Trung cấp CS1

Lịch học lớp Kỹ thuật Hình ảnh Y học (Học T7&CN): HA16HCM-CĐVB2

Thời khóa biểu lớp Dược Sĩ: HA16HCM - CĐVB2 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên chỉ được nghỉ 30% tổng số buổi đối với từng môn Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào 1. Kỹ thuật X - Quang thông thường 2,3 ...

Lịch học lớp Kỹ thuật Hình ảnh Y học (Học T7&CN): HA16HCM-VB2

Thời khóa biểu lớp Dược Sĩ: HA16HCM - VB2 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên chỉ được nghỉ 30% tổng số buổi đối với từng môn Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào 1. Kỹ thuật X - Quang thông thường 2,3 ...

Thời khóa biểu lớp Điều Dưỡng Đa Khoa ( Học T7&CN) ĐD16HCM-VB2

Thời khóa biểu lớp Điều Dưỡng Đa Khoa ( Học T7&CN) ĐD16HCM-VB2 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào 1. Chăm sóc người bệnh ngoại khóa - Phòng X10 Sáng 02/06, Chiều 02/06 - Sáng ...

Thời khóa biểu lớp Điều Dưỡng Đa Khoa ( Học T7&CN) ĐD16HCM04

Thời khóa biểu lớp Điều Dưỡng Đa Khoa ( Học T7&CN) ĐD16HCM04 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào 1. Chăm sóc người bệnh ngoại khóa - Phòng X10 Sáng 02/06, Chiều 02/06 - Sáng 03...

Thời khóa biểu lớp Y sĩ ( Học T7&CN) YS16HCM – VB2

Thời khóa biểu lớp Y sĩ ( Học T7&CN) YS16HCM - VB2 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào 1. Thực hành Điều dưỡng cơ bản - Phòng X11 Sáng 09/06, Chiều 09/06 - Sáng 10/06, Chiều 10...

Thời khóa biểu lớp Y sĩ ( Học T7&CN) YS16HCM04

Thời khóa biểu lớp Y sĩ ( Học T7&CN) YS16HCM04 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào 1. Thực hành Điều dưỡng cơ bản - Phòng X11 Sáng 09/06, Chiều 09/06 - Sáng 10/06, Chiều 10/06/...

Thời khóa biểu lớp Dược Sĩ DS16HCM-CĐVB2

Thời khóa biểu lớp Dược Sĩ: DS16HCM -  CĐVB2 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên chỉ được nghỉ 30% tổng số buổi đối với từng môn Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào 1. Chính trị 2 - Phòng HT11 Sáng ...

Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất