Trung cấp CS1

Thời khóa biểu lớp Dược Sĩ DS16HCM-VB2

Thời khóa biểu lớp Dược Sĩ: DS16HCM -  VB2 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên chỉ được nghỉ 30% tổng số buổi đối với từng môn Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào 1. Chính trị 2 - Phòng HT11 Sáng 09...

Thời khóa biểu lớp Dược Sĩ DS16HCM04

Thời khóa biểu lớp Dược Sĩ: DS16HCM04 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên chỉ được nghỉ 30% tổng số buổi đối với từng môn Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào 1. Chính trị 2 - Phòng HT11 Sáng 09/06, ...

Thời khóa biểu lớp Y sĩ Y học cổ truyền CT16HCM – CĐVB2

Thời khóa biểu lớp Y sĩ Y học cổ truyền CT16HCM-CĐVB2 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào 1. Thực hành Châm Cứu – Phòng X6 Sáng 10/06; Chiều 10/06/2018 Thực tập cơ sở: Sáng 16/6...

Thời khóa biểu lớp Y sĩ Y học cổ truyền CT16HCM – VB2

Thời khóa biểu lớp Y sĩ Y học cổ truyền CT16HCM-VB2 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào 1. Thực hành Châm Cứu - Phòng X6 Sáng 09/06; Chiều 09/06/2018 Thực tập cơ sở: Sáng 16/6, ...

Thời khóa biểu lớp Y sĩ Y học cổ truyền CT16HCM04

Thời khóa biểu lớp Y sĩ Y học cổ truyền CT16HCM04 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào 1. Thực hành Châm Cứu - Phòng X6 Sáng 09/06; Chiều 09/06/2018 Thực tập cơ sở: Sáng 16/6, Ch...

Lịch học lớp Trung cấp Xét Nghiệm (Học T7&CN): XN15HCM04

LỊCH HỌC KHÓA 15 TẠI TPHCM THỜI KHÓA BIỂU LỚP TRUNG CẤP XÉT NGHIỆM (Học T7&CN): XN15HCM04 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. 1. Pháp Luật Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h30 Sáng 20/05, Chiều 20/05, Sáng 21/05, Chiều 21/05/2017...

Lịch học lớp Trung cấp Y sĩ Y Học Cổ Truyền (Học T7&CN): CT15HCM02 – VB2

1. Kỹ Năng Giao Tiếp - Truyền Thông Giáo Dục Sức Khỏe Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h30 Sáng 04/06, Chiều 04/06, Sáng 10/06, Chiều 10/06, Sáng 11/06, Chiều 11/06/2017. Học sinh đã học môn Kỹ Năng Giao Tiếp - Truyền Thông Giáo Dục Sức Khỏe  (02 đơn vị học trình) ở cá...

Lịch học lớp Trung cấp Dược (Học T7&CN): DS15HCM02-04

THỜI KHÓA BIỂU LỚP TRUNG CẤP DƯỢC (Học T7&CN): DS15HCM02 - 04 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên chỉ được nghỉ 30% tổng số buổi đối với từng môn Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào 1. Pháp Luật Thờ...

Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất