Pin It
Thời khoá biểu lớp Văn bằng 2 Cao đẳng Điều dưỡng SĐD1201 – VB2 Thời khoá biểu lớp Văn bằng 2 Cao đẳng Điều dưỡng SĐD1201 – VB2Bình chọn bài viết THỜI KHÓA BIỂU LỚP VĂN BẰNG 2 CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG SĐD1201 – VB2 Thời gian học: sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên chỉ được nghỉ 30% tổng số buổi đối...

Thời khoá biểu lớp Văn bằng 2 Cao đẳng Điều dưỡng SĐD1201 – VB2


  Ngày viết : 10/10/2018 12:11          Lượt xem : 141


Thời khoá biểu lớp Văn bằng 2 Cao đẳng Điều dưỡng SĐD1201 – VB2
Bình chọn bài viết

THỜI KHÓA BIỂU LỚP VĂN BẰNG 2 CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG SĐD1201 – VB2

Thời gian học: sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30.

Lưu ý:

  • Sinh viên chỉ được nghỉ 30% tổng số buổi đối với từng môn. VD: Môn học 10 buổi chỉ được nghỉ tối đa 3 buổi.
  • Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào.

THÔNG BÁO

Đúng 9h00 ngày 01/09/2018, lớp SĐD1201 – VB2 đến Văn phòng Tuyển sinh làm thủ tục nhập học.

I. HỌC KỲ I:

1. Chính trị (4 buổi):

Sáng 8/9, Chiều 8/9, Sáng 9/9, Chiều 9/9 tại Phòng F202 lầu 2 Nhà F.

Giảng viên: Cô Nguyễn Thị Hà.

2. Tin học (4 buổi):

Sáng 15/9, Chiều 15/9, Sáng 16/9, Chiều 16/9 tại Phòng F203 lầu 2 Nhà F.

Giảng viên: Cô Trần Thị Thanh Nga.

3. Giải phẫu Sinh lý (Lý thuyết – 8 buổi):

Sáng 22/9, Chiều 22/9, Sáng 23/9, Chiều 23/9, Sáng 29/9, Chiều 29/9, Sáng 30/9, Chiều 30/9 tại Phòng F203 lầu 2 Nhà F.

Giảng viên: Thầy Trần Quốc Bảo.

4. Pháp luật (4 buổi):

Sáng 6/10, Chiều 6/10, Sáng 7/10, Chiều 7/10 tại Phòng F203 lầu 2 Nhà F.

Giảng viên: Cô Phí Thị Hồng Mơ.

5. Xác suất – Thống kê Y học (4 buổi):

Sáng 13/10, Chiều 13/10, Sáng 14/10, Chiều 14/10 tại Phòng F203 lầu 2 Nhà F.

Giảng viên: Cô Trần Thị Kim Ngân.

6. Sinh học và Di truyền (4 buổi):

Sáng 20/10, Chiều 20/10, Sáng 21/10, Chiều 21/10 tại Phòng F203 lầu 2 Nhà F.

Giảng viên: Cô Trần Thị Minh Tuyến.

7. Vi sinh – Ký sinh trùng (Lý thuyết – 4 buổi):

Sáng 27/10, Chiều 27/10, Sáng 28/10, Chiều 28/10 tại Phòng F203 lầu 2 Nhà F.

Giảng viên: Cô Hoàng Thị Thanh.

8. Giáo dục thể chất (4 buổi):

Sáng 3/11, Chiều 3/11, Sáng 4/11, Chiều 4/11 tại Phòng F203 lầu 2 Nhà F.

Giảng viên: Thầy Mễ Văn Hùng.

9. Hóa học 1 (Lý thuyết – 6 buổi):

Sáng 10/11, Chiều 10/11, Sáng 17/11, Chiều 17/11, Sáng 18/11, Chiều 18/11 tại Phòng F203 lầu 2 Nhà F.

Giảng viên: Cô Trần Thị Kim Ngân.

Thông báo: Ngày 11/11/2018, Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur cơ sở TpHCM tổ chức chương trình Chương trình chào đón Tân sinh viên và Hội diễn Văn nghệ chào mừng 36 năm ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11.

Kính mời sinh viên các lớp Chính quy, Liên thông và Văn bằng 2 các khóa đến tham dự.

10. Giáo dục Quốc phòng – An ninh (4 buổi):

Sáng 24/11, Chiều 24/11, Sáng 25/11, Chiều 25/11 tại Phòng F203 lầu 2 Nhà F.

Giảng viên: Thầy Mễ Văn Hùng.

11. Thực hành Vi sinh – Ký sinh trùng (4 buổi):

Sáng 1/12, Chiều 1/12, Sáng 2/12, Chiều 2/12 tại Phòng F202 lầu 2 Nhà F.

Lớp SĐD1201 – VB2 học Ca 2: Sáng học từ 09h30 đến 11h00, Chiều học từ 15h30 đến 17h00.

Giảng viên: Cô Mai Thị Bích Chi và Thầy Đặng Nam Anh.

12. Hóa sinh (Lý thuyết – 8 buổi):

Sáng 8/12, Chiều 8/12, Sáng 9/12, Chiều 9/12, Sáng 15/12, Chiều 15/12, Sáng 16/12, Chiều 16/12 tại Phòng F203 lầu 2 Nhà F.

Giảng viên: Cô Trần Thị Minh Tuyến.

13. Tiếng Anh chuyên ngành (6 buổi):

Sáng 22/12, Chiều 22/12, Sáng 23/12, Chiều 23/12, Sáng 29/12, Chiều 29/12 tại Phòng G101 lầu 1 Nhà G.

Giảng viên: Thầy Đặng Nam Anh.

14. Thực hành Hóa học 1 (2 buổi):

Sáng 30/12, Chiều 30/12/2018 tại Phòng F202 lầu 2 Nhà F.

Lớp SĐD1201 – VB2 học Ca 2: Sáng học từ 09h30 đến 11h00, Chiều học từ 15h30 đến 17h00.

Giảng viên: Cô Trần Thị Kim Ngân.

15. Thực hành Giải phẫu Sinh lý (4 buổi):

Sáng 5/1, Chiều 5/1, Sáng 6/1, Chiều 6/1/2019 tại Phòng F201 lầu 2 Nhà F.

Lớp SĐD1201 – VB2 học Ca 2: Sáng học từ 09h30 đến 11h00, Chiều học từ 15h30 đến 17h00.

Giảng viên: Thầy Chu Hòa Sơn.


Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất