Thời khóa biểu

Lịch học lớp Trung cấp Xét Nghiệm (Học T7&CN): XN15HCM04

LỊCH HỌC KHÓA 15 TẠI TPHCM THỜI KHÓA BIỂU LỚP TRUNG CẤP XÉT NGHIỆM (Học T7&CN): XN15HCM04 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. 1. Pháp Luật Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h30 Sáng 20/05, Chiều 20/05, Sáng 21/05, Chiều 21/05/2017...

Lịch học lớp Trung cấp Y sĩ Y Học Cổ Truyền (Học T7&CN): CT15HCM02 – VB2

1. Kỹ Năng Giao Tiếp - Truyền Thông Giáo Dục Sức Khỏe Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h30 Sáng 04/06, Chiều 04/06, Sáng 10/06, Chiều 10/06, Sáng 11/06, Chiều 11/06/2017. Học sinh đã học môn Kỹ Năng Giao Tiếp - Truyền Thông Giáo Dục Sức Khỏe  (02 đơn vị học trình) ở cá...

Lịch học lớp Trung cấp Dược (Học T7&CN): DS15HCM02-04

THỜI KHÓA BIỂU LỚP TRUNG CẤP DƯỢC (Học T7&CN): DS15HCM02 - 04 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên chỉ được nghỉ 30% tổng số buổi đối với từng môn Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào 1. Pháp Luật Thờ...

Lịch học lớp Trung cấp Dược (Học T7&CN): DS15HCM02-VB2

THỜI KHÓA BIỂU LỚP TRUNG CẤP DƯỢC (Học T7&CN): DS15HCM02 - VB2 1. Pháp Luật Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h30 Sáng 20/05, Chiều 20/05, Sáng 21/05, Chiều 21/05/2017. Học sinh đã học môn Pháp Luật  (02 đơn vị học trình) ở các trường khác thì không phải học và đ...

Lịch học lớp Trung cấp Dược (Học T7&CN): DS15HCM02-CĐVB2

THỜI KHÓA BIỂU LỚP TRUNG CẤP DƯỢC (Học T7&CN): DS15HCM02 - CĐVB2 1. Pháp Luật Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h30 Sáng 20/05, Chiều 20/05, Sáng 21/05, Chiều 21/05/2017. Học sinh đã học môn Pháp Luật  (02 đơn vị học trình) ở các trường khác thì không phải học và...

Lịch học lớp Liên thông Cao đẳng Dược (Học T7&CN): DLTHCM01.K09

THỜI KHÓA BIỂU LỚP LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG DƯỢC: DLTHCM01.K09 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. 1. Vi Sinh, Ký Sinh Sáng 21/05, Chiều 21/05, Sáng 27/05, Chiều 27/05, Sáng 28/05, Chiều 28/05/2017 2. Y - Đức Sáng 03/06, Chiều 03/06, Sáng 04/06, Chiều 04/06, Sán...

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC DS02.K09

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC DS02.K09 1. Pháp Luật Thời gian học: Chiều từ 13h30 – 17h30 Ngày 06/06, 07/06, 08/06, 09/06, 12/06, 13/06, 15/06, 16/06/2017. 2. Giáo dục quốc phòng - An ninh I Thời gian học: Chiều từ 13h30 – 17h30 Ngày 19/06, 21/06, 26/06, 28/06, 30/06, 10/07, 13/07...

Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất