Khoá 14 CS 2

Thời khoá biểu K14 – Điều dưỡng

1. Môn học: Toán XSTK Y Học Giảng viên: CN Võ Thị Lợi Thời gian: Sáng-Chiều: 25/08, 31/08, 28/09/2019 2. Môn học: Hóa Học Đại Cương Giảng viên: Th.s Thị Điều Thời gian: Sáng-Chiều: 08/09, 14/09, 15/09, Sáng 21/09/2019 3. Môn học: Pháp Luật Giảng viên: CN Lê Bảo Tâm  Thời gian...

Thời khoá biểu K14 – Dược

1. Môn học: Toán XSTK Y Học Giảng viên: CN Võ Thị Lợi Thời gian: Sáng-Chiều: 25/08, 31/08, 28/09/2019 2. Môn học: Hóa Học Đại Cương Giảng viên: Th.s Thị Điều Thời gian: Sáng-Chiều: 08/09, 14/09, 15/09, Sáng 21/09/2019 3. Môn học: Pháp Luật Giảng viên: CN Lê Bảo Tâm  Thời gian...

Thời khoá biểu K14 Vb2

1. Môn học: Toán XSTK Y Học Giảng viên: CN Võ Thị Lợi Thời gian: Sáng-Chiều: 25/08, 31/08, 07/09/2019 2. Môn học: Hóa Học Đại Cương Giảng viên: Th.s Thị Điều Thời gian: Sáng-Chiều: 08/09, 14/09, 15/09/2019 3. Môn học: Bệnh Học Giảng viên: Bs. Võ Văn Thái Thời gian: Sáng-Chiều...

Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất