Khoá 10

Thời khoá biểu lớp TXN1001-CĐVB2

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP VĂN BẰNG 2 CAO ĐẲNG DƯỢC TXN1001-CĐVB2 Thời gian học: Buổi sáng: từ 8h – 11h30 Buổi chiều: từ 13h30 – 17h30 1.Môn học: Hóa học 2- Phòng P10 Khu giảng đường. Giảng viên: Sư Phạm Hóa học Trần Thị Bích Thủy Thời gian:S...

Thời khoá biểu lớp TĐD1001-CĐVB2

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP VĂN BẰNG 2 CAO ĐẲNG DƯỢC TĐD1001-CĐVB2 Thời gian học: Buổi sáng: từ 8h – 11h30 Buổi chiều: từ 13h30 – 17h30 1.Môn học: Hóa học 2- Phòng P10 Khu giảng đường. Giảng viên: Sư Phạm Hóa học Trần Thị Bích Thủy Thời gian:S...

Thời khoá biểu lớp Trung cấp Y Sĩ Đa Khoa – TYS1601-CĐVB2,VB2

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP TRUNG CẤP Y Sĩ Đa Khoa TYS1601-CĐVB2,VB2 Thời gian học: Buổi sáng: từ 8h - 11h30 Buổi chiều: từ 13h30 - 17h30   1.Môn học: Giải phẫu sinh lý - Phòng P09 Khu giảng đường. Giảng viên: Bác sĩ Nguyễn Thanh Hậu - Lê T...

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược – TDS1001

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC TDS1001 1.Môn học: Hóa Sinh – Phòng P09 Khu giảng đường. Giảng viên: Phó GS - TS Nguyễn Tiến Thắng Thời gian: Chiều: 24/01, 26/01, 29/01, 31/01, 02/02, 05/02/2018 2.Môn học: Thực Vật Dược – Phòng P09 & Phòng Thực ...

Thời khoá biểu lớp TDS1001-VB2 &CĐVB2

`TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP VĂN BẰNG 2 CAO ĐẲNG DƯỢC TDS1001-VB2& CĐVB2 Thời gian học: Buổi sáng: từ 8h – 11h30 Buổi chiều: từ 13h30 – 17h30 1.Môn học: Hóa học 2- Phòng P10 Khu giảng đường. Giảng viên: CN Sư Phạm Hóa học Trần Thị Bích Thủy Th...

Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất