Thời khoá biểu CS2

Thời khóa biểu lớp Cao đẳng Điều Dưỡng TĐD1201-LT – Khóa 12

1. Môn học: Điều Dưỡng Cơ Sở 2 Giảng viên: CN- Thầy Trần Quốc Bảo- Cô Nguyễn Thị Linh Thời gian: Sáng-Chiều: 20/10, 21/10,  08/12, 09/12/2018 2. Môn học: SK- NCSK Và Hành Vi Con Người Giảng viên: CN- Thầy Hồ Hữu Hòa Thời gian: Sáng-Chiều: 27/10, 28/10/2018 3. Môn học: Phục Hồi Chức Năng Giảng...

Thời khóa biểu lớp Cao đẳng Xét nghiệm TXN1002 – Khóa 10

1. Môn học: Giải phẫu sinh lý - P.501( Học ghép với lớp TXN1001)  Giảng viên: Thầy Dương Trường Giang-BS; Thầy Trần Quốc Bảo-CN Thời gian: Chiều: 16/08;20/08;21/08;27/08;06/09;07/09 Lịch bổ sung: Sáng: 16/08;28/08;29/08;30/08;31/08 ( Học với lớp TĐD1002 ) 2. Môn học: Dinh dưỡng tiết chế ...

Thời khóa biểu lớp Cao đẳng Điều dưỡng TĐD1002 – Khóa 10

1. Môn học: Giải phẫu sinh lý - P.501( Học ghép với lớp TXN1001)  Giảng viên: Thầy Dương Trường Giang-BS; Thầy Trần Quốc Bảo-CN Thời gian: Chiều: 16/08;20/08;21/08;27/08;06/09;07/09 Lịch bổ sung: Sáng: 16/08;28/08;29/08;30/08;31/08 ( Học với lớp TXN1002 ) 2. Môn học: Dinh dưỡng tiết chế ...

Thời khóa biểu lớp Cao đẳng Dược TDS1004 – Khóa 10

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC TDS1004 1. Môn học: Giải phẫu sinh lý - P.401 Giảng viên: Thầy Dương Trường Giang-BS; Thầy Trần Quốc Bảo-CN Thời gian: Chiều: 16/08;20/08;24/08;27/08;28/08;29/08;30/08;31/08;05/09;11/09/2018 2. Môn học: Thực vật dược - ...

K11- Điều Dưỡng

1.Môn học: Chăm sóc người bệnh tích cực  Giảng viên: Lê Thị Dung - CN Thời gian: Sáng-Chiều: 04/08;05/08 2.Môn học: Pháp luật & Tổ chức y tế Giảng viên: Nguyễn Lê Hải Dương - CN Thời Gian: 11/8; 12/8 3.Môn học: Hóa học 1 Giảng viên: Nguyễn Thị Mỹ Lệ – Thạc sĩ  Thời Gian: ...

K11- Xét nghiệm

1.Môn học: Đảm bảo chất lượng xét nghiệm Giảng viên: Lê Thị Huệ - CN Thời gian: 4/8; 5/8 2.Môn học: Pháp luật & Tổ chức y tế Giảng viên: Nguyễn Lê Hải Dương - CN Thời Gian: 11/8; 12/8 3.Môn học: Hóa học 1 Giảng viên: Nguyễn Thị Mỹ Lệ – Thạc sĩ  Thời Gian: Sáng-Chiều: 18/8...

K11- Dược

1.Môn học: Dược liệu Giảng viên: Bùi Thị Thùy Trang - Dược sĩ  Thời gian: Sáng-Chiều: 04/08;05/08;11/08;12/08 2.Môn học: Hóa học 1 Giảng viên: Nguyễn Thị Mỹ Lệ - Thạc sĩ  Thời Gian: Sáng-Chiều: 18/8; 19/8; 25/8; 26/8 3.Môn học: Kỹ năng giao tiếp bán hàng  Giảng viên: Cô Nguyễn T...

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Xét nghiệm TXN1001 – Khoá 10

1.Môn học: Giải phẫu sinh lý – P.501 Khu giảng đường  Giảng viên: Trần Quốc Bảo(CN) – Dương Trường Giang(BS) Thời Gian: Chiều: 31/07; 02/8; 06/8; 08/8; 14/8; 16/8; 20/8; 21/8; 27/8; 06/09; 07/09/2018 Lịch bổ sung ( Lưu ý với những bạn nhập học sau đợt 30/07) : Sáng: 16/08;28/08;29/08;30/08;...

Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất