27/05/2018

9. Môn học: Vi sinh Ký sinh trùng- Phòng P404 Khu giảng đường B.

 • Giảng viên: CN Xét Nghiệm – Trần Băng Nhi

Thời gian: Sáng-chiều: 02/06, Sáng: 09/06,10/06,16/06,17/06/2018

10. Môn học: Chính trị 1- Phòng P404 Khu giảng đường B.

 • Giảng viên: Thạc sĩ- Phạm Thị Phương Thảo

Thời gian: Sáng-chiều: 03/06, Chiều: 09/06,10/06,16/06,17/06/2018

11. Môn học: Pháp luật- Phòng P501 Khu giảng đường B.

 • Giảng viên: Tiến sĩ- Trần Ngọc Hạnh

Thời gian: Sáng-chiều: 23/06,24/06,30/06

13. Môn học: Giải phẫu sinh lý– Phòng P404 Khu giảng đường B.

 • Giảng viên: Bác sĩ- Võ Văn Thái

Thời gian: Sáng-chiều: 01/07,07/07,08/07,14/07,15/07

 Sáng-chiều: 21/07,22/07 Thực hành GPSL tại phòng TH Y Khu A

4.Môn học: Sinh Lí bệnh 

Giảng viên: Cô Lê Na – Th.s Xét Nghiệm

Thời gian: Sáng-Chiều: 08/09; 09/09; 15/09

5.Môn học: Điều dưỡng cơ bản 

Giảng viên: Cô Nguyễn Thị Hạnh

Thời gian: Sáng-Chiều: 16/09; 22/09; 23/09

6. Môn học: Ngoại Ngữ

Giảng viên: Th.s Cô Thị Điều- Th.s Thầy Bùi Đức Trí

Thời gian: Sáng-Chiều: 29/09, 30/09, 06/10/2018

7. Môn học: Giải Phẫu Bệnh

Giảng viên: Bác sĩ Thầy Trần Anh Tú

Thời gian: Sáng-Chiều: 07/10, 13/10, 14/10/2018

8. Môn học: Kỹ Thuật Xét Nghiệm Vi Sinh

Giảng viên: CN Cô Bùi Thị Ngọc Diệp

Thời gian: Sáng-Chiều: 20/10, 21/10, 04/11/2018

10. Môn học: Kỹ Thuật Xét Nghiệm Kí Sinh

Giảng viên: CN Cô Nguyễn Thị Thùy Trang

Thời gian: Sáng-Chiều: 27/10, 28/10…./2018

11. Môn học: Độc Chất

Giảng viên: Th.s Cô Mai Thị  Bích Chi

Thời gian: Sáng-Chiều: 03/11…./2018

12. Môn học: PL & TCQL Y TẾ

Giảng viên: Thầy Nguyễn Lê Hải Dương

Thời gian: Sáng-Chiều: 10/11,17/11/2018

13. Môn học: Kỹ Thuật Xét Nghiệm Hóa Sinh

Giảng viên: Th.s Cô Mai Thị  Bích Chi

Thời gian: Sáng-Chiều:18/11, 24/11…/2018

14. Môn học: Y Đức

Giảng viên: CN Trương Thị Thanh Nga

Thời gian: Sáng-Chiều: 08/12, 09/12/2018

15. Môn học: Dược Lý

Giảng viên: Ds. Nguyễn Thị Thương

Thời gian: Sáng-Chiều: 15/12, 16/12/2018

16. Môn học: Huyết Học

Giảng viên: CN Lê Thị Huệ

Thời gian: Sáng-Chiều: 29/12, 30/12, 05/01/2019

17. Môn học: Dịch Tễ Và Bệnh Truyền Nhiễm

Giảng viên: CN Nguyễn Lê Hải Dương

Thời gian: Sáng-Chiều: 12/01, 13/01/2019

18. Môn học: Hóa Sinh

Giảng viên: Th.s Phạm Vũ Nhật Uyên

Thời gian: Sáng-Chiều: 19/01, 20/01, 26/01/2019

19. Môn học: KTXNCB- Công Tác Kiểm Tra Chất Lượng XN

Giảng viên: CN Võ Thị Thùy Trang

Thời gian: Sáng-Chiều: 16/02, 17/02, 10/03/2019

20. Môn học: Dinh Dưỡng Tiết Chế 

Giảng viên:CN Tô Thị Hoan

Thời gian: Sáng-Chiều: 23/02, 24/02/2019

21. Môn học: Mô Phôi

Giảng viên: CN Nguyễn Thị Mỹ Diệp

Thời gian: Sáng-Chiều: 02/03, 03/03, 09/03/2019

22. Môn học: TH Nghiên Cứu Khoa Học

Giảng viên: CN Nguyễn Thị Hạnh

Thời gian: Sáng-Chiều: 16/03, 17/03/2019

23. Môn học: Y Đức ( Lịch Học bổ sung )

Giảng viên: CN Nguyễn Lê Hải Dương

Thời gian: Sáng-Chiều: 30/03, 31/03/2019

24. Môn học: TH Điều Dưỡng Cơ Sở

Giảng viên: CN Hồ Hữu Hòa

Thời gian: Sáng-Chiều: 06/07, 27/04, 28/04/2019

25. Môn học: Hóa Sinh ( Lịch Học Bổ Sung )

Giảng viên: CN Nguyễn Hồng Tuyết

Thời gian: Sáng-Chiều: 13/04…./2019

26. Môn học: Dịch Tễ Và Bệnh Truyền Nhiễm (Lịch học Bổ Sung )

Giảng viên: CN Nguyễn Lê Hải Dương

Thời gian: Sáng-Chiều: 20/04, 21/04/2019

27. Môn học: Nâng Cao Sức Khỏe Hành Vi Con Người

Giảng viên: CN Lê Hữu Hòa- Tô Thị Hoan

Thời gian: Sáng-Chiều: 04/05, 05/05/2019

28. Môn học: Hóa Học Đại Cương

Giảng viên: Th.s Thị Điều

Thời gian: Sáng-Chiều: 11/05, 12/05, Sáng 18/05/2019

29. Môn học: Lao và Bệnh Phổi

Giảng viên: BS Bùi Đức Hiền

Thời gian: Sáng-Chiều: 26/05, 02/06/2019

 

 

Chú ý: Phòng học sẽ được thông báo tại bảng tin phòng đào tạo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất