Pin It
Thời khoá biểu lớp Văn bằng 2 Cao đẳng Điều dưỡng SĐD1201 – VB2 Bình chọn bài viết THỜI KHÓA BIỂU LỚP VĂN BẰNG 2 CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG SĐD1201 – VB2 Thời gian học: sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên chỉ được nghỉ 30% tổng số buổi đối với từng môn. VD: Môn học 10 buổi chỉ được nghỉ tối đa...

Thời khoá biểu lớp Văn bằng 2 Cao đẳng Điều dưỡng SĐD1201 – VB2


  Ngày viết : 10/10/2018 12:11          Lượt xem : 638


Bình chọn bài viết

THỜI KHÓA BIỂU LỚP VĂN BẰNG 2 CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG SĐD1201 – VB2

Thời gian học: sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30.

Lưu ý:

  • Sinh viên chỉ được nghỉ 30% tổng số buổi đối với từng môn. VD: Môn học 10 buổi chỉ được nghỉ tối đa 3 buổi.
  • Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào.

THÔNG BÁO

Đúng 9h00 ngày 01/09/2018, lớp SĐD1201 – VB2 đến Văn phòng Tuyển sinh làm thủ tục nhập học.

1. Chính trị (4 buổi):

Sáng 8/9, Chiều 8/9, Sáng 9/9, Chiều 9/9 tại Phòng F202 lầu 2 Nhà F.

Giảng viên: Cô Nguyễn Thị Hà.

2. Tin học (4 buổi):

Sáng 15/9, Chiều 15/9, Sáng 16/9, Chiều 16/9 tại Phòng F203 lầu 2 Nhà F.

Giảng viên: Cô Trần Thị Thanh Nga.

3. Giải phẫu Sinh lý (Lý thuyết – 8 buổi):

Sáng 22/9, Chiều 22/9, Sáng 23/9, Chiều 23/9, Sáng 29/9, Chiều 29/9, Sáng 30/9, Chiều 30/9 tại Phòng F203 lầu 2 Nhà F.

Giảng viên: Thầy Trần Quốc Bảo.

4. Pháp luật (4 buổi):

Sáng 6/10, Chiều 6/10, Sáng 7/10, Chiều 7/10 tại Phòng F203 lầu 2 Nhà F.

Giảng viên: Cô Phí Thị Hồng Mơ.

5. Xác suất – Thống kê Y học (4 buổi):

Sáng 13/10, Chiều 13/10, Sáng 14/10, Chiều 14/10 tại Phòng F203 lầu 2 Nhà F.

Giảng viên: Cô Trần Thị Kim Ngân.

6. Sinh học và Di truyền (4 buổi):

Sáng 20/10, Chiều 20/10, Sáng 21/10, Chiều 21/10 tại Phòng F203 lầu 2 Nhà F.

Giảng viên: Cô Trần Thị Minh Tuyến.

7. Vi sinh – Ký sinh trùng (Lý thuyết – 4 buổi):

Sáng 27/10, Chiều 27/10, Sáng 28/10, Chiều 28/10 tại Phòng F203 lầu 2 Nhà F.

Giảng viên: Cô Hoàng Thị Thanh.

8. Giáo dục thể chất (4 buổi):

Sáng 3/11, Chiều 3/11, Sáng 4/11, Chiều 4/11 tại Phòng F203 lầu 2 Nhà F.

Giảng viên: Thầy Mễ Văn Hùng.

9. Hóa học 1 (Lý thuyết – 6 buổi):

Sáng 10/11, Chiều 10/11, Sáng 17/11, Chiều 17/11, Sáng 18/11, Chiều 18/11 tại Phòng F203 lầu 2 Nhà F.

Giảng viên: Cô Trần Thị Kim Ngân.

Thông báo: Ngày 11/11/2018, Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur cơ sở TpHCM tổ chức chương trình Chương trình chào đón Tân sinh viên và Hội diễn Văn nghệ chào mừng 36 năm ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11.

Kính mời sinh viên các lớp Chính quy, Liên thông và Văn bằng 2 các khóa đến tham dự.

10. Giáo dục Quốc phòng – An ninh (4 buổi):

Sáng 24/11, Chiều 24/11, Sáng 25/11, Chiều 25/11 tại Phòng F203 lầu 2 Nhà F.

Giảng viên: Thầy Mễ Văn Hùng.

11. Thực hành Vi sinh – Ký sinh trùng (4 buổi):

Sáng 1/12, Chiều 1/12, Sáng 2/12, Chiều 2/12 tại Phòng F202 lầu 2 Nhà F.

Lớp SĐD1201 – VB2 học Ca 2: Sáng học từ 09h30 đến 11h00, Chiều học từ 15h30 đến 17h00.

Giảng viên: Cô Mai Thị Bích Chi và Thầy Đặng Nam Anh.

12. Hóa sinh (Lý thuyết – 8 buổi):

Sáng 8/12, Chiều 8/12, Sáng 9/12, Chiều 9/12, Sáng 15/12, Chiều 15/12, Sáng 16/12, Chiều 16/12 tại Phòng F203 lầu 2 Nhà F.

Giảng viên: Cô Trần Thị Minh Tuyến.

13. Tiếng Anh chuyên ngành (6 buổi):

Sáng 22/12, Chiều 22/12, Sáng 23/12, Chiều 23/12, Sáng 29/12, Chiều 29/12 tại Phòng G101 lầu 1 Nhà G.

Giảng viên: Thầy Đặng Nam Anh và Thầy Bùi Đức Trí.

14. Thực hành Hóa học 1 (2 buổi):

Sáng 30/12, Chiều 30/12/2018 tại Phòng F202 lầu 2 Nhà F.

Lớp SĐD1201 – VB2 học Ca 2: Sáng học từ 09h30 đến 11h00, Chiều học từ 15h30 đến 17h00.

Giảng viên: Cô Trần Thị Kim Ngân.

15. Thực hành Giải phẫu Sinh lý (4 buổi):

Sáng 5/1, Chiều 5/1, Sáng 6/1, Chiều 6/1/2019 tại Phòng F201 lầu 2 Nhà F.

Giảng viên: Thầy Chu Hòa Sơn.

16. Vật lý đại cương – Lý sinh (8 buổi):

Sáng 12/1, Chiều 12/1, Sáng 13/1, Chiều 13/1, Sáng 19/1, Chiều 19/1, Sáng 20/1, Chiều 20/1/2019 tại Phòng G101 lầu 1 Nhà G.

Giảng viên: Cô Thị Điều.

17. Y Đức (4 buổi):

Sáng 26/1, Chiều 26/1, Sáng 27/1, Chiều 27/1/2019 tại Phòng G101 lầu 1 Nhà G.

Giảng viên: Thầy Nguyễn Lê Hải Dương.

LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN

Sinh viên hệ Liên thông, Văn bằng 2, Chuyển đổi Văn bằng 2 được nghỉ từ ngày 28/01/2019 đến hết ngày 15/02/2019 (tức từ ngày 23/12 năm Mậu Tuất đến hết ngày 11/01 năm Kỷ Hợi).

18. Sức khỏe – Nâng cao sức khỏe và Hành vi con người (4 buổi):

Sáng 16/2, Chiều 16/2, Sáng 17/2, Chiều 17/2/2019 tại Phòng F203 lầu 2 Nhà F.

Giảng viên: Thầy Hồ Hữu Hòa.

19. Điều dưỡng cơ sở 1 (Lý thuyết – 8 buổi):

Sáng 23/2, Chiều 23/2, Sáng 24/2, Chiều 24/2, Sáng 2/3, Chiều 2/3, Sáng 3/3, Chiều 3/3/2019 tại Phòng F203 lầu 2 Nhà F.

Giảng viên: Thầy Hồ Hữu Hòa.

20. Pháp luật và Tổ chức Y tế (4 buổi):

Sáng 9/3, Chiều 9/3, Sáng 10/3, Chiều 10/3/2019 tại Phòng F203 lầu 2 Nhà F.

Giảng viên: Thầy Nguyễn Lê Hải Dương.

LỊCH HỌC BỔ SUNG

– Xác suất – Thống kê Y học (6 buổi): Học cùng K13

Sáng 16/3, Chiều 16/3, Sáng 17/3, Chiều 17/3, Sáng 23/3, Chiều 23/3/2019 tại Phòng F203 lầu 2 Nhà F.

Giảng viên: Thầy Nguyễn Văn Tùng.

– Sinh học và Di truyền (2 buổi):

Sáng 24/3, Chiều 24/3/2019 tại Phòng F203 lầu 2 Nhà F.

Giảng viên: Cô Trần Thị Minh Tuyến.

– Giải phẫu Sinh lý (Lý thuyết – 2 buổi):

Sáng 30/3, Chiều 30/3/2019 tại Phòng A404 lầu 4 Nhà A số 189 Kinh Dương Vương.

Giảng viên: Thầy Chu Hòa Sơn.

– Vi sinh – Ký sinh trùng (Lý thuyết – 2 buổi):

Sáng 31/3, Chiều 31/3/2019 tại Phòng B402 lầu 4 Nhà B số 189 Kinh Dương Vương.

Giảng viên: Cô Trần Thị Minh Tuyến.

– Kiểm tra bổ sung các môn Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng – An ninh, Tin học:

14h00 Chiều 31/3/2019 tại Phòng B403 lầu 4 Nhà B số 189 Kinh Dương Vương.

Thông báo: Ngày 24/03/2019, Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur cơ sở TpHCM tổ chức chương trình Chương trình Ngày hội Đoàn viên – “Sức trẻ Pasteur” lần thứ 2 chào mừng 88 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26/3/1931 – 26/3/2019.

Kính mời sinh viên các lớp Chính quy, Liên thông và Văn bằng 2 các khóa đến tham dự.

LỊCH THI HỌC KỲ I LẦN 1

Ngày 06/04/2019: 8h00 – 9h30 thi môn Sinh học và Di truyền tại Phòng F203 lầu 2 Nhà F.

Ngày 06/04/2019: 9h30 – 11h00 thi môn Vi sinh – Ký sinh trùng tại Phòng F203 lầu 2 Nhà F.

Ngày 06/04/2019: 14h00 – 15h30 thi môn Vật lý đại cương – Lý sinh tại Phòng F203 lầu 2 Nhà F.

Ngày 06/04/2019: 15h30 – 17h00 thi môn Giáo dục Quốc phòng – An ninh tại Phòng F203 lầu 2 Nhà F.

Ngày 07/04/2019: 8h00 – 9h30 thi môn Giáo dục thể chất tại Phòng F203 lầu 2 Nhà F.

Ngày 07/04/2019: 9h30 – 11h00 thi môn Giải phẫu Sinh lý tại Phòng F203 lầu 2 Nhà F.

Ngày 07/04/2019: 14h00 – 15h30 thi môn Xác suất thống kê Y học tại Phòng F203 lầu 2 Nhà F.

Ngày 07/04/2019: 15h30 – 17h00 thi môn Tin học tại Phòng F203 lầu 2 Nhà F.

LỊCH NGHỈ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

Sinh viên hệ Liên thông, Văn bằng 2, Chuyển đổi Văn bằng 2 được nghỉ 02 ngày 13/4/2019, 14/4/2019.

21. Dược lý (Lý thuyết – 8 buổi):

Sáng 20/4, Chiều 20/4, Sáng 21/4, Chiều 21/4, Sáng 1/6, Chiều 1/6, Sáng 2/6, Chiều 2/6/2019 tại Phòng F203 lầu 2 Nhà F.

Giảng viên: Thầy Đặng Nam Anh.

LỊCH NGHỈ KỶ NIỆM GIẢI PHÓNG MIỀN NAM 30/4 VÀ QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1/5

Sinh viên hệ Liên thông, Văn bằng 2, Chuyển đổi Văn bằng 2 được nghỉ 03 ngày 27/4/2019, 28/4/2019, 4/5/2019.

22. Thực hành Điều dưỡng cơ sở 1 (2 buổi – 4 ca):

Sáng 5/5, Chiều 5/5/2019 tại Phòng F201 lầu 2 Nhà F.

Giảng viên: Thầy Hồ Hữu Hòa.

23. Dịch tễ và các bệnh truyền nhiễm (4 buổi):

Sáng 11/5, Chiều 11/5, Sáng 12/5, Chiều 12/5/2019 tại Phòng F203 lầu 2 Nhà F.

Giảng viên: Thầy Nguyễn Lê Hải Dương.

24. Bệnh học (8 buổi):

Sáng 18/5, Chiều 18/5, Sáng 19/5, Chiều 19/5, Sáng 25/5, Chiều 25/5, Sáng 26/5, Chiều 26/5/2019 tại Phòng F203 lầu 2 Nhà F.

Giảng viên: Thầy Nguyễn Hữu Văn.

25. Dinh dưỡng – Tiết chế (Lý thuyết – 4 buổi):

Sáng 8/6, Chiều 8/6, Sáng 9/6, Chiều 9/6/2019 tại Phòng F203 lầu 2 Nhà F.

Giảng viên: Thầy Hồ Hữu Hòa.

LỊCH HỌC BỔ SUNG

– Hóa học (6 buổi): Học cùng K13

Sáng 1/6, Chiều 1/6, Sáng 2/6, Chiều 2/6, Sáng 15/6, Chiều 15/6/2019 tại Phòng F203 lầu 2 Nhà F.

Giảng viên: Cô Trần Thị Kim Ngân.

– Thực hành Hóa học (1 buổi – 2 ca):

Chiều 16/6/2019 tại Phòng F202 lầu 2 Nhà F.

Giảng viên: Cô Trần Thị Kim Ngân.

– Chính trị (4 buổi): học cùng lớp tối:

Tối 3/6, 4/6, 5/6, 6/6/2019 tại Phòng G101 lầu 1 Nhà G.

Giảng viên: Thầy Phan Văn Thành.

– Pháp luật (4 buổi): học cùng lớp tối:

Tối 10/6, 11/6, 12/6, 13/6/2019 tại Phòng G101 lầu 1 Nhà G.

Giảng viên: Thầy Phan Văn Thành.

– Hóa sinh (3 buổi): học cùng lớp chính quy:

Sáng 7/6, Sáng 10/6, Sáng 11/6/2019 hoặc Chiều 7/6, Chiều 10/6, Chiều 11/6/2019 tại Phòng F203 lầu 2 Nhà F.

Giảng viên: Cô Trần Thị Minh Tuyến.

– Kiểm tra bổ sung các môn:

08h00 Sáng 15/6/2019 tại Phòng G101 lầu 1 Nhà G.

LỊCH THI HỌC KỲ I LẦN 1 (TIẾP)

Ngày 22/06/2019: 8h00 – 9h00 thi môn Hóa học tại Phòng F303 lầu 3 Nhà F.

Ngày 22/06/2019: 9h00 – 10h00 thi môn Tiếng Anh CB2 & chuyên ngành tại Phòng F303 lầu 3 Nhà F.

Ngày 22/06/2019: 10h00 – 11h00 thi môn Hóa sinh tại Phòng F303 lầu 3 Nhà F.

Ngày 22/06/2019: 14h00 – 15h00 thi môn Pháp luật tại Phòng F303 lầu 3 Nhà F.

Ngày 22/06/2019: 15h00 – 16h00 thi môn Y đức tại Phòng F303 lầu 3 Nhà F.

Ngày 23/06/2019: 8h00 – 9h00 thi môn Dịch tễ và các bệnh truyền nhiễm tại Phòng F303 lầu 3 Nhà F.

Ngày 23/06/2019: 9h00 – 10h00 thi môn Dinh dưỡng – Tiết chế tại Phòng F303 lầu 3 Nhà F.

Ngày 23/06/2019: 10h00 – 11h00 thi môn Sức khỏe – Môi trường và Vệ sinh tại Phòng F303 lầu 3 Nhà F.

Ngày 23/06/2019: 14h00 – 15h00 thi môn Chính trị tại Phòng F303 lầu 3 Nhà F.

Ngày 23/06/2019: 15h00 – 16h00 thi môn Pháp luật và Tổ chức Y tế tại Phòng F303 lầu 3 Nhà F.


Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất