Cao đẳng

Thời khóa biểu lớp Cao đẳng Dược học buổi SÁNG: MDS1101

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC học buổi SÁNG: MDS1101 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30 - chiều từ 13h30 đến 17h30. THÔNG BÁO TẬP TRUNG ------------- Đợt 1 -------------------------------------- Đúng 9h00 ngày 23/07/2019, Sinh viên khóa 11 tập trung tại Phòng HT7 để nghe nhà trư...

THỜI KHÓA BIỂU LỚP LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG DƯỢC MDS1201-LT( T7&CN)

THỜI KHÓA BIỂU LỚP LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG DƯỢC MDS1201-LT( T7&CN) Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. 1/ Chính trị - X2 Sáng 29/9, Chiều 29/9, Sáng 30/9, Chiều 30/9/2018. 2/ Giáo dục thể chất - X2 Sáng 06/10, Chiều 06/10, Sáng 07/10, Chiều 07/10/2018. 3/ S...

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC MDS1201- CĐVB2( T7&CN)

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC MDS1201- CĐVB2( T7&CN) Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. 1/ Chính trị - X2 Sáng 29/9, Chiều 29/9, Sáng 30/9, Chiều 30/9 2/ Giáo dục thể chất - X2 Sáng 06/10, Chiều 06/10, Sáng 07/10, Chiều 07/10 3/ Sinh học di truyền -...

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC MDS1201- VB2( T7&CN)

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC MDS1201- VB2( T7&CN) Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. 1/ Chính trị - X2 Sáng 29/9, Chiều 29/9, Sáng 30/9, Chiều 30/9 2/ Giáo dục thể chất - X2 Sáng 06/10, Chiều 06/10, Sáng 07/10, Chiều 07/10 3/ Sinh học di truyền - X...

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG XÉT NGHIỆM học buổi CHIỀU: MXN1004

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG XÉT NGHIỆM học buổi CHIỀU: MXN1004 Thời gian học: chiều từ 13h30 đến 17h30. Bài tiểu luận "Ngành Y Dược - con đường tôi chọn" Để xem bấm vào link: Đam mê ngành y và hạnh phúc khi được chạm vào ước mơ trở thành người điều dưỡng THÔNG BÁO Đúng 15h00 ngày 30/08,...

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG học buổi CHIỀU: MĐD1005

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG học buổi CHIỀU: MĐD1005 Thời gian học: chiều từ 13h30 đến 17h30. Bài tiểu luận "Ngành Y Dược - con đường tôi chọn" Để xem bấm vào link: Đam mê ngành y và hạnh phúc khi được chạm vào ước mơ trở thành người điều dưỡng THÔNG BÁO Đúng 15h00 ngày ...

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC học buổi SÁNG: MDS1008

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC học buổi SÁNG: MDS1008 Thời gian học: sáng từ 7h30 đến 11h30. Bài tiểu luận "Ngành Y Dược - con đường tôi chọn" Để xem bấm vào link: Đam mê ngành y và hạnh phúc khi được chạm vào ước mơ trở thành người điều dưỡng THÔNG BÁO Đúng 9h00 ngày 30/08, Sinh vi...

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC học buổi SÁNG: MDS1007

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC học buổi SÁNG: MDS1007 Thời gian học: sáng từ 7h30 đến 11h30. THÔNG BÁO Bài tiểu luận "Ngành Y Dược - con đường tôi chọn" Để xem bấm vào link: Đam mê ngành y và hạnh phúc khi được chạm vào ước mơ trở thành người điều dưỡng Đúng 15h00 ngày 24/08, Sinh v...

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC học buổi CHIỀU: MDS1006

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC học buổi CHIỀU: MDS1006 / Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Bài tiểu luận "Ngành Y Dược - con đường tôi chọn" Để xem bấm vào link: Đam mê ngành y và hạnh phúc khi được chạm vào ước mơ trở thành người điều dưỡng THÔNG ...

Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất