Thời khoá biểu lớp Y Học Cổ Truyền – TCT16H4 4.0 01 TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP Y HỌC CỔ TRUYỀN TCT16H4 Thời gian học: Buổi sáng: từ 8h – 11h30 Buổi chiều: từ 13h30 – 17h30   1.Môn học: Giải phẫu sinh lý – Phòng P09 Khu giảng đường. Giảng viên: Bác sĩ Nguyễn Thanh Hậu – Lê Trọng Phương....

Thời khoá biểu lớp Y Học Cổ Truyền – TCT16H4


  Ngày viết : 15/05/2018 17:37          Lượt xem : 646


TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP Y HỌC CỔ TRUYỀN TCT16H4

Thời gian học:

 • Buổi sáng: từ 8h – 11h30
 • Buổi chiều: từ 13h30 – 17h30

 

1.Môn học: Giải phẫu sinh lý – Phòng P09 Khu giảng đường.

 • Giảng viên: Bác sĩ Nguyễn Thanh Hậu – Lê Trọng Phương.

Thời gian: từ 08h00 – 17h30 ngày 19/08, 20/08, 26/08, 27/08, 09/09, 10/09/2017.

2.Môn học: Chính trị 1 – Phòng P09 Khu giảng đường.

 • Giảng viên: Tiến sĩ Trần Ngọc Hạnh.

Thời gian: từ 08h00 – 17h30 ngày 26/8, 27/8, 9/9, 10/9, 16/9, 17/9, 23/9, 24/9, 30/9/2017.

3.Môn học: Dược lý – Phòng P09 Khu giảng đường.

 • Giảng viên: Dược sĩ Đại học Lê Quang Huy

Thời gian: từ 08h00 – 17h30 ngày 14/10, 15/10, 29/10/2017.

4.Môn học: Điều dưỡng cơ bản – Cấp cứu ban đầu – Phòng P09 Khu giảng đường.

 • Giảng viên: Cử nhân Phạm Tất Đạt.

Thời gian: từ 08h00 – 17h30 ngày 21/10, 22/10, 5/11, 12/11,Sáng: 19/11/2017.

5.Môn học: Vi sinh – Ký sinh trùng – Phòng P09 Khu giảng đường.

 • Giảng viên: Cử nhân Tiêu Bảo Sang.

Thời gian: từ 08h00 – 17h30 ngày 28/10, 4/11, 11/11/2017.

6.Môn học: Pháp luật – Phòng P09 Khu giảng đường.

 • Giảng viên: Tiến sĩ Trần Ngọc Hạnh.

Thời gian: từ 08h00 – 17h30 ngày 19/11, 26/11, 3/12, 10/12, 17/12/2017.

7.Môn học: Thực Hành ĐDCB- CCBĐ- Phòng P26 Khu thực tập

 • Giảng viên: CN Phạm Tất Đạt.

Thời gian: Sáng- Chiều: 25/11, Sáng – Chiều 2/12, Sáng 3/12, Sáng- Chiều: 9/12, Sáng: 10/12/2017

8.Môn học: Sinh Học Di Truyền- Phòng P09 Khu giảng đường.

 • Giảng viên: PGS-Tiến Sĩ Nguyễn Tiến Thắng.

Thời gian: Sáng – Chiều: 16/12, 23/12, 30/12/2017.

9.Môn học: Tin Học – Phòng P09 Khu giảng đường.

 • Giảng viên: Thạc Sĩ  Trần Thế Bảy.

Thời gian:Chiều: 06/01, Sáng – Chiều: 13/1, 20/1, Chiều: 27/01/2018

10.Môn học: Tiếng Anh Cơ bản 1- Phòng P09 Khu giảng đường.

 • Giảng viên: Thạc Sĩ  Thị Điều.

Thời gian: Chiều 17/12, Sáng- Chiều 24/12, Sáng 7/01/2018.

11.Môn học: Hóa Sinh- Phòng P09 Khu giảng đường.

 • Giảng viên: PGS-Tiến sĩ  Nguyễn Tiến Thắng.

Thời gian: Sáng – Chiều: 14/01, 21/01, 04/02/2018

12.Môn học: Dinh dưỡng tiết chế- Phòng P09 Khu giảng đường.

 • Giảng viên: CN Tô Thị Hoan.

Thời gian: Sáng 27/01,Sáng-Chiều : 28/01/2018

12.Môn học: Kỹ Năng Giao Tiếp – Phòng P09 Khu giảng đường.

 • Giảng viên: CN Nguyễn Lê Hải Dương

Thời gian: Sáng – Chiều: 03/03, 04/03, 10/03/2018

13.Môn học: Truyền Thông Giáo Dục Sức Khỏe- Phòng P501 Khu giảng đường.

 • Giảng viên: CN Nguyễn Lê Hải Dương

Thời gian: Sáng – Chiều: 11/03, Sáng:17/03, Sáng- Chiều: 24/03, Sáng:25/03/2018

14.Môn học: Chính Trị 2- Phòng P501 Khu giảng đường B

Giảng viên: Tiến sĩ Trần Ngọc Hạnh.

Thời gian: Sáng – Chiều: 31/03, 1/4/2018

15. Môn học: Bệnh Học- Phòng P401 Khu giảng đường B.

 • Giảng viên: BSCKI Ngoại Khoa- Nguyễn Hữu Văn

Thời gian: Sáng- Chiều: 07/04, Sáng: 08/04, Sáng-chiều: 14/04, Sáng-chiều: 21/04, Sáng: 22/4/2018

16. Môn học: Tổ Chức Quản Lý Y Tế – Phòng P504 Khu giảng đường B.

 • Giảng viên: BSCKI – Nguyễn Bùi Văn Hiền

Thời gian: Sáng: 12/05, 19/05, 26/05, 02/06/2018

17. Môn học: Vệ Sinh Phòng Bệnh – Phòng P504 Khu giảng đường B.

 • Giảng viên: CN YTCC – Nguyễn Lê Hải Dương

Thời gian: Chiều: 12/05, Sáng-chiều: 13/05, Chiều: 19/05, Sáng-chiều: 20/05/2018

18. Môn học: GDQP-AN – Phòng P504 Khu giảng đường B.

 • Giảng viên: Thạc sĩ – Nguyễn Hoàng Minh

Thời gian: Sáng-chiều: 27/05, Chiều: 02/06/2018

19.Môn học: Y học cổ truyền

Giảng viện: Bs- Nguyễn Thanh Hậu

Thời gian: Sáng-Chiều: 21/07; 22/07
Sáng: 28/07; 29/07

20.Môn Học: Đông dược thừa kế

Giảng viên: BS- Nguyễn Thanh Hậu

Thời gian: Chiều: 28/07; 29/07

Sáng-Chiều: 04/08; 05/08

21.Môn học: Bài thuốc cổ phương 

Giảng viên: Đỗ Kim Thảo – Bác sĩ 

Thời gian: Sáng-Chiều: 18/08;25/08;26/08

Lịch Bổ Sung: Môn Học: Bệnh học và điều trị 
                        Thời gian: Ngày: 26/08; 01/09

23.Môn học: Bào Chế Đông Dược

Giảng viên: Thầy Kiên

Thời gian: Sáng- Chiều : 15/09, 16/09

24.Môn học: Châm Cứu

Thời gian: Sáng- Chiều : 22/09, 23/09

Giảng viên: BS- Nguyễn Thanh Hậu

25.Môn học: Bệnh học và Điều trị I

Thời gian: Sáng- Chiều: 29/09, 30/09

Giảng viên: BS- Nguyễn Thanh Hậu

26.Môn học: TH GPSL

Giảng viên: Bác Sĩ Dương Trường Giang

Thời gian: Sáng- Chiều : 27/10, 28/10

(Chú ý: Phòng học sẽ được thông báo trên bảng tin bên ngoài phòng đào tạo Khu B) 


Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất