Pin It
Thời khóa biểu lớp Y sĩ ( Học T7&CN) YS16HCM04 Thời khóa biểu lớp Y sĩ ( Học T7&CN) YS16HCM045 (100%) 1 vote Thời khóa biểu lớp Y sĩ ( Học T7&CN) YS16HCM04 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào 1. Thực...

Thời khóa biểu lớp Y sĩ ( Học T7&CN) YS16HCM04


  Ngày viết : 22/05/2018 10:44          Lượt xem : 101


Thời khóa biểu lớp Y sĩ ( Học T7&CN) YS16HCM04
5 (100%) 1 vote

Thời khóa biểu lớp Y sĩ ( Học T7&CN) YS16HCM04

Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30.

Lưu ý: Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào

1. Thực hành Điều dưỡng cơ bản – Phòng X11

  • Sáng 09/06, Chiều 09/06 – Sáng 10/06, Chiều 10/06/2018

Thực tập cơ sở: Sáng 16/6, Chiều 16/6,Sáng 17/6, Chiều 17/6/2018

Hoàn thiện sổ thực tập cơ sở: Sáng 30/06, Chiều 30/06, Sáng 01/07, Chiều 01/07

Nộp sổ báo cáo thực tập: Sáng 07/7, Chiều 07/7, Sáng 08/7, Chiều 08/7  

2. Thực hành Điều dưỡng cơ bản cấp cứu ban đầu – X10

Sáng 14/7, Chiều 14/7, Sáng 15/7, Chiều 15/7

3. Bệnh chuyên khoa – HT8

Sáng 21/7, Chiều 21/7, Sáng 22/7, Chiều 22/7, Sáng 28/7, Chiều 28/7,Sáng 29/7, Chiều 29/7/2018

4. Phục hồi chức năng – HT11

Sáng 11/8, Chiều 11/8, Sáng 12/8, Chiều 12/8

5. Ngoại ngữ (Tiếng Anh chuyên ngành ) chuyển sang Phục hồi chức năng- X11 

Sáng 18/8, Chiều 18/8, Sáng 19/8, Chiều 19/8/2018


Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất