Khoá 13

Thời Khóa Biểu K13 – Điều Dưỡng

1. Môn học: Y Đức  Giảng viên: CN Nguyễn Lê Hải Dương Thời gian: Sáng-Chiều: 30/03, 31/03/2019 2. Môn học: Hóa Sinh Giảng viên: CN Nguyễn Hồng Tuyết Thời gian: Sáng-Chiều: 13/04…./2019 3. Môn học:  Dịch Tễ Và Các Bệnh Truyền Nhiễm Giảng viên: CN Nguyễn Lê Hải Dương Thời gian:...

Thời Khóa Biểu K13 – Dược

1. Môn học: Y Đức  Giảng viên: CN Nguyễn Lê Hải Dương Thời gian: Sáng-Chiều: 30/03, 31/03/2019 2. Môn học: Hóa Sinh Giảng viên: CN Nguyễn Hồng Tuyết Thời gian: Sáng-Chiều: 13/04…./2019 3. Môn học: Dược Lâm Sàng Giảng viên: DS Nguyễn Quang Huy - Nguyễn Thị Tuyết Nhung Thời gia...

Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất