Thời khoá biểu CS1

Lịch học lớp Liên thông Cao đẳng Dược (Học T7&CN): MDS0902 – LT

THỜI KHÓA BIỂU LỚP LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG DƯỢC (Học T7&CN): MDS0902 – LT 1. Hóa sinh - Phòng HT12 - Sáng 02/6, Chiều 02/6, Sáng 03/6, Chiều 03/6, Sáng 09/6, Chiều 09/6,Sáng 10/6, Chiều 10/6 - Sáng 16/6, Chiều 16/6,Sáng 17/6, Chiều 17/6: Nhận điểm thành phần, đăng kí kiểm tra bổ sung K...

Lịch học lớp Cao Đẳng Dược (Học T7&CN): MDS0904 – CĐVB2

LỊCH HỌC LỚP CHUYỂN ĐỔI VĂN BẰNG 2 CAO ĐẲNG DƯỢC (Học T7&CN): MDS0904 – CĐVB2 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. 1.Môn học: Sinh học và di truyền - Sáng 10/12, Chiều 10/12, Sáng 16/12, Chiều 16/12, Sáng 17/12, Chiều 17/12/2017. 2.Môn học: Chính Trị 1 -...

Lịch học lớp Cao Đẳng Dược (Học T7&CN): MDS0904 – VB2

LỊCH HỌC LỚP VĂN BẰNG 2 CAO ĐẲNG DƯỢC (Học T7&CN): MDS0904 – VB2 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. 1.Môn học: Sinh học và di truyền - Sáng 10/12, Chiều 10/12, Sáng 16/12, Chiều 16/12, Sáng 17/12, Chiều 17/12/2017. 2.Môn học: Chính Trị 1 - Sáng 23/12, ...

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC MDS1001-CĐVB2 ( T7&CN)

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC MDS1001-CĐB2 ( T7&CN) Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. 1. Môn học: Sinh học và Di truyền - Sáng 28/01, Chiều 28/01, Sáng 03/02, Chiều 03/02, Sáng 04/02, Chiều 04/02/2018. 2. Môn học: Tin học - Sáng 10/02, Chiều 10/02,...

Lịch học lớp Cao Đẳng Dược (Học T7&CN): MDS0903– CĐVB2

LỊCH HỌC LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC (HỌC T7&CN): MDS0903– CĐVB2 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. 1. Môn học: Y Đức Sáng 16/09, Chiều 16/09, Sáng 17/09, Chiều 17/09, Sáng 23/09, Chiều 23/09/2017 2. Môn Giải Phẫu Sinh Lý - Sáng 24/09, Chiều 24/09, Sáng 30/09, C...

Lịch học lớp Cao Đẳng Dược (Học T7&CN): MDS0903– VB2

LỊCH HỌC LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC (HỌC T7&CN): MDS0903– VB2 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. 1. Môn học: Y Đức Sáng 16/09, Chiều 16/09, Sáng 17/09, Chiều 17/09, Sáng 23/09, Chiều 23/09/2017 2. Môn Giải Phẫu Sinh Lý - Sáng 24/09, Chiều 24/09, Sáng 30/09, Chi...

Lịch học lớp Cao Đẳng Dược (Học T7&CN): DS01.K09 – VB2

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC DS01.K09 – VB2 ( T7&CN) Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. 1. Dược Lý - Sáng 19/02, Chiều 19/02, Sáng 25/02, Chiều 25/02, Sáng 26/02, Chiều 26/02, Sáng 04/03, Chiều 04/03, Sáng 05/03, Chiều 05/03/2017 2. Chính Trị - Sán...

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC MDS1001-LT ( T7&CN)

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC MDS1001-LT ( T7&CN) Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. 1. Môn học: Sinh học và Di truyền – Sáng 28/01, Chiều 28/01, Sáng 03/02, Chiều 03/02, Sáng 04/02, Chiều 04/02/2018. 2. Môn học: Tin học – Sáng 10/02, Chiều 10/02, S...

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG MĐD1001-LT ( T7&CN)

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG MĐD1001-LT ( T7&CN) Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. 1. Môn học: Sinh học và Di truyền – Sáng 28/01, Chiều 28/01, Sáng 03/02, Chiều 03/02, Sáng 04/02, Chiều 04/02/2018. 2. Môn học: Tin học – Sáng 10/02, Chiều 10...

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC MDS1001-VB2 ( T7&CN)

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC MDS1001-VB2 ( T7&CN) Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. 1. Môn học: Sinh học và Di truyền - Sáng 28/01, Chiều 28/01, Sáng 03/02, Chiều 03/02, Sáng 04/02, Chiều 04/02/2018. 2. Môn học: Tin học - Sáng 10/02, Chiều 10/02, ...

Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất