Thời khoá biểu CS1

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC DS01.K08

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC DS01.K08 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. 1.Giải phẫu – Sinh lý Thời gian học: Sáng từ 07h30 - 11h30 Ngày 26/9, 28/9, 30/9, 3/10, 5/10, 7/10,10/10, 12/10, 14/10/2016 2. Tin học Thời gian học: Sáng từ 07h30 - 11h30 N...

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG MĐD0907

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC MĐD0907 Thời gian học: chiều từ 13h30 đến 17h30. - Điều Dưỡng Cơ Sở II - HT11 (Thời gian học 11 buổi) Buổi chiều các ngày: 25/06, 26/07,27/06,28/07,29/06,02/07,03/07,04/07,05/07,06/07,09/07/2018 - TH Điều Dưỡng Cơ Sở II - X6 (Thời gian học 6 buổi) ...

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG MĐD0906

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC MĐD0906 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. - Điều Dưỡng Cơ Sở II - HT11 (Thời gian học 11 buổi) Buổi sáng các ngày: 25/06, 26/07,27/06,28/07,29/06,02/07,03/07,04/07,05/07,06/07,09/07/2018 - TH Điều Dưỡng Cơ Sở II - X6 ...

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG MĐD0905

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC MĐD0905 Thời gian học:  chiều từ 13h30 đến 17h30. - Điều Dưỡng Cơ Sở II - HT11 (Thời gian học 11 buổi) Buổi chiều các ngày: 25/06, 26/07, 27/06, 28/07, 29/06, 02/07, 03/07, 04/07,05/07,06/07,09/07/2018 - TH Điều Dưỡng Cơ Sở II - X6 (Thời gian học 6 ...

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG MĐD0904

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC MĐD0904 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. -  Điều Dưỡng Cơ Sở II - HT10 (Thời gian học 11 buổi) Buổi chiều các ngày: 25/06, 26/07,27/06,28/07,29/06,02/07,03/07,04/07,05/07,09/07/2018 -  TH Điều Dưỡng Cơ Sở II - X10 (T...

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG MĐD0903

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC MĐD0903 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. - Điều Dưỡng Cơ Sở II - HT10 (Thời gian học 11 buổi) Buổi sáng các ngày: 25/06, 26/07,27/06,28/07,29/06,02/07,03/07,04/07,05/07,09/07/2018 - TH Điều Dưỡng Cơ Sở II - X10 (Thời...

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG ĐD02.K09

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC ĐD02.K09 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. -  Điều Dưỡng Cơ Sở II - HT10 (Thời gian học 11 buổi) Buổi chiều các ngày: 25/06, 26/07,27/06,28/07,29/06,02/07,03/07,04/07,05/07,09/07/2018 -  TH Điều Dưỡng Cơ Sở II - X10 (...

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG ĐD01.K09

Quản Lý điều dưỡng: NGUYỄN THỊ LINH - X12 Sáng: 14/11, 15/11, 16/11, 19/11, 20/11, 21/11, 22/11, 23/11/2018 Chăm sóc người bệnh cao tuổi: Thầy hòa - X6  Sáng: 26/11, 27/11, 30/11, 03/12, 04/12, 05/12, 06/12, 07/12 Đề cương ôn thi học kỳ II khóa 09: https://drive.google.com/drive/folders/1G...

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC MDS0913

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC MDS0913 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. - Chính Trị 2 - HT8 (Thời gian học 6 buổi) Buổi sáng các ngày: 26/06,28/06,02/07,04/07,06/07,10/07/2018 - Toán Xác Suất thống kê - HT8 (Thời gian học 9 buổi) Buổi sáng các ng...

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC MDS0914

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC MDS0914 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. - Chính Trị 2 - HT2 (Thời gian học 6 buổi) Buổi chiều các ngày: 26/06,28/06,03/07,04/07,06/07,10/07 - Dược Liệu 2 - HT2 (Thời gian học 12 buổi) Buổi chiều các ngày: 25/06,27/...

Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất