Cao đẳng

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC MDS1101-LT ( T7&CN)

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC MDS1101-LT ( T7&CN) Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. 1/ Giáo dục quốc phòng - An ninh - HT5 - Sáng 16/6, Chiều 16/6 , Sáng 17/6 , Chiều 17/6 2. Môn Sinh học di truyền – Phòng HT5 Sáng 23/6, Chiều 23/6, Sáng 24/6, Ch...

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC MDS1101-CĐVB2 ( T7&CN)

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC MDS1101- CĐVB2 ( T7&CN) Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. 1. Môn Chính trị  - Phòng HT5 Sáng 09/6, Chiều 09/6, Sáng 10/6, Chiều 10/6/2018. 2. Môn Giáo dục quốc phòng  - Phòng HT5 Sáng 16/6, Chiều 16/6 , Sáng 17/6 , Chi...

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC MDS1101-VB2 ( T7&CN)

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC MDS1101-VB2 ( T7&CN) Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. 1. Môn Chính trị  - Phòng HT5 Sáng 09/6, Chiều 09/6, Sáng 10/6, Chiều 10/6/2018. 2. Môn Giáo dục quốc phòng  - Phòng HT5 Sáng 16/6, Chiều 16/6 , Sáng 17/6 , Chiều ...

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG ĐD01.K08-CĐVB2

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG ĐD01.K08 - CĐVB2 ( T7&CN) Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30.   1.Giải Phẫu Sinh Lý 1 ( Phòng X9 tầng 1 ) Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h30 Sáng 1/10, Chiều 1/10, Sáng 2/10, Chiều 2/10...

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG ĐD01.K08

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG CHÍNH QUY ĐD01.K08 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. 1.Giải Phẫu Sinh Lý Thời gian học: Sáng từ 07h30 - 11h30 Ngày 26/9, 28/9, 30/9, 3/10, 5/10, 7/10,10/10, 12/10, 14/10/2016 2. Tin học Thời gian học: Sáng từ 07h3...

Lịch học lớp Cao Đẳng Dược (Học T7&CN): DCQHCM01-CĐVB2

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC DCQHCM01 - CĐVB2 ( T7&CN) Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. 1.Giải phẫu – Sinh lý Sáng 1/10, Chiều 1/10, Sáng 2/10, Chiều 2/10, Sáng 8/10, Chiều 8/10, Sáng 9/10, Chiều 9/10/2016 2. Chính Trị 1 Sáng 15/10, Chiều 15/10, ...

Lịch học lớp Cao Đẳng Dược (Học T7&CN): DCQHCM01-VB2

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC DCQHCM01 - VB2 ( T7&CN) Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. 1.Giải phẫu – Sinh lý Sáng 1/10, Chiều 1/10, Sáng 2/10, Chiều 2/10, Sáng 8/10, Chiều 8/10, Sáng 9/10, Chiều 9/10/2016 2. Chính Trị 1 Sáng 15/10, Chiều 15/10, Sá...

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC DS01.K08

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC DS01.K08 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. 1.Giải phẫu – Sinh lý Thời gian học: Sáng từ 07h30 - 11h30 Ngày 26/9, 28/9, 30/9, 3/10, 5/10, 7/10,10/10, 12/10, 14/10/2016 2. Tin học Thời gian học: Sáng từ 07h30 - 11h30 N...

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG MĐD0907

  THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC MĐD0907 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào 1. Điều Dưỡng Cơ Sở II - HT11 (Thời gian học 11 buổi) Buổi chiều các ngày: 25/06, 26/07,27/06,28/...

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG MĐD0906

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC MĐD0906 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào 1. Điều Dưỡng Cơ Sở II - HT11 (Thời gian học 11 buổi) Buổi sáng các ngày: 25/06, 26/07,27/06,28/07,29/06,...

Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất