Thời khóa biểu

Lịch học lớp Nha khoa (Học T7&CN) NK16HCM04

Thời khóa biểu lớp TRUNG CẤP KỸ THUẬT PHỤC HÌNH RĂNG NK16HCM04 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên chỉ được nghỉ 30% tổng số buổi đối với từng môn Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào 1. Bệnh lý răng miện...

Lịch học lớp Kỹ thuật Hình ảnh Y học (Học T7&CN): HA16HCM-CĐVB2

Thời khóa biểu lớp Dược Sĩ: HA16HCM - CĐVB2 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên chỉ được nghỉ 30% tổng số buổi đối với từng môn Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào 1. Kỹ thuật X - Quang thông thường 2,3 ...

Lịch học lớp Kỹ thuật Hình ảnh Y học (Học T7&CN): HA16HCM-VB2

Thời khóa biểu lớp Dược Sĩ: HA16HCM - VB2 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên chỉ được nghỉ 30% tổng số buổi đối với từng môn Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào 1. Kỹ thuật X - Quang thông thường 2,3 ...

Thời khóa biểu lớp Điều Dưỡng Đa Khoa ( Học T7&CN) ĐD16HCM-VB2

Thời khóa biểu lớp Điều Dưỡng Đa Khoa ( Học T7&CN) ĐD16HCM-VB2 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào 1. Chăm sóc người bệnh ngoại khóa - Phòng X10 Sáng 02/06, Chiều 02/06 - Sáng ...

Thời khóa biểu lớp Điều Dưỡng Đa Khoa ( Học T7&CN) ĐD16HCM04

Thời khóa biểu lớp Điều Dưỡng Đa Khoa ( Học T7&CN) ĐD16HCM04 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào 1. Chăm sóc người bệnh ngoại khóa - Phòng X10 Sáng 02/06, Chiều 02/06 - Sáng 03...

Thời khóa biểu lớp Y sĩ ( Học T7&CN) YS16HCM – VB2

Thời khóa biểu lớp Y sĩ ( Học T7&CN) YS16HCM - VB2 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào 1. Thực hành Điều dưỡng cơ bản - Phòng X11 Sáng 09/06, Chiều 09/06 - Sáng 10/06, Chiều 10...

Thời khóa biểu lớp Y sĩ ( Học T7&CN) YS16HCM04

Thời khóa biểu lớp Y sĩ ( Học T7&CN) YS16HCM04 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào 1. Thực hành Điều dưỡng cơ bản - Phòng X11 Sáng 09/06, Chiều 09/06 - Sáng 10/06, Chiều 10/06/...

Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất