Cao đẳng

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG MĐD0905

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC MĐD0907 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào 1. Điều Dưỡng Cơ Sở II - HT11 (Thời gian học 11 buổi) Buổi chiều các ngày: 25/06, 26/07,27/06,28/07,29/06...

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG MĐD0904

  THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC MĐD0904 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào 1. Điều Dưỡng Cơ Sở II - HT10 (Thời gian học 11 buổi) Buổi chiều các ngày: 25/06, 26/07,27/06,28/...

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG MĐD0903

  THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC MĐD0903 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào 1. Điều Dưỡng Cơ Sở II - HT10 (Thời gian học 11 buổi) Buổi sáng các ngày: 25/06, 26/07,27/06,28/0...

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG ĐD02.K09

  THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC ĐD02.K09 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào 1. Điều Dưỡng Cơ Sở II - HT10 (Thời gian học 11 buổi) Buổi chiều các ngày: 25/06, 26/07,27/06,28...

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC MDS0913

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC MDS0913 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào 1. Chính Trị 2 - HT8 (Thời gian học 6 buổi) Buổi sáng các ngày: 26/06,28/06,02/07,04/07,06/07,10/07/2018 ...

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC MDS0914

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC MDS0914 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào 1. Chính Trị 2 - HT2 (Thời gian học 6 buổi) Buổi chiều các ngày: 26/06,28/06,03/07,04/07,06/07,10/07 2...

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC MDS0915

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC MDS0915 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào 1. Chính Trị 2 - HT8 (Thời gian học 6 buổi) Buổi chiều các ngày: 26/06,28/06,02/07,04/07,06/07,10/07/2018...

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC MDS0904

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC MDS0904 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. 1. Chính Trị 2 - HT2 (Thời gian học 6 buổi) Buổi chiều các ngày: 26/06,28/06,03/07,04/07,06/07,10/07 2. Dược Liệu 2 - HT2 (Thời gian học 12 buổi) Buổi chiều các ngày: 25/06,27/...

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC MDS0903

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC MDS0903 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. 1. Chính Trị 2 - HT1 (Thời gian học 6 buổi) Buổi sáng các ngày: 25/06, 27/06, 29/06, 02/07, 05/07, 09/07/2018 2. Hóa Dược I - HT1 (Thời gian học 12 buổi) Buổi sáng các ngày: 03...

Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất