Thời khoá biểu CS1

Lịch học lớp Y sĩ đa khoa (Học T7&CN) YS15HCM04

Thời khóa biểu lớp Y sĩ ( Học T7&CN) YS15HCM04 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào 1. Thực hành Điều dưỡng cơ bản - Phòng X11 Sáng 09/06, Chiều 09/06 - Sáng 10/06, Chiều 10/06/...

Lịch học lớp Y sĩ Y học cổ truyền (Học T7&CN): CT15HCM04

Thời khóa biểu lớp Y sĩ Y học cổ truyền CT15HCM04 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào 1. Thực hành Châm Cứu - Phòng X6 Sáng 09/06; Chiều 09/06/2018 Thực tập cơ sở: Sáng 16/6, Ch...

Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất