Thời khoá biểu CS1

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG XÉT NGHIỆM TPHCM MXN0903

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG XÉT NGHIỆM TPHCM MXN0903 Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30 1. Giáo Dục Thể Chất 1 - Phòng HT10 Giảng Viên: Thạc Sĩ Nguyễn Thị Kiều Oanh Ngày 20/07, 25/07, 28/07, 02/08, 04/08, 14/08/2017 2. Giải Phẫu Sinh Lý - Phòng HT10 Giảng Viên Huỳnh Anh Kiệt ...

THỜI KHÓA BIỂU LỚP TRUNG CẤP Y SĨ ĐA KHOA (Học Buổi Sáng): YS16HCM01

THỜI KHÓA BIỂU LỚP TRUNG CẤP Y SĨ ĐA KHOA (Học Buổi Sáng): YS16HCM01 Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30 08h00 Ngày 07/08/2017 Tập Trung tại Phòng Ht7 Để Nghe phổ biến quy chế 1. Giải phẫu sinh lý: Phòng X19 Giảng viên: Bác sĩ chuyên khoa II Trần Lê Cẩm Linh Các Ngày 09/08, 11/08, 14/08,...

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC MDS0908 ( Học Chiều)

THÔNG BÁO: 15h00 - 01/08/2017 Tất cả sinh viên tập trung tại phòng HT7 ( lầu 1) để nghe phổ biến quy chế Thời gian học: Chiều từ 13h30 – 17h30 1. Sinh học và Di truyền: Phòng HT1 Giảng viên: Bác Sĩ Phạm Quỳnh Như Ngày 02/08, 04/08, 07/08, 09/08, 14/08, 16/08/2017 2. Hóa Học I: Phòng...

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC MDS0907 ( Học Chiều)

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC  MDS0907 ( Học Chiều) THÔNG BÁO: 15h00 - 01/08/2017 Tất cả sinh viên tập trung tại phòng HT7 ( lầu 1) để nghe phổ biến quy chế Thời gian học: Chiều từ 13h30 – 17h30 1. Chính Trị - Phòng HT12 Giảng viên: Thạc Sĩ Phạm Thị Phương Thảo Ngày 02/08, 04/08,...

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC MDS0906 ( Học Sáng)

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC  MDS0906 ( Học Sáng) THÔNG BÁO: 09h00 - 01/08/2017 Tất cả sinh viên tập trung tại phòng HT7 ( lầu 1) để nghe phổ biến quy chế Thời gian học: Chiều từ 07h30 – 11h30 1. Chính Trị:  - Phòng HT12 Giảng viên: Thạc Sĩ Phạm Thị Phương Thảo Ngày 02/08, 04/...

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG XÉT NGHIỆM TPHCM MXN0905 ( Học Chiều)

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG XÉT NGHIỆM MXN0905 ( Học Chiều) THÔNG BÁO: 15h30 – 15/08/2017 Tất cả sinh viên tập trung tại phòng HT7 ( lầu 1) để nghe phổ biến quy chế Thời gian học: Chiều từ 13h30 – 17h30 1. Hóa học:  Giảng viên: Nguyễn Hữu Vĩnh Trung   Ngày 16/08,17/08, 22/08, 24/08, 29/08...

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG MĐD0906 ( Học Sáng)

THÔNG BÁO: 09h30 – 15/08/2017 Tất cả sinh viên tập trung tại phòng HT7 ( lầu 1) để nghe phổ biến quy chế Thời gian học: Sáng từ 7h30 – 11h30 1. Vi Sinh - Ký Sinh Trùng:  Giảng viên: Bác sĩ chuyên khoa 1 Phạm Xuân Giang Ngày 17/08, 22/08, 24/08, 29,31/08, 06/09/2017 2. Dinh Dưỡng - T...

Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất