Trung cấp CS1

Lịch học lớp Y sĩ Y học cổ truyền (Học T7&CN): CT15HCM04

Thời khóa biểu lớp Y sĩ Y học cổ truyền CT15HCM04 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào 1. Thực hành Châm Cứu - Phòng X6 Sáng 09/06; Chiều 09/06/2018 Thực tập cơ sở: Sáng 16/6, Ch...

Lịch học lớp Xét nghiệm (Học T7&CN): XN16HCM-CĐVB2

Thời khóa biểu lớp Trung cấp xét nghiệm Y học XN16HCM - CĐVB2 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. 1. Thực hành Điều dưỡng cơ bản - Phòng X11 Sáng 09/06, Chiều 09/06 - Sáng 10/06, Chiều 10/06/2018 Thực tập cơ sở: Sáng 16/6, Chiều 16/6,Sáng 17/6, Chiều 17/...

Lịch học lớp Xét nghiệm (Học T7&CN): XN16HCM-VB2

Thời khóa biểu lớp Trung cấp xét nghiệm Y học XN16HCM - VB2 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. 1. Thực hành Điều dưỡng cơ bản - Phòng X11 Sáng 09/06, Chiều 09/06 - Sáng 10/06, Chiều 10/06/2018 Thực tập cơ sở: Sáng 16/6, Chiều 16/6,Sáng 17/6, Chiều 17/6/...

Lịch học lớp Xét nghiệm (Học T7&CN): XN16HCM04

Thời khóa biểu lớp Trung cấp xét nghiệm Y học XN16HCM04 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. 1. Thực hành Điều dưỡng cơ bản - Phòng X11 Sáng 09/06, Chiều 09/06 - Sáng 10/06, Chiều 10/06/2018 Thực tập cơ sở: Sáng 16/6, Chiều 16/6,Sáng 17/6, Chiều 17/6/2018...

Lịch học lớp Nha khoa (Học T7&CN) NK16HCM – CĐVB2

Thời khóa biểu lớp Kỹ thuật phục hình răng NK16HCM - CĐVB2 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên chỉ được nghỉ 30% tổng số buổi đối với từng môn Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào 1. Bệnh lý răng miệng - ...

Lịch học lớp Nha khoa (Học T7&CN) NK16HCM – VB2

Thời khóa biểu lớp Nha Khoa NK16HCM - VB2 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên chỉ được nghỉ 30% tổng số buổi đối với từng môn Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào 1. Bệnh lý răng miệng - Phòng HT6 Sá...

Lịch học lớp Nha khoa (Học T7&CN) NK16HCM04

Thời khóa biểu lớp TRUNG CẤP KỸ THUẬT PHỤC HÌNH RĂNG NK16HCM04 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên chỉ được nghỉ 30% tổng số buổi đối với từng môn Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào 1. Bệnh lý răng miện...

Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất