Thời khoá biểu lớp TXN1101 4.3 03 1. Môn học: Y Đức – 6 Buổi (P.404) Giảng viên: CN Tô Thị Hoan – Nguyễn Lê Hải Dương Thời gian: Chiều:01/08, 02/08, 09/08, 16/08, 30/08, 16/09/2019 2. Môn học: Tin Học – 6 Buổi (P.404) Giảng viên: Th.s Trần Thế Bày  Thời gian: Chiều: 07/08, 13/08, 20/08, 03/09, 04/09, 09/09/2019 3....

Thời khoá biểu lớp TXN1101


  Ngày viết : 22/07/2019 17:44          Lượt xem : 1237


1. Môn học: Y Đức – 6 Buổi (P.404)

Giảng viên: CN Tô Thị Hoan – Nguyễn Lê Hải Dương

Thời gian: Chiều:01/08, 02/08, 09/08, 16/08, 30/08, 16/09/2019

2. Môn học: Tin Học – 6 Buổi (P.404)

Giảng viên: Th.s Trần Thế Bày 

Thời gian: Chiều: 07/08, 13/08, 20/08, 03/09, 04/09, 09/09/2019

3. Môn học: Giải Phẫu Sinh Lý – LT 10 Buổi (P.404)

Giảng viên: Bs. Dương Trường Giang – CN Trần Quốc Bảo 

Thời gian: Chiều: 05/08, 12/08, 22/08, 23/08, 26/08, 27/08, 29/08, 06/09, 24/09, 26/09/2019

4. Môn học: Giáo Dục Thể Chất – 6 Buổi (P.401- Sân TD)

Giảng viên: CN Trần Phi Hoàng

Thời gian: Sáng: 06/08 (P.401)…… đang cập nhật

5. Môn học: Dinh Dưỡng Tiết Chế – 6 Buổi (P.404)

Giảng viên: CN Tô Thị Hoan

Thời gian: Chiều: 08/08, 14/08, 19/08, 11/09, 19/09, 24/10/2019

6. Môn học: Hóa Học 1 – 10 Buổi (P.404)

Giảng viên: Th.s Thị Điều

Thời gian: Chiều: 15/08, 21/08, 28/08, 05/09, 10/09, 12/09, 13/09, 17/09, 01/10, 03/10/2019

7. Môn học: Sinh Học Di Truyền – 06 Buổi (P.404)

Giảng viên: CN Trần Thị Minh Tuyến

Thời gian: Chiều: 18/09, 20/09, 23/09, 25/09, 27/09, 30/09/2019

8. Môn học: TH Giải Phẫu Sinh Lý – 06 Buổi (P.404)

Giảng viên: CN Trần Thị Minh Tuyến

Thời gian: Chiều: 26/09, 04/10, 07/10, 08/10, 09/10, 28/10/2019

9. Môn học: TH Dinh Dưỡng Tiết Chế – 2 Buổi (P.404)

Giảng viên: CN Tô Thị Hoan

Thời gian: Chiều: 11/10, 15/10/2019

9. Môn học: Chính  Trị 1  – 06 Buổi (P.404)

Giảng viên: CN Nguyễn Thị Hà

Thời gian: Chiều: 22/10, 23/10, 25/10, 29/10, 30/10, 31/10/2019

Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30.

Lưu ý:

  • Sinh viên chỉ được nghỉ 30% tổng số buổi đối với từng môn VD: Môn học 6 buổi chỉ được nghỉ 1 buổi.
  • Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất