Pin It
Thời khóa biểu lớp Y sĩ Y học cổ truyền CT16HCM – CĐVB2 Thời khóa biểu lớp Y sĩ Y học cổ truyền CT16HCM – CĐVB25 (100%) 1 vote Thời khóa biểu lớp Y sĩ Y học cổ truyền CT16HCM-CĐVB2 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ...

Thời khóa biểu lớp Y sĩ Y học cổ truyền CT16HCM – CĐVB2


  Ngày viết : 22/05/2018 10:36          Lượt xem : 94


Thời khóa biểu lớp Y sĩ Y học cổ truyền CT16HCM – CĐVB2
5 (100%) 1 vote

Thời khóa biểu lớp Y sĩ Y học cổ truyền CT16HCM-CĐVB2

Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30.

Lưu ý: Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào

1. Thực hành Châm Cứu – Phòng X6

  • Sáng 10/06; Chiều 10/06/2018

Thực tập cơ sở: Sáng 16/6, Chiều 16/6,Sáng 17/6, Chiều 17/6/2018

Hoàn thiện sổ thực tập cơ sở: Sáng 30/06, Chiều 30/06, Sáng 01/07, Chiều 01/07

Nộp sổ báo cáo thực tập: Sáng 07/7, Chiều 07/7, Sáng 07/7, Chiều 08/7

2.Thực Hành Châm cứu – X6

Sáng 15/7, Chiều 15/7/2018

3. Bài Thuốc Cổ Phương – HT11

Sáng 21/7, Chiều 21/7, Sáng 22/7, Sáng 28/7, Chiều 28/7,Sáng 29/7(kiểm tra)

Lưu ý : Chiều 22/7, Chiều 29/7 Nghỉ

4. Bệnh học YHCT& Điều trị I – HT6

Sáng 4/8, Chiều 4/8, Sáng 5/8, Chiều 5/8 , Sáng 11/8, Chiều 11/8, Sáng 12/8, Chiều 12/8/2018

5. Bệnh học YHCT& Điều trị II – HT6

Sáng 18/8, Chiều 18/8, Sáng 19/8, Chiều 19/8, Sáng 25/8, Chiều 25/8, Sáng 26/8, Chiều 26/8/2018


Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất