Khoá 12

Thời khóa biểu lớp Cao đẳng Dược TDS1201- VB2, CĐVB2 – Khóa 12

1.Môn học: Pháp chế dược  Giảng viên: Cô Nguyễn Thị Hồng Diễm – Dược sĩ  Thời gian: Sáng-Chiều: 15/09; 22/09 2.Môn học: Quản lý tồn trữ thuốc  Giảng viên: Cô Nguyễn Thị Thương – Dược sĩ Thời gian: Sáng-Chiều: 23/09; 29/09 3.Môn học: Ngoại Ngữ  Giảng viên: Th.S Cô Thị Điều- Th.S ...

Thời khóa biểu lớp Cao đẳng Dược TDS1201-LT – Khóa 12

1.Môn học: Pháp chế dược  Giảng viên: Cô Nguyễn Thị Hồng Diễm - Dược sĩ  Thời gian: Sáng-Chiều: 15/09; 22/09 2.Môn học: Quản lý tồn trữ thuốc  Giảng viên: Cô Nguyễn Thị Thương - Dược sĩ Thời gian: Sáng-Chiều: 23/09; 29/09 3.Môn học: Ngoại Ngữ  Giảng viên: Th.S Cô Thị Điều- Th.S ...

Thời khóa biểu lớp Cao đẳng Điều Dưỡng TĐD1201-LT – Khóa 12

1. Môn học: Điều Dưỡng Cơ Sở 2 Giảng viên: CN- Thầy Trần Quốc Bảo- Cô Nguyễn Thị Linh Thời gian: Sáng-Chiều: 20/10, 21/10,  08/12, 09/12/2018 2. Môn học: SK- NCSK Và Hành Vi Con Người Giảng viên: CN- Thầy Hồ Hữu Hòa Thời gian: Sáng-Chiều: 27/10, 28/10/2018 3. Môn học: Phục Hồi Chức Năng Giảng...

Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất