Trung cấp CS1

Lịch học lớp Trung cấp Dược (Học T7&CN): DS15HCM02-VB2

THỜI KHÓA BIỂU LỚP TRUNG CẤP DƯỢC (Học T7&CN): DS15HCM02 - VB2 1. Pháp Luật Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h30 Sáng 20/05, Chiều 20/05, Sáng 21/05, Chiều 21/05/2017. Học sinh đã học môn Pháp Luật  (02 đơn vị học trình) ở các trường khác thì không phải học và đ...

Lịch học lớp Trung cấp Dược (Học T7&CN): DS15HCM02-CĐVB2

THỜI KHÓA BIỂU LỚP TRUNG CẤP DƯỢC (Học T7&CN): DS15HCM02 - CĐVB2 1. Pháp Luật Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h30 Sáng 20/05, Chiều 20/05, Sáng 21/05, Chiều 21/05/2017. Học sinh đã học môn Pháp Luật  (02 đơn vị học trình) ở các trường khác thì không phải học và...

THỜI KHÓA BIỂU LỚP TRUNG CẤP Y SĨ ĐA KHOA (Học Buổi Sáng): YS16HCM01

THỜI KHÓA BIỂU LỚP TRUNG CẤP Y SĨ ĐA KHOA (Học Buổi Sáng): YS16HCM01 Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30 08h00 Ngày 07/08/2017 Tập Trung tại Phòng Ht7 Để Nghe phổ biến quy chế 1. Giải phẫu sinh lý: Phòng X19 Giảng viên: Bác sĩ chuyên khoa II Trần Lê Cẩm Linh Các Ngày 09/08, 11/08, 14/08,...

Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất